***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

25.02.2021 22:14
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.625.029 -1.625.029 -1.625.029 -1.625.029
Transferler
18.334.293 3.316.952 4.283.471 -25.934.716 -21.651.245 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
1.905.361 1.905.361 1.905.361 0 1.905.361
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-310.682 -310.682 -310.682 -310.682 0 -310.682
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
34.829 34.829 34.829 -704.418 669.589 669.589
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022
Transferler
4.268.093 4.152.154 -6.514.886 -1.905.361 -8.420.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-41.499.408 -41.499.408 -41.499.408 0 -41.499.408
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-109.226 -109.226 -109.226 -109.226 0 -109.226
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -41.499.408 167.703.239 422.733.388 0 422.733.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.327.960 68.536.693
Dönem Karı (Zararı)
-41.499.408 1.905.361
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-41.499.408 1.905.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
64.989.223 60.347.687
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15, 23 42.141.459 37.959.587
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
822.296 67.689
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 822.296 67.689
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.630.190 6.328.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.486.821 2.903.386
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 2.362.590 537.715
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -638.177 -61.747
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 4.418.956 2.949.518
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.322.503 26.943.539
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -3.549.521 -1.093.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26,17,5 8.875.853 27.541.568
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
24 -1.003.829 495.930
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.488.290 -1.414.457
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.488.290 -1.414.457
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.171.526 52.086
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -3.420.645 -532.727
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-94.447 -2.723.988
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -94.447 -2.723.988
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
12, 25 0 -10.925.289
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5, 14 11.271.103 4.592.375
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.114.164 11.146.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.636.801 -28.823.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.636.801 -28.823.335
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.235.982 39.959.503
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.231.139 -1.323.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
61.231.139 -1.323.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.472.520 1.334.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.151.284 957.385
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.678.764 376.871
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.375.651 73.399.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.582.984 -2.009.577
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8, 16 -4.176.542 -3.172.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.288.165 319.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.904.733 -8.562.133
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
12 0 12.010.489
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.648 2.779.532
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
121.648 2.779.532
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -17.549.626 -24.439.083
Alınan Faiz
3.523.245 1.086.929
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.337.956 -45.608.949
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
358.130.000 1.664.846.857
Kredilerden Nakit Girişleri
5 358.130.000 1.664.846.857
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-303.380.000 -1.669.846.857
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -303.380.000 -1.669.846.857
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -16.471.146 -19.122.608
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
5 -7.940.898 -21.486.341
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.761.183 14.365.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.761.183 14.365.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 50.215.755 35.850.144
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 71.976.938 50.215.755


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 72.012.688 50.225.228
Ticari Alacaklar
8 199.037.780 131.822.277
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.153.964 1.350.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
195.883.816 130.472.041
Diğer Alacaklar
473.427 2.441.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
473.427 2.441.722
Türev Araçlar
0 147.478
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 0 147.478
Stoklar
11 73.543.035 63.307.053
Peşin Ödenmiş Giderler
2.155.559 705.716
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.155.559 705.716
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 454.804 0
Diğer Dönen Varlıklar
9.986.250 6.691.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 9.986.250 6.691.755
ARA TOPLAM
357.663.543 255.341.229
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
357.663.543 255.341.229
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.981.516 1.524.804
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.981.516 1.524.804
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 16.256.312 14.084.786
Maddi Duran Varlıklar
13 356.770.584 365.481.584
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 54.152.368 54.101.207
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.834.598 3.483.077
Şerefiye
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.834.598 3.483.077
Peşin Ödenmiş Giderler
674.999 376.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 674.999 376.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
433.670.377 439.052.158
TOPLAM VARLIKLAR
791.333.920 694.393.387
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.979.863 89.135.025
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
145.979.863 89.135.025
Banka Kredileri
5 116.014.974 61.446.583
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 29.964.889 27.688.442
Ticari Borçlar
8 150.619.035 82.678.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 31.810.942 25.101.357
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
118.808.093 57.576.954
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.771.283 1.389.870
Diğer Borçlar
2.238.218 1.639.722
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.238.218 1.639.722
Türev Araçlar
2.340.812 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 2.340.812 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.064.156 3.455.373
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.064.156 3.455.373
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 0 1.937.300
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.914.168 5.810.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.494.950 1.321.126
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.419.218 4.488.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
540.546 346.533
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
540.546 346.533
ARA TOPLAM
318.468.081 186.392.233
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
318.468.081 186.392.233
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.256.281 27.422.057
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.256.281 27.422.057
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 35.256.281 27.422.057
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.379.725 9.393.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 11.379.725 9.393.117
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 3.496.445 6.843.958
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.132.451 43.659.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
368.600.532 230.051.365
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
422.733.388 464.342.022
Ödenmiş Sermaye
20 131.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 7.759.708 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.036.181 -1.926.955
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.036.181 -1.926.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.036.181 -1.926.955
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.197.853 66.929.760
Yasal Yedekler
20 71.197.853 66.929.760
Diğer Yedekler
7.469.106 3.316.952
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 209.202.647 215.717.533
Net Dönem Karı veya Zararı
-41.499.408 1.905.361
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
422.733.388 464.342.022
TOPLAM KAYNAKLAR
791.333.920 694.393.387


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 561.142.866 480.620.117
Satışların Maliyeti
21 -537.956.230 -419.518.699
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.186.636 61.101.418
BRÜT KAR (ZARAR)
23.186.636 61.101.418
Genel Yönetim Giderleri
22 -38.024.757 -37.826.480
Pazarlama Giderleri
22 -10.711.929 -10.122.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 11.874.738 10.498.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -10.700.902 -6.212.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.376.214 17.439.154
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.112.906 15.144.381
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
8 -822.296 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 2.171.526 -52.086
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.914.078 32.531.449
Finansman Gelirleri
26 3.549.521 2.508.416
Finansman Giderleri
26 -26.555.496 -33.667.231
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.920.053 1.372.634
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.420.645 532.727
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 103.939 -2.113.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 3.316.706 2.645.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.499.408 1.905.361
DÖNEM KARI (ZARARI)
-41.499.408 1.905.361
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-41.499.408 1.905.361
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-109.226 -310.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -140.033 -388.353
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30.807 77.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
19 30.807 77.671
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-109.226 -310.682
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.608.634 1.594.679
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-41.608.634 1.594.679http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913136


BIST17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9249 17,9321 % -0,10  
Euro 18,3287 18,3545 % 0,31  
Sterlin 21,6146 21,7230 % 0,11  
Frank 18,7482 18,8611 % 0,30  
Riyal 4,7566 4,7805 % 0,03  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.794 4,43  
Altın Gr. 1.034 1.034 3,04  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.925 6.993 6,00  
Yarım 3.374 3.419 3,00  
Çeyrek 1.692 1.709 2,00  
Gümüş.Ons 20,44 20,47 -0,21  
Gümüş Gr. 11,79 11,81 -0,11  
B. Petrol 97,55 97,55 0,90