***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2021 13:23
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 162.801.114 258.401.811
Satışların Maliyeti
3 -189.673.613 -242.723.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-26.872.499 15.678.297
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
-26.872.499 15.678.297
Genel Yönetim Giderleri
3 -6.282.179 -8.073.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 78.156.540 23.658.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -54.398.288 -20.373.563
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.396.426 10.889.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 28.092 6.927.963
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -2.180 -53.493
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
27.199 1.141.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.343.315 18.905.610
Finansman Gelirleri
3,18 2.470.264 5.874.126
Finansman Giderleri
3,18 -27.387.169 -18.963.179
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-34.260.220 5.816.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.704.567 -3.996.018
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 -130.921 -43.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 1.835.488 -3.953.004
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.555.653 1.820.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.555.653 1.820.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 415.633 -272.023
Ana Ortaklık Payları
19 -32.971.286 2.092.562
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.390.817 -69.942.094
Dönem Karı (Zararı)
-32.555.653 1.820.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
55.429.343 88.356.580
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.753.402 1.709.044
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
193.711 -565.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 638.170 1.131.923
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -417.260 -555.688
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-27.199 -1.141.616
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.518.133 7.355.562
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-19.440 -1.480.377
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15.537.573 8.835.939
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
39.696.181 38.036.427
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.704.567 3.996.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.517 47.086
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.517 47.086
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 37.777.824
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.788.414 -154.946.257
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 2.180 -4.608
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.816.376 15.042.803
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 -1.176.971 1.686.801
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -72.639.405 13.356.002
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
692.667 1.544.559
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -15.954 7.256.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
708.621 -5.712.256
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-110.610.366 -181.702.696
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -110.610.366 -181.702.696
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -13.593.834 4.092.971
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -2.610.058 -3.225.238
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.725.071 -3.156.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,20 -10.330.650 51.583
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 72.055.721 -3.207.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 12.539.786 2.631.093
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
1.476.768 -759.561
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 1.476.768 -759.561
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.578.350 -905.767
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 21.846.496 -108.744
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.268.146 -797.023
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 49.541.472 10.183.740
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.285.926 1.312.622
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.372.794 -11.316.553
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.658.720 12.629.175
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-22.914.724 -64.769.138
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -2.955.392 -3.984.338
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.520.701 -1.188.618
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-319.093 -6.879.832
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -6.223.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.599 56.748
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.599 56.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-369.692 -712.714
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-369.692 -712.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.399.451 24.004.502
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
24.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
66.624.524 87.733.335
Kredilerden Nakit Girişleri
6 66.624.524 87.733.335
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-67.706.940 -56.373.271
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -67.706.940 -56.373.271
Ödenen Faiz
18 -15.537.573 -8.835.939
Alınan Faiz
18 19.440 1.480.377
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.310.459 -52.817.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
455.020 1.101.302
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.855.439 -51.716.122
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.408.574 105.056.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.553.135 53.339.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.553.135 54.408.574
Finansal Yatırımlar
5 8.341 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.341 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8.341 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
306.192.334 232.375.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 10.754.516 9.577.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 295.437.818 222.798.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.712.592 4.405.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 216.935 200.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.495.657 4.204.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
933.793.042 823.182.676
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 933.793.042 823.182.676
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 129.377.364 115.783.530
Peşin Ödenmiş Giderler
9 21.626.123 18.687.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.626.123 18.687.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
529 37.951
Diğer Dönen Varlıklar
33.028.105 27.077.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
33.028.105 27.077.845
ARA TOPLAM
1.461.291.565 1.275.969.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.461.291.565 1.275.969.640
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
87.787 87.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
87.787 87.787
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 281.506.054 281.506.054
Maddi Duran Varlıklar
12 20.779.906 20.280.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 106.467 118.019
Peşin Ödenmiş Giderler
320.375 649.114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 320.375 649.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
38.980.829 33.145.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
7.689.772 6.229.816
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
349.471.190 342.016.658
TOPLAM VARLIKLAR
1.810.762.755 1.617.986.298
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
286.307.514 281.495.172
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 286.307.514 281.495.172
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47.408.707 47.255.638
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 47.408.707 47.255.638
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
268.345.791 206.620.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 17.829.596 28.160.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 250.516.195 178.460.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 28.915.187 16.375.401
Diğer Borçlar
12.894.584 14.478.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 2.969.177 1.285.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.925.407 13.193.553
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
20.039.000 18.562.232
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 20.039.000 18.562.232
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
480.366.043 430.824.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 480.366.043 430.824.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.979.470 2.520.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
15.582.141 16.057.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 8.815.900 8.873.582
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.766.241 7.183.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.909.725 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.909.725
ARA TOPLAM
1.163.748.162 1.034.189.723
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.163.748.162 1.034.189.723
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
98.114.679 90.841.004
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 98.114.679 90.841.004
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
20.162.500 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 20.162.500 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.036.619 14.848.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.036.619 14.848.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40.811.018 35.656.309
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
173.124.816 141.345.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.336.872.978 1.175.535.286
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
479.234.196 448.211.064
Ödenmiş Sermaye
16 200.000.000 200.000.000
Sermaye Avansı
16 24.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.498.280 1.498.280
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
16 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.914.752 -1.765.996
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.914.752 -1.765.996
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.813.528 -1.664.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
318.313.650 278.170.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 318.313.650 278.170.476
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.950.112
Yasal Yedekler
16 13.950.112 13.950.112
Diğer Özkaynak Payları
16 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
16 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 26.683.937 168.857.068
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -32.971.286 -142.173.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -5.344.419 -5.760.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
473.889.777 442.451.012
TOPLAM KAYNAKLAR
1.810.762.755 1.617.986.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.543.334 -3.543.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-102.685 37.235.051 2.092.562 39.224.928 -272.023 38.952.905
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
6.223.866 6.223.866 0 6.223.866
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -6.219.732 -6.219.732
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -2.467.990 -101.224 -1.597.244 238.840.166 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 259.742.902 2.092.562 551.642.457 -5.155.721 546.486.736
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 200.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.664.772 278.170.476 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 168.857.068 -142.173.131 448.211.064 -5.760.052 442.451.012
Transferler
-142.173.131 142.173.131
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.756 40.143.174 -32.971.286 7.023.132 415.633 7.438.765
Sermaye Avansı
24.000.000 24.000.000 0 24.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 200.000.000 24.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.813.528 318.313.650 13.950.112 -13.842.938 5.851.513 26.683.937 -32.971.286 479.234.196 -5.344.419 473.889.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-32.555.653 1.820.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-148.756 -102.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -185.945 -128.356
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.189 25.671
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37.189 25.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
40.143.174 37.235.051
Yabancı Para Çevrim Farkları
40.143.174 37.235.051
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
40.143.174 37.235.051
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.994.418 37.132.366
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.438.765 38.952.905
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
415.633 -272.023
Ana Ortaklık Payları
7.023.132 39.224.928http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936379


BIST
18:052.830
Değişim :  1,59% |  44,42
Açılış :  2.780  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.830
En Düşük
2.764
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
MGROS 66,10 391.173.910 % 9,98  
TMSN 60,60 126.195.291 % 9,98  
ASUZU 264,60 197.795.061 % 9,98  
OBASE 18,57 248.621.822 % 9,95  
VKFYO 7,09 2.586.772 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8730 17,8841 % -0,08  
Euro 18,4099 18,4406 % 0,89  
Sterlin 21,7905 21,8997 % 1,03  
Frank 18,8968 19,0107 % 0,99  
Riyal 4,7423 4,7661 % -0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 -4,31  
Altın Gr. 1.029 1.029 -4,52  
Cumhuriyet 6.911 7.015 5,00  
Tam 6.885 6.972 -25,00  
Yarım 3.355 3.409 -12,00  
Çeyrek 1.683 1.704 -6,00  
Gümüş.Ons 20,54 20,58 0,04  
Gümüş Gr. 11,81 11,83 -0,00  
B. Petrol 97,13 97,13 0,82