***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

02.06.2017 23:53
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 Önceki Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 623.949.446 449.739.131
Satışların Maliyeti
29 -569.021.579 -406.513.137
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
54.927.867 43.225.994
BRÜT KAR (ZARAR)
54.927.867 43.225.994
Pazarlama Giderleri
30 -20.921.335 -23.047.515
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30 -166.319 -625.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 28.468.138 12.532.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -33.235.649 -14.983.195
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.072.702 17.101.981
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 8.246.235 941.656
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -8.879.789 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
15 10.893.594 -5.184.851
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.332.742 12.858.786
Finansman Gelirleri
34 181.827.471 90.259.785
Finansman Giderleri
34 -203.442.632 -98.260.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.717.581 4.857.883
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.901.151 -4.186.806
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -14.900.955 -6.798.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 4.999.804 2.611.781
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.816.430 671.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.816.430 671.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -2.214.271 -701.446
Ana Ortaklık Payları
10.030.701 1.372.523
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -88.777 -206.388 12.839.177 2.953.482 90.679.453 15.464 217.576.844 624.523 218.201.367
Transferler
32.487.460 94.304 -15.464 32.449.361 32.449.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 1.372.523 1.372.523 -566.546 805.977
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-8.063.535 -116.939 -8.063.535 -8.063.535
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
96.803 35.476
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
132.279 1.070.996 1.203.275
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -8.063.535 -205.716 -206.388 45.326.637 3.050.285 90.809.233 1.372.523 243.467.472 1.128.973 244.596.445
Cari Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.384.433 -8.063.535 -205.716 -206.388 45.326.637 3.050.285 90.809.233 1.372.523 243.467.472 1.128.973 244.596.445
Transferler
179.864 16.715.461 3.442.163 1.549.402 -1.372.523 17.415.563 17.415.563
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37 -142.099 10.030.701 9.888.602 -2.113.961 7.774.641
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-152
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-152 -818.814 -818.966
Dönem Sonu Bakiyeler
28 110.000.000 1.384.433 -8.063.535 -26.004 -348.487 62.042.098 6.492.448 89.259.831 10.030.701 270.771.485 -1.803.802 268.967.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 Önceki Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.721.217 -58.008.968
Dönem Karı (Zararı)
7.816.430 671.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37 7.816.430 671.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.867.445 3.134.557
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18,30 3.686.386 3.511.339
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.890.150
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.890.150
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 327.377 126.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-448.276 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-448.276 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.802.039 6.245.183
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-20.802.039 6.245.183
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.087.611 -64.561
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
28 -718.504 1.205.896
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-92.289.991 -57.590.537
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.358.986 -71.717.207
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.940.540 852.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-133.299.526 -72.569.313
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.798.959 -45.516.421
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.609.825 -42.840.161
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.189.134 -2.676.260
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.207.572 -39.925.908
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -39.485.427 3.901.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.576.119 20.228.595
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.618.215 -3.834.090
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
112.194.334 24.062.685
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.511.663 547.397
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.573.093 -6.243.827
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.835.460 -4.070.837
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.737.633 -2.172.990
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13 -63.515.066 81.135.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.760.842 -5.814.558
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-57.754.224 86.949.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-100.341.006 -53.784.903
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -7.380.211 -4.224.065
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.905.966 -6.979.687
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.905.966 -6.979.687
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.185.118 -2.184.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-720.848 -4.794.841
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
73.646.959 62.298.798
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 73.646.959 62.298.798
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-36.980.224 -2.689.857
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
28 16.715.461 32.487.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.264.763 29.797.603
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 43.788.838 13.991.235
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 23.524.075 43.788.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2014 - 31.12.2014 Önceki Dönem 01.01.2013 - 31.12.2013
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.816.430 671.077
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
37.613 -119.209
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-177.624 -177.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
224.640 28.613
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.403 29.802
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-44.928 -5.723
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
35.525 35.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.757.683 32.487.460
Yabancı Para Çevrim Farkları
16.757.683 32.487.460
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.795.296 32.368.251
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.611.726 33.039.328
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.113.961 -566.546
Ana Ortaklık Payları
26.725.687 33.605.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2014 Önceki Dönem 31.12.2013
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.524.075 43.788.838
Ticari Alacaklar
438.477.426 355.837.675
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 11.237.538 14.178.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 427.239.888 341.659.597
Diğer Alacaklar
90.960.478 69.161.329
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 76.285.550 58.675.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 14.674.928 10.485.794
Stoklar
12 66.150.753 26.665.326
Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.550.096 14.397.267
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 6.691.530 986.557
Diğer Dönen Varlıklar
27 16.340.504 12.031.155
ARA TOPLAM
656.694.862 522.868.147
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
656.694.862 522.868.147
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 46.296 46.296
Diğer Alacaklar
4.000 4.190
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.000 4.190
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15 50.060.787 29.258.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 1.612.000 1.163.724
Maddi Duran Varlıklar
17 22.483.101 24.251.028
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.200.527 1.213.020
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 2.200.527 1.213.020
Peşin Ödenmiş Giderler
13 6.423.909 5.125.245
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 155.428.469 95.724.088
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
36 10.309.527 8.000.536
Diğer Duran Varlıklar
27 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
248.568.616 164.786.875
TOPLAM VARLIKLAR
905.263.478 687.655.022
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 158.050.050 83.010.143
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 2.124.882 1.965.502
Ticari Borçlar
192.442.201 83.233.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 2.326.311 4.944.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 190.115.890 78.288.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.903.560 2.468.987
Diğer Borçlar
11.520.120 6.070.103
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 2.757.840 922.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 8.762.280 5.147.723
Ertelenmiş Gelirler
13 89.442.119 147.688.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 15.253.520 7.380.211
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.109.644 479.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26 662.471 479.881
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
24 443.264 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
27 3.909 0
ARA TOPLAM
471.846.096 332.296.146
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.846.096 332.296.146
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 18.724.040 20.276.368
Ticari Borçlar
367.017 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 367.017 0
Diğer Borçlar
123.076 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 123.076 0
Ertelenmiş Gelirler
13 231.992 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
939.994 974.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26 939.994 974.919
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 144.063.580 89.511.144
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.449.699 110.762.431
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
636.295.795 443.058.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
270.771.485 243.467.472
Ödenmiş Sermaye
28 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 1.384.433 1.384.433
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
28 -8.063.535 -8.063.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-374.491 -412.104
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
28 -348.487 -206.388
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -26.004 -205.716
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -26.004 -205.716
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
62.042.098 45.326.637
Yabancı Para Çevrim Farkları
28 62.042.098 45.326.637
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 6.492.448 3.050.285
Yasal Yedekler
28 6.492.448 3.050.285
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 89.259.831 90.809.233
Net Dönem Karı veya Zararı
37 10.030.701 1.372.523
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 -1.803.802 1.128.973
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
268.967.683 244.596.445
TOPLAM KAYNAKLAR
905.263.478 687.655.022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610627


BIST17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,8882 17,9252 % -0,14  
Euro 18,2588 18,3333 % 0,19  
Sterlin 21,5579 21,6661 % -0,15  
Frank 18,7015 18,8142 % 0,05  
Riyal 4,7489 4,7727 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 5,56  
Altın Gr. 1.033 1.033 2,08  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.909 6.999 12,00  
Yarım 3.366 3.422 6,00  
Çeyrek 1.688 1.710 3,00  
Gümüş.Ons 20,52 20,57 -0,12  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,09  
B. Petrol 96,42 96,42 -0,23