***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 21:24
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372
Transferler
18.334.293 3.316.952 4.283.471 -25.934.716 -21.651.245 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-17.993.722 -17.993.722 -17.993.722 0 -17.993.722
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-146.252 -146.252 -146.252 -146.252 0 -146.252
Kar Payları
-177.153 0 -177.153 -177.153 0 -177.153
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.797.354 -1.797.354 -1.797.354 67.634.178 3.316.952 216.495.820 -17.993.722 198.502.098 446.055.245 0 446.055.245
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
4.268.093 4.152.154 -6.514.886 -1.905.361 -8.420.247 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-28.653.468 -28.653.468 -28.653.468 0 -28.653.468
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -28.653.468 180.549.179 435.688.554 0 435.688.554


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.308.762 -13.985.606
Dönem Karı (Zararı)
-28.653.468 -17.993.722
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-28.653.468 -17.993.722
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.015.985 28.394.252
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 19.455.291 18.894.827
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-400.530 -138.659
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -400.530 -138.659
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.002.369 3.909.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.105.357 1.407.198
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 538.082 253.636
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.358.930 2.248.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.637.654 15.896.704
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -951.529 -547.776
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 7.589.183 14.690.105
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 0 1.754.375
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.679.041 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
147.478 -1.074.049
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 147.478 -1.074.049
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.197.012 36.309
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.197.012 36.309
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -4.213.859 -6.499.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.447 -2.630.841
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -94.447 -2.630.841
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.247.354 -20.453.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.689.579 -22.403.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.689.579 -22.403.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.211.538 -120.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.211.538 -120.392
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.556.042 27.892.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.170.545 -24.591.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.170.545 -24.591.296
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.616.184 -1.229.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
141.899 541.658
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.474.285 -1.771.483
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.884.837 -10.052.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -157.378 -1.335.374
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-2.266.547 -3.117.591
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 0 519.939
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.663.536 -13.923.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.648 2.630.841
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.648 2.630.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.737.996 -17.087.460
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -5.737.996 -17.087.460
Alınan Faiz
952.812 533.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.705.051 23.757.324
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
233.130.000 949.505.114
Kredilerden Nakit Girişleri
5 233.130.000 949.505.114
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-185.780.000 -903.047.114
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -185.780.000 -903.047.114
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -11.556.690 -9.457.415
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
5 -3.088.259 -13.243.261
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.732.753 -4.151.626
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 20.732.753 -4.151.626
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.215.755 35.850.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.948.508 31.698.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.956.698 50.225.228
Ticari Alacaklar
8 154.912.387 131.822.277
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 6.457.499 1.350.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
148.454.888 130.472.041
Diğer Alacaklar
535.331 2.441.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 535.331 2.441.722
Türev Araçlar
0 147.478
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 147.478
Stoklar
11 71.863.095 63.307.053
Peşin Ödenmiş Giderler
3.221.515 705.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.221.515 705.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
194.126 0
Diğer Dönen Varlıklar
4.360.425 6.691.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 4.360.425 6.691.755
ARA TOPLAM
306.043.577 255.341.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
306.043.577 255.341.229
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.219.657 1.524.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.219.657 1.524.804
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 15.281.797 14.084.786
Maddi Duran Varlıklar
13 358.084.312 365.481.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 48.888.095 54.101.207
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.079.557 3.483.077
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.079.557 3.483.077
Peşin Ödenmiş Giderler
50.332 376.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 50.332 376.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 1.794.265 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
429.398.015 439.052.158
TOPLAM VARLIKLAR
735.441.592 694.393.387
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.976.101 89.135.025
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
138.976.101 89.135.025
Banka Kredileri
5 108.252.517 61.446.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.723.584 27.688.442
Ticari Borçlar
8 94.848.856 82.678.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 28.559.671 25.101.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
66.289.185 57.576.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.858.732 1.389.870
Diğer Borçlar
3.745.961 1.639.722
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 3.745.961 1.639.722
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.890.887 3.455.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.890.887 3.455.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.937.300
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.098.733 5.810.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 660.657 1.321.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.438.076 4.488.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.706.264 346.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 2.706.264 346.533
ARA TOPLAM
257.125.534 186.392.233
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
257.125.534 186.392.233
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.866.648 27.422.057
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.866.648 27.422.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 25.866.648 27.422.057
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.101.127 9.393.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 10.101.127 9.393.117
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 6.659.729 6.843.958
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.627.504 43.659.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
299.753.038 230.051.365
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
435.688.554 464.342.022
Ödenmiş Sermaye
20 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.926.955 -1.926.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.926.955 -1.926.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.926.955 -1.926.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.197.853 66.929.760
Yasal Yedekler
20 71.197.853 66.929.760
Diğer Yedekler
7.469.106 3.316.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 209.202.647 215.717.533
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.653.468 1.905.361
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
435.688.554 464.342.022
TOPLAM KAYNAKLAR
735.441.592 694.393.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 218.862.987 133.179.648 204.207.817 120.537.695
Satışların Maliyeti
21,22 -219.553.833 -130.733.949 -193.884.462 -108.130.123
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-690.846 2.445.699 10.323.355 12.407.572
BRÜT KAR (ZARAR)
-690.846 2.445.699 10.323.355 12.407.572
Genel Yönetim Giderleri
22 -17.833.270 -8.887.213 -19.255.010 -9.656.922
Pazarlama Giderleri
22 -4.629.566 -2.119.112 -5.176.218 -2.248.161
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 5.375.086 2.202.362 4.987.643 2.452.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -4.689.852 -3.428.678 -2.925.374 -1.159.759
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-22.468.448 -9.786.942 -12.045.604 1.795.086
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 609.492 366.890 3.469.318 397.477
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 1.197.012 473.613 -36.309 -18.078
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.661.944 -8.946.439 -8.612.595 2.174.485
Finansman Gelirleri
25 7.179.472 4.224.814 4.407.069 1.485.619
Finansman Giderleri
25 -17.253.429 -8.743.644 -20.287.522 -7.173.647
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.735.901 -13.465.269 -24.493.048 -3.513.543
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.082.433 -2.349.748 6.499.326 1.146.578
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 103.939 103.939 139.815 313.949
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 1.978.494 -2.453.687 6.359.511 832.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.653.468 -15.815.017 -17.993.722 -2.366.965
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-28.653.468 -15.815.017 -17.993.722 -2.366.965
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.653.468 -15.815.017 -17.993.722 -2.366.965
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 -146.252 -146.252
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 0 0 -182.815 -182.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 36.563 36.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 0 0 36.563 36.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 -146.252 -146.252
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.653.468 -15.815.017 -18.139.974 -2.513.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-28.653.468 -15.815.017 -18.139.974 -2.513.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867701


BIST17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9349 17,9467 % 0,05  
Euro 18,4074 18,4317 % -0,54  
Sterlin 21,7034 21,8122 % -0,60  
Frank 18,9702 19,0845 % -0,13  
Riyal 4,7620 4,7859 % -0,04  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.801 10,78  
Altın Gr. 1.037 1.037 4,08  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.944 7.017 25,00  
Yarım 3.384 3.430 12,00  
Çeyrek 1.697 1.715 6,00  
Gümüş.Ons 20,73 20,76 0,43  
Gümüş Gr. 11,87 11,89 0,16  
B. Petrol 97,98 97,98 -1,62