***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:11
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -942.596 -942.596 -942.596 24.525.513 208.625.910 41.693.875 250.319.785 452.302.073 0 452.302.073
Transferler
24.774.372 16.919.503 -41.693.875 -24.774.372 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
19.991.736 19.991.736 19.991.736 0 19.991.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.444 -251.444 -251.444 -251.444 0 -251.444
Kar Payları
-13.155.911 0 -13.155.911 -13.155.911 0 -13.155.911
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.194.040 -1.194.040 -1.194.040 49.299.885 212.389.502 19.991.736 232.381.238 458.886.454 0 458.886.454
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-177.153 0 -177.153 -177.153 0 -177.153
Transferler
18.334.293 3.316.952 4.283.471 -25.934.716 -21.651.245 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-17.993.722 -17.993.722 -17.993.722 0 -17.993.722
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.252 -146.252 -146.252 -146.252 0 -146.252
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.797.354 -1.797.354 -1.797.354 67.634.178 3.316.952 216.495.820 -17.993.722 198.502.098 446.055.245 0 446.055.245


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.985.606 -18.354.356
Dönem Karı (Zararı)
-17.993.722 19.991.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-17.993.722 19.991.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
28.394.252 20.376.100
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 18.5
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -138.659 -2.125
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.909.287 3.710.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.407.198 1.460.120
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 253.636 284.107
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 2.248.453 1.966.283
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.896.704 5.891.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -547.776 -1.079.128
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 14.690.105 5.281.494
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 1.754.375 1.689.338
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.074.049 -1.949.435
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.074.049 -1.949.435
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
36.309 86.896
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 36.309 86.896
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -6.499.326 5.368.518
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.630.841 -7.097.810
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.630.841 -7.097.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.453.110 -50.559.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.524.334 -2.972.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.524.334 -2.972.125
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
27.892.345 -3.092.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.269.290 -45.479.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.269.290 -45.479.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.448.169 985.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
541.658 -3.626.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
906.511 4.611.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-10.052.580 -10.192.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -1.335.374 -1.683.533
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8, 17 -3.117.591 -2.719.538
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 519.939 -3.759.202
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.923.344 102.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.630.841 7.375.000
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.630.841 7.375.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-17.087.460 -8.363.684
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13, 15 -17.087.460 -8.363.684
Alınan Faiz
533.275 1.090.996
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.757.324 15.083.140
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
949.505.114 505.590.715
Kredilerden Nakit Girişleri
949.505.114 505.590.715
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-903.047.114 -473.555.715
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-903.047.114 -473.555.715
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.457.415 0
Ödenen Temettüler
0 -13.155.911
Ödenen Faiz
-13.243.261 -3.795.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.151.626 -3.168.904
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.151.626 -3.168.904
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 35.850.144 33.935.573
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 31.698.518 30.766.669


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 31.715.462 35.852.587
Ticari Alacaklar
8 127.694.317 117.088.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 590.146 595.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
127.104.171 116.493.458
Diğer Alacaklar
3.274.063 778.430
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.274.063 778.430
Stoklar
11 76.377.105 104.269.450
Peşin Ödenmiş Giderler
3.114.533 2.740.042
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.114.533 2.740.042
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 106.665 752.932
Diğer Dönen Varlıklar
5.502.352 8.359.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 5.502.352 8.359.280
ARA TOPLAM
247.784.497 269.841.654
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.784.497 269.841.654
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.524.054 1.212.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.524.054 1.212.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 100.563 136.872
Maddi Duran Varlıklar
13 376.504.501 372.417.468
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 60.400.870 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.906.202 14.198.447
Şerefiye
16 11.452.041 11.452.041
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.454.161 2.746.406
Peşin Ödenmiş Giderler
972.297 4.330.192
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 972.297 4.330.192
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
453.408.487 392.295.911
TOPLAM VARLIKLAR
701.192.984 662.137.565
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.538.696 68.782.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
136.538.696 68.782.556
Banka Kredileri
5 112.446.327 68.782.556
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 24.092.369 0
Ticari Borçlar
8 62.571.877 97.573.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 23.335.013 28.171.966
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
39.236.864 69.401.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 2.322.163 1.572.815
Diğer Borçlar
3.050.838 1.936.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.050.838 1.936.284
Türev Araçlar
192.930 1.266.979
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 192.930 1.266.979
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.481.577 3.353.627
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.481.577 3.353.627
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.180.596 6.931.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.491.758 2.511.271
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 3.688.838 4.420.727
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.086 87.428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 2.086 87.428
ARA TOPLAM
213.340.763 181.504.804
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
213.340.763 181.504.804
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.227.418 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31.227.418 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 31.227.418 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.957.141 6.201.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 6.957.141 6.201.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 3.612.417 10.058.457
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.796.976 16.260.389
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
255.137.739 197.765.193
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
446.055.245 464.372.372
Ödenmiş Sermaye
21 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.797.354 -1.651.102
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.797.354 -1.651.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.797.354 -1.651.102
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
67.634.178 49.299.885
Yasal Yedekler
21 67.634.178 49.299.885
Diğer Yedekler
3.316.952 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 216.495.820 212.389.502
Net Dönem Karı veya Zararı
-17.993.722 25.934.716
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
446.055.245 464.372.372
TOPLAM KAYNAKLAR
701.192.984 662.137.565


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 204.207.817 255.147.415 120.537.695 147.862.364
Satışların Maliyeti
22, 23 -193.884.462 -216.208.619 -108.130.123 -122.352.302
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.323.355 38.938.796 12.407.572 25.510.062
BRÜT KAR (ZARAR)
10.323.355 38.938.796 12.407.572 25.510.062
Genel Yönetim Giderleri
-19.255.010 -15.933.658 -9.656.922 -8.101.607
Pazarlama Giderleri
-5.176.218 -5.075.751 -2.248.161 -2.625.656
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.987.643 5.257.097 2.452.356 3.784.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -2.925.374 -5.411.473 -1.159.759 -3.967.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.045.604 17.775.011 1.795.086 14.599.121
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.469.318 7.409.788 397.477 7.141.147
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -36.309 -86.896 -18.078 -139.548
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.612.595 25.097.903 2.174.485 21.600.720
Finansman Gelirleri
26 4.407.069 6.919.344 1.485.619 4.612.042
Finansman Giderleri
26 -20.287.522 -6.656.993 -7.173.647 -3.921.805
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-24.493.048 25.360.254 -3.513.543 22.290.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.499.326 -5.368.518 1.146.578 -3.483.880
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 139.815 -3.671.917 313.949 -2.818.293
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 6.359.511 -1.696.601 832.629 -665.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.993.722 19.991.736 -2.366.965 18.807.077
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.993.722 19.991.736 -2.366.965 18.807.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-17.993.722 19.991.736 -2.366.965 18.807.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-146.252 -251.444 -146.252 -251.444
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -182.815 -344.940 -182.815 -344.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
36.563 93.496 36.563 93.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
20 36.563 93.496 36.563 93.496
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-146.252 -251.444 -146.252 -251.444
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.139.974 19.740.292 -2.513.217 18.555.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-18.139.974 19.740.292 -2.513.217 18.555.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781829


BIST
18:052.795
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9234 17,9275 % -0,12  
Euro 18,2723 18,3165 % 0,10  
Sterlin 21,6197 21,7281 % 0,14  
Frank 18,7111 18,8238 % 0,10  
Riyal 4,7592 4,7831 % 0,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 -2,71  
Altın Gr. 1.031 1.031 -0,49  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.898 6.972 -15,00  
Yarım 3.361 3.409 -7,00  
Çeyrek 1.686 1.704 -3,00  
Gümüş.Ons 20,69 20,72 0,04  
Gümüş Gr. 11,93 11,95 0,02  
B. Petrol 96,42 96,42 -0,23