***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.06.2017 00:30
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

-20.516.794
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.647.613 24.916.778
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.125.778 -1.702.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -4.296.413 -3.753.448
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 1.170.635 2.051.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
521.835 23.214.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
521.835 23.214.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 506.371 -2.245.678
Ana Ortaklık Payları
15.464 25.460.048
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2011 - 31.12.2011
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 110.000.000 1.339.604 142.231 -56.660 1.216.806 46.538.678 20.767.148 179.947.807 1.445.794 181.393.601
Diğer Düzeltmeler
-31.682 -31.682 -952 -32.634
Transferler
137.945 20.629.203 -20.767.148
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.460.048 25.460.048 -2.245.678 23.214.370
Dönem Karı (Zararı)
0
Kar Payları
-660.688 -660.688
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
289.506 289.506 1.626.893 1.916.399
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
18.218.007 18.218.007 18.218.007
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-604.990 -604.990 -604.990
Dönem Sonu Bakiyeler
110.000.000 1.339.604 142.231 -31.682 18.161.347 1.354.751 66.852.397 25.460.048 223.278.696 165.369 223.444.065
Cari Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 110.000.000 1.339.604 142.231 -31.682 18.161.347 1.354.751 66.852.397 25.460.048 223.278.696 165.369 223.444.065
Diğer Düzeltmeler
-57.095 -57.095 -57.095
Transferler
44.829 1.598.731 23.827.057 -25.460.048 44.830 -39.796 5.034
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.464 498.751 498.751
Dönem Karı (Zararı)
-18.797 -18.797
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-5.322.170 -5.322.170 -5.322.170
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-132 -348.487 -333.155 199 -332.956
Dönem Sonu Bakiyeler
27 110.000.000 1.384.433 142.099 -437.264 12.839.177 2.953.482 90.679.454 15.464 217.576.845 624.523 218.201.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 Önceki Dönem 01.01.2011 - 31.12.2011
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.722.049 -15.940.940
Dönem Karı (Zararı)
521.835 23.214.370
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
521.835 23.214.370
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.164.831 12.799.667
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.396.963 1.601.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.852.161 -376.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
96.142
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
96.142
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-9.143.527 10.138.450
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-9.143.527 10.138.450
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.776.789 470.234
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-47.217 870.602
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.115.320 -48.965.045
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.364.578 -26.450.142
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
915.328 -6.296.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.449.250 -20.153.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.567.103 -6.073.520
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.905.141 -4.139.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.661.962 -1.934.115
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.505.421 -25.437.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.265.641 785.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.609.097 7.633.391
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.353.317 5.846.032
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
14.962.414 1.787.359
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.711.018 -29.373.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.884.808 -650.405
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.973.930 -884.478
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.910.878 234.073
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.924.620 30.601.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.756.821 -4.934.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-12.167.799 35.535.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-41.758.316 -12.951.008
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.963.733 -2.989.932
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-16.552.005 -5.987.273
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
328.466
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.100
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.100
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.400.744 -2.406.374
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.217.426 -2.339.680
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.183.318 -66.694
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-516.575
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
520.273 -4.204.647
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.110.223
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.213.072 3.490.386
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.168.243 3.490.386
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
44.829
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-41.060.982 -18.437.827
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.322.171
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-46.383.153 -18.437.827
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
61.051.776 79.489.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.668.623 61.051.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2012 - 31.12.2012 Önceki Dönem 01.01.2011 - 31.12.2011
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
521.835 23.214.370
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-382.913 -1.037.346
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30.500 -1.013.068
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.085 -40.528
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-348.487 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.159 16.250
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13.259 8.144
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-6.100 8.106
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.322.170 18.218.007
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.322.170 18.218.007
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.322.170 18.218.007
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.705.083 17.180.661
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.183.248 40.395.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
506.371 -2.244.726
Ana Ortaklık Payları
-5.689.619 42.639.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2012 Önceki Dönem 31.12.2011
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.668.623 61.051.776
Finansal Yatırımlar
7 0 152.740
Ticari Alacaklar
117.712.264 109.270.112
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 15.030.184 15.945.512
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 102.682.080 93.324.600
Diğer Alacaklar
21.322.327 11.411.583
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 15.439.564 5.534.423
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 5.882.763 5.877.160
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
15 134.334.347 116.828.926
Stoklar
13 33.003.526 27.737.885
Diğer Dönen Varlıklar
26 25.153.274 17.802.035
ARA TOPLAM
346.194.361 344.255.057
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
346.194.361 344.255.057
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 46.296 222.022
Diğer Alacaklar
404.190 405.090
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
37 400.000 400.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.190 5.090
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 42.397.280 33.253.885
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.163.724 1.163.724
Maddi Duran Varlıklar
18 25.370.482 11.331.947
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.372.814 407.568
Şerefiye
20 173.385 173.385
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 2.199.429 234.183
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 53.108.794 40.257.367
Diğer Duran Varlıklar
26 6.743.306 7.263.579
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.606.886 94.305.182
TOPLAM VARLIKLAR
477.801.247 438.560.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 25.479.174 21.784.972
Ticari Borçlar
61.752.954 50.735.467
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 8.778.616 12.723.543
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 52.974.338 38.011.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 7.291.942 11.002.960
Diğer Borçlar
25.086.907 8.202.099
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 4.993.217 2.019.287
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 20.093.690 6.182.812
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 4.224.065 3.963.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
407.090 554.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 407.090 554.367
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 62.614.844 74.675.321
ARA TOPLAM
186.856.976 170.918.919
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
186.856.976 170.918.919
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 17.474.041 0
Ticari Borçlar
4.341.136 4.749.526
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 4.341.136 4.749.526
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 832.587 683.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 50.095.139 38.690.988
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
26 0 73.063
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
72.742.903 44.197.255
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
259.599.879 215.116.174
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
217.576.845 223.278.696
Ödenmiş Sermaye
27 110.000.000 110.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27 1.384.433 1.339.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.981.276 18.303.578
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
27 142.099 142.231
Yabancı Para Çevrim Farkları
27 12.839.177 18.161.347
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-437.264 -31.682
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
24, 27 -437.264 -31.682
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.953.482 1.354.751
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 90.679.454 66.852.397
Net Dönem Karı veya Zararı
36 15.464 25.460.048
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 624.523 165.369
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
218.201.368 223.444.065
TOPLAM KAYNAKLAR
477.801.247 438.560.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/610630


BIST18:052.868
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9457 17,9571 % 0,11  
Euro 18,4977 18,5194 % -0,07  
Sterlin 21,8014 21,9107 % -0,15  
Frank 18,9710 19,0853 % -0,12  
Riyal 4,7648 4,7887 % 0,02  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.788 -1,85  
Altın Gr. 1.031 1.032 -1,11  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.903 6.981 -11,00  
Yarım 3.364 3.413 -5,00  
Çeyrek 1.687 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,30 20,34 0,00  
Gümüş Gr. 11,72 11,74 0,01  
B. Petrol 99 99 -0,21