***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2017 23:52
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Önceki Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 544.815.270 623.949.446
Satışların Maliyeti
29 -531.872.135 -569.021.579
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.943.135 54.927.867
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
12.943.135 54.927.867
Genel Yönetim Giderleri
30 -27.443.898 -20.921.335
Pazarlama Giderleri
30 -2.886 -166.319
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 62.453.433 28.468.138
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -68.742.658 -33.235.649
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.792.874 29.072.702
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 6.500.285 8.246.235
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -934.485 -8.879.789
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 23.197.175 10.893.594
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.970.101 39.332.742
Finansman Gelirleri
34 360.100.371 181.827.471
Finansman Giderleri
34 -348.901.809 -203.442.632
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.168.663 17.717.581
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.426.634 -9.901.151
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -14.602.273 -14.900.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 8.175.639 4.999.804
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.742.029 7.816.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.742.029 7.816.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -1.673.349 -2.214.271
Ana Ortaklık Payları
37 14.415.378 10.030.701
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -8.063.535 -206.388 -205.716 45.326.637 3.050.285 90.809.233 1.372.523 243.467.472 1.128.973 244.596.445
Transferler
179.864 16.715.461 3.442.163 1.549.402 -1.372.523 17.415.563 17.415.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -142.099 10.030.701 9.888.602 -2.113.961 7.774.641
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-152 -152 -818.814 -818.966
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -8.063.535 -348.487 -26.004 62.042.098 6.492.448 89.259.831 10.030.701 270.771.485 -1.803.802 268.967.683
Cari Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -8.063.535 -348.487 -26.004 62.042.098 6.492.448 89.259.831 10.030.701 270.771.485 -1.803.802 268.967.683
Transferler
3.870.493 6.160.208 -10.030.701
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -730.918 5.492.150 14.415.378 19.176.610 -526.766 18.649.844
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-1.074.034 118 7.260 172.821 -893.835 684.152 -209.683
Kar Payları
-1.319.634 -1.319.634 -1.319.634
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-1.145.146 96.171 -1.048.975 15.614.852 14.565.877
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -9.137.569 -348.487 -756.804 66.389.102 10.370.201 94.369.397 14.415.378 286.685.651 13.968.436 300.654.087


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Önceki Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.698.212 -107.721.217
Dönem Karı (Zararı)
37 12.742.029 7.816.430
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.045.925 -15.867.445
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,30 4.656.580 3.686.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32 10.753.764 327.377
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-572.000 -448.276
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-572.000 -448.276
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
15 -20.202.505 -20.802.039
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-20.202.505 -20.802.039
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 10.964.499 2.087.611
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 17.445.587 -718.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
17.163.778 -92.289.991
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.457.422 -130.358.986
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.484.406 2.940.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9,38 -26.984 -133.299.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.387.119 -21.798.959
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,38 21.086.296 -17.609.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 6.300.823 -4.189.134
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
14 29.607.214 35.207.572
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -53.404.533 -39.485.427
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.256.015 109.576.119
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9,38 1.908.885 -2.618.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.164.900 112.194.334
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.519.934 12.511.663
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
743.354 5.573.093
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,38 4.320.421 1.835.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -3.577.067 3.737.633
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.149.151 -63.515.066
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.421.427 -5.760.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
49.570.578 -57.754.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.951.732 -100.341.006
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.253.520 -7.380.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.112.997 -2.905.966
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.264
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
328.264
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.441.261 -2.905.966
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.441.261 -2.185.118
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.848
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.391.140 73.646.959
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 -14.071.506 73.646.959
Ödenen Temettüler
-1.319.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.194.075 -36.980.224
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.347.004 16.715.461
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.541.079 -20.264.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.524.075 43.788.838
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.065.154 23.524.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 Önceki Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.742.029 7.816.430
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-82.368 37.613
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -177.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-102.960 224.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20.592 -9.403
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20.592 -44.928
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 35.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.347.004 16.757.683
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.347.004 16.757.683
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
4.347.004 16.757.683
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.264.636 16.795.296
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.006.665 24.611.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-526.766 -2.113.961
Ana Ortaklık Payları
17.533.431 26.725.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2015 Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 49.065.154 23.524.075
Ticari Alacaklar
411.932.724 438.477.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.753.132 11.237.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 407.179.592 427.239.888
Diğer Alacaklar
63.573.359 90.960.478
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 55.199.254 76.285.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 8.374.105 14.674.928
Stoklar
12 119.555.286 66.150.753
Peşin Ödenmiş Giderler
25.980.710 14.550.096
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 25.980.710 14.550.096
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 278.861 6.691.530
Diğer Dönen Varlıklar
10.882.212 16.340.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 10.882.212 16.340.504
ARA TOPLAM
681.268.306 656.694.862
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
681.268.306 656.694.862
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
46.296 46.296
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
46.296 46.296
Diğer Alacaklar
4.000 4.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.000 4.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 70.263.292 50.060.787
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 2.184.000 1.612.000
Maddi Duran Varlıklar
17 25.182.848 22.483.101
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 1.077.897 2.200.527
Peşin Ödenmiş Giderler
6.873.014 6.423.909
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.873.014 6.423.909
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 23.372.318 155.428.469
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 11.622.332 10.309.527
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
140.625.997 248.568.616
TOPLAM VARLIKLAR
821.894.303 905.263.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
143.293.989 158.050.050
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 143.293.989 158.050.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.912.545 2.124.882
Ticari Borçlar
165.484.237 192.442.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 4.235.196 2.326.311
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 161.249.041 190.115.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.980.835 1.903.560
Diğer Borçlar
12.330.607 11.520.120
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 7.078.261 2.757.840
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 5.252.346 8.762.280
Ertelenmiş Gelirler
139.942.079 89.442.119
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 139.942.079 89.442.119
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 14.924.880 15.253.520
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.246.691 1.105.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 4.655.701 662.471
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
24 3.590.990 443.264
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 3.909
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 0 3.909
ARA TOPLAM
490.115.863 471.846.096
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
490.115.863 471.846.096
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.620.932 18.724.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 19.620.932 18.724.040
Ticari Borçlar
68.966 367.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 68.966 367.017
Diğer Borçlar
55.943 123.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 55.943 123.076
Ertelenmiş Gelirler
0 231.992
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
13 0 231.992
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.431.328 939.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 8.431.328 939.994
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 2.947.184 144.063.580
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.124.353 164.449.699
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
521.240.216 636.295.795
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
286.685.651 270.771.485
Ödenmiş Sermaye
28 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
28 -9.137.569 -8.063.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.105.291 -374.491
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
28 -348.487 -348.487
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-756.804 -26.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -756.804 -26.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
66.389.102 62.042.098
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 66.389.102 62.042.098
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10.370.201 6.492.448
Yasal Yedekler
28 10.370.201 6.492.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 94.369.397 89.259.831
Net Dönem Karı veya Zararı
37 14.415.378 10.030.701
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 13.968.436 -1.803.802
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
300.654.087 268.967.683
TOPLAM KAYNAKLAR
821.894.303 905.263.478http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610626


BIST18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9180 17,9196 % 0,06  
Euro 18,2211 18,2749 % -0,54  
Sterlin 21,5663 21,6744 % -0,70  
Frank 18,5544 18,6662 % -0,69  
Riyal 4,7546 4,7785 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.775 1.776 -15,45  
Altın Gr. 1.022 1.023 -9,00  
Cumhuriyet 6.849 6.953 -24,00  
Tam 6.837 6.941 -49,00  
Yarım 3.331 3.393 -25,00  
Çeyrek 1.671 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,93 -0,27  
Gümüş Gr. 11,45 11,48 -0,16  
B. Petrol 94,46 94,46 0,34