BASIN BÜLTENİ-Mercer: Şirketlerin yüzde 74,3'ü yıl sonu hedeflerini revize edecek

04.05.2020 13:16
BASIN BÜLTENİ-Mercer: Şirketlerin yüzde 74,3'ü yıl sonu hedeflerini revize edecek


Mercer Türkiye ve PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Koronavirüs Salgınının İş Hayatına
Etkisi Anketi’nin sonuçları açıklandı.
Konuyla ilgili basın bülteni ve görseller bilgilerinize
sunulmuştur.
Lider küresel insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması
Mercer Türkiye ve Türkiye'de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk
sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Koronavirüs Salgınının İş Hayatına
Etkisi Anketi’nin sonuçları açıklandı. Anketin sonuçlarına göre
koronavirüs öncesinde evden çalışma uygulaması olan şirketlerin oranı
yüzde 45 iken, süreç sonrası bu oran şirketlerin merkez ofis
çalışanları için yüzde 95’e ulaştı. Bu süreçte şirketlerin yüzde
40,7’si çalışan motivasyonunda zorlandığını belirtti. Şirketlerin
yüzde 74,3’ü iş hedefleri ve çalışanların yıl sonu performans
hedeflerinde revize yapmayı düşünüyor.
Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer
alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve
danışmanlık veren Mercer ile PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği
tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının iş hayatına
etkisini inceledi. Nisan ayında gerçekleştirilen araştırmaya göre
şirketlerin yüzde 59’u COVID-19 süreci tamamlandıktan sonrada uzaktan
ve esnek çalışma modeli uygulamasına devam edeceklerini belirtiyor.
Şirketler, bu yeni çalışma yöntemine adapte olmak için hem altyapısal
aksiyonlarını hızlandırdı, hem de çalışanlarının adaptasyonu için
gerekli adımları atmaya devam ediyor. Şirketlerin yüzde 72’si uzaktan
çalışmaya adaptasyonu hızlandırmak amacıyla dijital çözümler ve
kullanımları konusunda çalışanlarının gelişimlerine katkı
sağladıklarını ifade ediyor.

‘KORONAVİRÜS SALGINININ İŞ HAYATINA ETKİSİ ANKETİ’, 103’ü global
ve 64’ü yerel olmak üzere 167 şirketin katılımıyla gerçekleştirildi.
Şirketler bu süreçte, acil durum eylem planı / kriz yönetim planının
önemi, iş sürekliliği planının önemi, dijitalleşmenin önemi ile
uzaktan ve esnek çalışmanın uygulanabilirliği ve etkin yönetimi
konularında dersler çıkardığını belirtiyor. Salgın sonrası iş
dünyasının dinamiklerinin bambaşka olacağı düşünülürken, şirketlerin
yüzde 41,3’ünün çalışanlarını bu döneme hazırlamak için bir planı var
yüzde 58,7’sinin ise bir planı bulunmuyor. Satış ve diğer ekipler için
dijitalleşmeyi destekleyecek ve uzaktan çalışmaya hazır hale gelecek
sistemlerin kurgulanması, evden çalışmayla ilgili tüm çalışan ve
yöneticilerin eğitimi, eğitim ve iş akışlarının online hale
getirilmesi, proaktif kriz yönetimine öncelik verme ve iş
sürekliliğini sağlamak amacıyla yedekleme süreçlerinin iyileştirilmesi
şirketlerin planlarında yer alması gereken kriterler olarak ön plana
çıkıyor. Şirketlerin yüzde 74,3’ü iş hedeflerinde ve çalışanların yıl
sonu performans hedeflerinde revize yapmayı düşünürken, yüzde
25,7’sinin böyle bir planı bulunmuyor.

Salgında çalışanı motive etmek zor oldu

Anketin sonuçlarına göre şirketlerin yüzde 44,9’u salgın
öncesinde uzaktan çalışma modeli uygulamasına sahip olduklarını
belirtiyor. Yüzde 55,1’i ise böyle bir uygulama kullanmadıklarını
söylüyor. Salgınla beraber merkez ofiste uzaktan çalışma modeline
geçen şirketin oranı yüzde 94,6. Saha çalışanları için uzaktan çalışma
modeline geçen şirketlerin oranı yüzde 35,9 iken, şubelerde bu modeli
uygulayan şirketlerin oranı yüzde 22,8. Şirketlerin yüzde 4,2’si ise
bu modeli uygulamadıklarını belirtiyor.
Anketin sonuçlarına göre uzaktan çalışma sürecine geçişin
getirdiği en büyük zorluklar arasında yüzde 40.7 ile çalışan
motivasyonu ilk sırada yer alıyor. Çalışan performans yönetim süreci,
iletişim, teknolojik altyapı eksikliği ve evde çocuklarla çalışma öne
çıkan zorluklar olarak sıralanıyor. Şirketlerin yüzde 60’ı
çalışanlarının zihinsel sağlığını desteklemek amacıyla aksiyon
aldıklarını belirtirken, yüzde 29’u oluşabilecek çalışan verimlilik
kayıplarına yönelik aksiyonlar aldıklarını ifade ediyor. Verimlilik
kaybını azaltmak için alınan önlemler arasında direktörlerin,
yöneticilerin ve ekip liderlerinin çalışanlarla daha sıkı bir iletişim
halinde olması, düzenli toplantılarla iş planı takibinin yapılması ve
evden çalışma metotlarına yönelik bildirimler öne çıkıyor. Ofiste,
sahada veya üretim aşamalarında çalışanlar için ise, serbest kıyafet,
ek ikram ve yemekhane etkinliklerinin yanı sıra ekip motivasyon
seanslarının düzenlenmesi yer alıyor.

Süreç devam ederse işten çıkarma düşünen şirketlerin oranı yüzde
16,2

Süreç ilerledikçe şirketlerin, alma ihtiyacı duydukları aksiyonlar
da hızla değişiyor. Sürecin ilk haftalarında şirketler çalışanlarının
bu süreçten en az etkilenmesi için gereken aksiyonları
önceliklendirirken, sürecin 4’üncü haftasına gelindiğinde daha çok
maliyet odaklı aksiyonların gündeme geliyor. Nisan ayında
gerçekleştirilen anket sonuçlarına bakıldığında, şirketlerin yüzde
47’si belli çalışan grupları için idari izin kullandırmayı düşünürken,
yıllık izinlerin kullandırılmasını zorunlu tutan şirketlerin oranı ise
yüzde 45. Şirketlerin yüzde 82,6’sı eksi izin bakiyesi uygulamasına
sahipken, belirlenen maksimum eksi izin bakiyesi ortalama 14 gün. Kısa
çalışma ödeneğine başvurmayı düşünen şirketlerin oranı yüzde 46,7.
Sürecin uzaması halinde işten çıkarma yapacağını belirten şirketlerin
oranı ise yüzde 16,2.

Şirketlerin yüzde 9’u 2020 ücret artışlarını durdurdu

Türkiye’de ve dünya genelinde şirketlerin büyük bir çoğunluğu
ücret gözden geçirmelerini Ocak ve Mart döneminde gerçekleştiriyorlar.
Ücret artışlarını henüz gerçekleştirmeyen şirketlerin oranı yüzde 24.
Bu şirketlerin yüzde 37.5’u (yani tüm şirketlerin yüzde 9’u) ücret
artışlarını ertelediğini veya durdurduğunu belirtiyor.
Bu süreçle beraber şirketlerin dijital dönüşümleri hızlanırken,
ücretlendirme trendlerinde de değişim öngörülüyor. Yeni iş yapma
şekilleri ve yeni alışkanlıklar, beraberinde yeni kritik başarı
faktörleri, performans kriterleri, ölçme ve değerlendirme araçlarını
getiriyor. Şirketler çalışanlarına çalışma saatlerinde ve yerlerinde
esneklik sağlarken performanslarını iş sonuçlarıyla ölçüyor.

Şirketlerin yüzde 39,5 bazı yan haklarda durdurma planlıyor

‘KORONAVİRÜS SALGINININ İŞ HAYATINA ETKİSİ ANKETİ’ne göre
şirketlerin yüzde 39,5’u bazı yan hakların ödemesini ve uygulamasını
durdurmayı düşünüyor. Bunların başında ulaşım (% 24), servis (% 19,8
ve yemek (% 15,6) geliyor. Şirketlerin yüzde 41,9 ‘u salgına yakalanan
çalışanının tedavi sürecinde finansal yardım yapmayı düşünüyor. Yüzde
58,1’i ise böyle bir yardım öngörmüyor. Çalışanın birinci derece
yakınının salgına yakalanması durumunda tedavi sürecinde finansal
yardım düşünen şirketlerin oranı ise yüzde 22,2.

Sürecin ardından şirketlerin çalışma koşullarında ve
işleyişlerinde değişiklikler olmasının muhtemel olduğuna dikkat çeken
Mercer Türkiye CEO’su Dinçer Güleyin, “Çalışanlarla ilgili alınacak
tüm kararlarda, ekonomiyle empati arasında bir denge kurulması önemli.
Şu anda tüm dünyayı etkisi altına alan salgının beraberinde getirdiği
sorular, endişeler ve belirsizlikler de düşünüldüğünde bu denge daha
da önem kazanıyor. Şirketlerin geleceğe hazırlanmalarını ve geleceğe
yatırım yapmalarını sağlayan bir finansal modele ve kültürel zihniyete
sahip olmaları gerekiyor. Amaç ve önceliklerin bu şekilde yeniden
değerlendirilmesi, firma genelinde, ama özellikle insan kaynakları
için hayati önem taşıyor. Son dönemlerde gerçekleştirdiğimiz
çalışmalardan elde edilen bulgular, insan kaynakları dönüşümünün
sürdürülebilir bir firma yapısı yaratmanın kilit bir bileşeni olduğunu
açıkça ortaya koyuyor” dedi.

İş dünyasının pandemiye hazırlıksız yakalandığını ancak kısa
zamanda hızla aksiyon aldığını anlatan PERYÖN – Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği Başkanı Berna Öztınaz’a göre süreç öncesinde kurumların
gündeminde olan ancak tam gelişmemiş uzaktan çalışma kasları, süreç
içinde oldukça güçlendi. Öztınaz, “İş yaşamı açısından çok da
öngörülemeyen bir dönemin içinden geçiyoruz. Kurumların yakın geçmişte
taslak olarak hazırladığı tüm kriz planları neredeyse gerçeğe dönüştü.
İş – yaşam dengesi, uzaktan çalışma modelleri ve motivasyon konuları
büyük önem kazandı. Araştırma sonuçlarına baktığımızda, çalışma
modellerini hızla online sistemlere adapte eden yapıların yaşadıkları
en büyük zorluk: Çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutmak. Bu
nedenle internet erişimi, mobil cihaz temini, finansal kredi hatta
öğle yemeği desteği gibi alışık olmadığımız pek çok yeni yan hakkın
uygulamaya konulduğunu görüyoruz. Bu uygulamalar ile her ne kadar
dijital bir modele geçiş yapsak da insan kavramının değerinin gittikçe
artığının da bir göstergesi. PERYÖN olarak merkeze insanı koyan tüm
kurumların süreci başarı ile atlatacağını öngörüyoruz” dedi.******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey
11:223.049
Değişim :  0,96% |  28,89
Açılış :  3.025  
Önceki Kapanış :  3.020  
En Yüksek
3.052
En Düşük
3.023
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:22
HKTM 13,31 784.385 % 10,00  
SEYKM 9,25 64.433.998 % 9,99  
OYLUM 4,08 23.951.367 % 9,97  
AZTEK 14,49 326.509.396 % 9,94  
DIRIT 4,24 233.399 % 9,84  
11:22 Alış Satış %  
Dolar 18,0984 18,1049 % 0,14  
Euro 18,2559 18,2834 % 0,12  
Sterlin 21,4468 21,5544 % -0,22  
Frank 18,8179 18,9313 % 0,07  
Riyal 4,8049 4,8290 % 0,19  
11:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.754 -4,37  
Altın Gr. 1.020 1.020 -1,60  
Cumhuriyet 6.853 6.957 5,00  
Tam 6.849 6.906 -31,00  
Yarım 3.337 3.376 -16,00  
Çeyrek 1.674 1.688 -7,00  
Gümüş.Ons 19,27 19,30 -0,26  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 -0,15  
B. Petrol 95,62 95,62 -0,97