***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

09.08.2016 17:49***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -322.313 1.956.215 -27.795.409 9.309.122 31.745.918 0 31.745.918
Transferler
9.309.122 -9.309.122 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.030 14.966.578 14.926.548 0 14.926.548
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-6.468.328 -6.468.328 0 -6.468.328
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -362.343 1.956.215 -24.954.615 14.966.578 40.204.138 0 40.204.138
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -606.239 2.168.615 -26.041.075 42.503.703 66.623.307 0 66.623.307
Transferler
42.503.703 -42.503.703 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-498.824 21.444.425 20.945.601 0 20.945.601
Dönem Sonu Bakiyeler
36.250.000 12.348.303 -1.105.063 2.168.615 16.462.628 21.444.425 87.568.908 0 87.568.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.766.967 46.290.203
Dönem Karı (Zararı)
21.444.425 14.966.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.444.425 14.966.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.177.011 23.156.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.965.700 7.415.962
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
311.077 31.083
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
375.942 163.609
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.305.574 7.871.065
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.305.574 7.871.065
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.923 1.502.291
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.077.782 -613.060
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
829.617 4.457.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.665.758 2.328.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-61.388.403 11.410.905
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.116.834 48.299
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.099.000 41.676.939
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
87.520 9.000
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
162.189 -89.511
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.311.914 11.280.085
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.955.247 29.972.278
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.155.117 -71.486.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-27.789.719 -79.460.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.634.602 7.974.462
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-30.766.967 49.534.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.244.188
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.489.511 17.726.483
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-6.468.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.138.258 26.786.625
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.138.258 26.786.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.648.747 -2.591.814
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.648.747 -2.591.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.710.039 -63.101.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
147.925.322 112.823.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-118.187.408 -168.054.489
Ödenen Faiz
-5.027.875 -7.871.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.432.583 914.759
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 100.301
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.432.583 1.015.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.545.348 868.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.977.931 1.883.917


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 6.986.931 2.641.868
Finansal Yatırımlar
4 1.709.329 592.495
Ticari Alacaklar
32.177.337 13.734.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 1.597 100.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 32.175.740 13.634.388
Diğer Alacaklar
8.800.789 18.740
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 8.792.789 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.000 18.740
Türev Araçlar
1.837.971 3.409.941
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 1.837.971 3.409.941
Stoklar
9 14.939.917 15.014.707
Peşin Ödenmiş Giderler
13 4.059.167 3.649.084
Diğer Dönen Varlıklar
15 31.774.271 4.635.027
ARA TOPLAM
102.285.712 43.696.569
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
102.285.712 43.696.569
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
155.478 53.873
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 155.478 53.873
Türev Araçlar
180.340 686.152
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
5 180.340 686.152
Maddi Duran Varlıklar
40.444.004 51.205.089
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 30.542.852 48.735.264
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 9.901.152 2.469.825
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
29.796 40.873
Diğer Duran Varlıklar
15 72.196.610 80.429.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.006.228 132.415.776
TOPLAM VARLIKLAR
215.291.940 176.112.345
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 61.149.242 19.888.295
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 4.709.223 11.665.447
Ticari Borçlar
23.103.087 29.297.854
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 333.625 9.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 22.769.462 29.288.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
999.393 461.638
Diğer Borçlar
7.269.830 19.275.138
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 3.721.844 15.677.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.547.986 3.598.047
Ertelenmiş Gelirler
14 16.877.580 8.633.007
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 6.298.909
Kısa Vadeli Karşılıklar
574.522 543.384
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 574.522 543.384
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 7.085.541 2.944.343
ARA TOPLAM
121.768.418 99.008.015
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.768.418 99.008.015
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.082.641 7.672.372
Diğer Borçlar
686.660 1.716.650
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 686.660 1.716.650
Uzun Vadeli Karşılıklar
830.633 442.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
830.633 442.231
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 1.354.680 649.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.954.614 10.481.023
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
127.723.032 109.489.038
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
87.568.908 66.623.307
Ödenmiş Sermaye
16 36.250.000 36.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
12.348.303 12.348.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.105.063 -606.239
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.105.063 -606.239
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.105.063 -606.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.168.615 2.168.615
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.462.628 -26.041.075
Net Dönem Karı veya Zararı
21.444.425 42.503.703
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
87.568.908 66.623.307
TOPLAM KAYNAKLAR
215.291.940 176.112.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 336.391.678 198.983.260
Satışların Maliyeti
17 -300.482.557 -170.685.979
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.909.121 28.297.281
BRÜT KAR (ZARAR)
35.909.121 28.297.281
Genel Yönetim Giderleri
18 -3.360.383 -1.962.297
Pazarlama Giderleri
18 -4.427.216 -1.773.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.133.864 1.637.863
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.187.173 -1.269.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.068.213 24.930.112
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 193.490 3.867.376
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.261.703 28.797.488
Finansman Gelirleri
19 43.391 1.747.556
Finansman Giderleri
19 -5.031.052 -11.120.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
22.274.042 19.424.132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-829.617 -4.457.554
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -3.244.188
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -829.617 -1.213.366
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.444.425 14.966.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.444.425 14.966.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.444.425 14.966.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-498.824 -40.030
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-498.824 -40.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-498.824 -40.030
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.945.601 14.926.548
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
20.945.601 14.926.548http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/551458


BIST
18:051.565
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.570  
Önceki Kapanış :  1.565  
En Yüksek
1.578
En Düşük
1.561
BIST En Aktif Hisseler18:05
YONGA 39,60 12.019.656 % 10,00  
COSMO 13,75 3.812.474 % 10,00  
MERIT 144,10 2.861.250 % 10,00  
IZTAR 22,66 6.141.893 % 10,00  
KERVN 1,65 2.311.341 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4657 7,4740 % 0,12  
Euro 9,0670 9,0769 % 0,22  
Sterlin 10,1431 10,1940 % 0,11  
Frank 8,3658 8,4162 % 0,04  
Riyal 1,9840 1,9940 % -0,19  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.846 5,28  
Altın Gr. 441 442 -0,39  
Cumhuriyet 2.924 2.968 -14,00  
Tam 2.911 2.984 -14,96  
Yarım 1.407 1.444 -7,23  
Çeyrek 706 722 -3,62  
Gümüş.Ons 25,35 25,40 0,22  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,06  
B. Petrol 56,05 56,05 0,19