***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2022 22:50
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor


***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -9.609.750 0 4.565.883 -112.494.342 0 0 0 173.763.778 0 -32.149.482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.077.334 0 0 0 58.535.407 64.559.541 0 220.248.369 0 220.248.369
Transferler
17 0 0 37.498.114 -46.667.470 2.716.234 0 71.012.663 -64.559.541 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 37.121.215 37.121.215 37.121.215
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 17.398.037 -1.480.693 15.917.344 15.917.344
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 -1.699.151 1.699.151 -1.699.151 -1.699.151 -1.699.151
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 -74.996.228 0 0 0 144.494.345 0 -33.630.175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.492.719 0 0 0 127.848.919 37.121.215 0 271.587.777 271.587.777
Transferler
17 0 0 74.996.228 -2.431.298 4.043.166 0 -39.486.881 -37.121.215 0 0
Dönem Karı (Zararı)
17 327.148.279 327.148.279 327.148.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17 85.352.907 -5.930.827 79.422.080 79.422.080
Dönem Sonu Bakiyeler
17 62.000.000 0 0 0 0 -11.308.901 0 4.565.883 0 0 0 0 227.415.954 0 -39.561.002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.535.885 0 0 0 88.362.038 327.148.279 0 678.158.136 678.158.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
241.930.923 86.925.955
Dönem Karı (Zararı)
327.148.279 37.121.215
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
327.148.279 37.121.215
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
339.130.863 224.528.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 , 11 24.061.922 21.046.485
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.962.058 18.904.130
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 32.962.058 18.904.130
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.681.601 6.080.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 9.110.619 7.179.592
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-429.018 -1.098.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.171.955 34.759.566
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37.324.613 34.240.629
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-415.588 61.720
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
262.930 457.217
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
282.512.377 124.488.044
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-30.200.000 -10.500.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23 -30.200.000 -10.500.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -8.880.668 10.573.672
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.178.382 19.176.037
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.178.382 19.176.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-395.610.173 -169.241.313
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-347.617.993 -88.524.309
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.888 137.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-347.620.881 -88.661.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.644.486 46.721
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.644.486 45.451
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-191.025.489 -58.550.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.292.362 1.263.358
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.350.312 -30.244.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-246.017 -24.101
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
151.596.329 -30.220.816
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
20.275.645 2.480.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.944.772 4.288.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-13.922.556 4.391.223
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.977.784 -103.163
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
270.668.969 92.408.785
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.087.683 -5.405.761
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.650.363 -77.069
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-105.676.498 5.341.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.756.896 55.717.394
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.756.896 55.717.394
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-113.348.440 -50.290.865
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10, 11 -113.348.440 -50.290.865
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
-84.954 -84.954
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-83.772.447 -97.720.918
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -1.699.151
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.699.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
568.877.390 543.817.964
Kredilerden Nakit Girişleri
568.877.390 543.817.964
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-620.294.735 -613.656.404
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-611.866.136 -609.106.216
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-8.428.599 -4.550.188
Ödenen Faiz
-32.355.102 -26.183.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.481.978 -5.453.388
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
52.481.978 -5.453.388
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.696.578 20.149.966
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 67.178.556 14.696.578


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 67.178.556 14.696.578
Ticari Alacaklar
5 630.185.873 315.792.868
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 0 2.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 630.185.873 315.789.980
Diğer Alacaklar
6 1.283.907 3.928.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.283.907 3.928.393
Stoklar
9 378.430.709 187.405.220
Peşin Ödenmiş Giderler
7 28.686.978 4.292.685
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28.686.978 4.292.685
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 22.650.363 0
Diğer Dönen Varlıklar
15.150.757 1.228.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
8 15.150.757 1.228.201
ARA TOPLAM
1.143.567.143 527.343.945
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.143.567.143 527.343.945
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 168.110.000 137.910.000
Maddi Duran Varlıklar
10 519.462.016 333.521.736
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 11.760.350 9.136.953
Peşin Ödenmiş Giderler
524.925 626.856
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 524.925 626.856
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
699.857.291 481.195.545
TOPLAM VARLIKLAR
1.843.424.434 1.008.539.490
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
381.131.096 223.960.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
381.131.096 223.960.840
Banka Kredileri
4 377.008.275 220.289.814
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.122.821 3.671.026
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
261.374.843 137.840.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
261.374.843 137.840.174
Banka Kredileri
261.374.843 137.840.174
Ticari Borçlar
167.088.210 45.452.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 0 246.017
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 167.088.210 45.206.060
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.312.777 5.946.016
Devlet Teşvik ve Yardımları
14 0 84.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 29.746.921 9.471.276
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 29.746.921 9.471.276
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 632.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.700.668 7.931.158
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 4.619.668 3.421.140
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 4.081.000 4.510.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.567.855 2.956.832
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 8.567.855 2.956.832
ARA TOPLAM
863.922.370 434.275.354
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
863.922.370 434.275.354
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
202.645.632 247.286.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
202.645.632 247.286.017
Banka Kredileri
4 191.376.561 231.849.238
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 11.269.071 15.436.779
Ticari Borçlar
32.016.246 2.717.655
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 32.016.246 2.717.655
Uzun Vadeli Karşılıklar
39.863.534 30.625.593
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 39.863.534 30.625.593
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 26.818.516 22.047.094
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.343.928 302.676.359
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.165.266.298 736.951.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
678.158.136 271.587.777
Ödenmiş Sermaye
17 62.000.000 62.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
17 -11.308.901 -11.308.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 4.565.883 4.565.883
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
2.5 0 -74.996.228
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
187.854.952 110.864.170
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
187.854.952 110.864.170
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
227.415.954 144.494.345
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.561.002 -33.630.175
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.535.885 15.492.719
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
17 11.308.901 11.308.901
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
8.226.984 4.183.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 88.362.038 127.848.919
Net Dönem Karı veya Zararı
17 327.148.279 37.121.215
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
678.158.136 271.587.777
TOPLAM KAYNAKLAR
1.843.424.434 1.008.539.490


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.350.266.817 703.987.557
Satışların Maliyeti
18 -894.179.619 -456.536.221
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
456.087.198 247.451.336
BRÜT KAR (ZARAR)
456.087.198 247.451.336
Genel Yönetim Giderleri
19 -26.984.375 -21.287.340
Pazarlama Giderleri
19 -69.885.910 -42.911.247
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.216.198 -154.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 493.518.201 168.657.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -295.028.358 -128.714.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
556.490.558 223.041.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 37.440.476 11.208.965
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -62.094 -19.885.002
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
593.868.940 214.365.792
Finansman Gelirleri
21 20.603.484 8.528.848
Finansman Giderleri
22 -295.572.786 -175.199.753
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
318.899.638 47.694.887
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.248.641 -10.573.672
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -691.740
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 8.248.641 -9.881.932
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
327.148.279 37.121.215
DÖNEM KARI (ZARARI)
327.148.279 37.121.215
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
327.148.279 37.121.215
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 25 0,05470000 0,00620000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.422.080 15.917.344
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
101.083.836 20.715.671
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -7.413.534 -1.850.866
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.248.222 -2.947.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -13.020.060 -2.947.461
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-1.228.162 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.422.080 15.917.344
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
406.570.359 53.038.559
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
406.570.359 53.038.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001985


BIST18:052.868
Değişim :  1,37% |  38,86
Açılış :  2.847  
Önceki Kapanış :  2.830  
En Yüksek
2.878
En Düşük
2.835
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BARMA 43,56 7.553.260 % 10,00  
ASUZU 291,00 130.375.647 % 9,98  
GSRAY 5,99 539.358.728 % 9,91  
DMSAS 5,77 65.360.305 % 9,90  
KIMMR 4,24 42.229.129 % 9,84  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9292 17,9577 % 0,11  
Euro 18,5031 18,5254 % -0,04  
Sterlin 21,8021 21,9115 % -0,15  
Frank 18,9725 19,0868 % -0,11  
Riyal 4,7638 4,7877 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -2,55  
Altın Gr. 1.031 1.032 -0,99  
Cumhuriyet 6.919 7.024 9,00  
Tam 6.902 6.982 -10,00  
Yarım 3.363 3.413 -5,00  
Çeyrek 1.687 1.706 -3,00  
Gümüş.Ons 20,23 20,27 -0,06  
Gümüş Gr. 11,68 11,70 -0,03  
B. Petrol 99 99 0,10