***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2020 23:44
***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***BRYAT*** BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -20.482.527 675.000 702.584.701 1.013.830.499 37.312.916 171.858.238 24.396.980 1.958.300.807 1.958.300.807
Transferler
-193.594 24.590.574 -24.396.980 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.739.019 132.082.912 375.878 147.197.809 147.197.809
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.055.547 3.055.547 -3.055.547 -3.055.547 -3.055.547
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 717.130.126 0 1.145.913.411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.368.463 0 0 0 193.393.265 375.878 0 2.102.443.069 2.102.443.069
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.125.000 -23.538.074 675.000 714.275.595 1.259.612.377 42.458.529 149.920.251 67.584.493 2.239.113.171 2.239.113.171
Transferler
67.584.493 -67.584.493 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62.617.264 214.171.049 2.629.903 21.082.747 175.266.435 175.266.435
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
28.125.000 0 0 0 0 -23.538.074 0 675.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651.658.331 0 1.473.783.426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.629.903 0 0 42.458.529 0 0 0 217.504.744 21.082.747 0 2.414.379.606 2.414.379.606


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
29.512.160 2.248.518
Dönem Karı (Zararı)
21.082.747 375.878
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.082.747 375.878
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.103.643 -5.970.637
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.771 -5.795.792
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.467.236 59.222
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
369.785 -9.178.792
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.031.569 4.309.131
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.031.569 4.309.131
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.217.892 4.635.594
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.325.770 7.843.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.133
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.133
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.170 287.657
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-62.902 327.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.732 -40.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.384.073 7.555.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.512.160 2.248.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.323.032 -553.753
Alınan Faiz
424.108 3.863.104
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.747.140 -4.416.857
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-586.929 3.045.096
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
3.055.547
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
3.055.547
Ödenen Faiz
-586.929 -10.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.602.199 4.739.861
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
44.137.047 27.192.157
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
70.739.246 31.932.018
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
455.336.726 389.265.902
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
526.075.972 421.197.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 526.075.972 455.336.726
Ticari Alacaklar
14.322 9.243
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
189 9.243
Diğer Dönen Varlıklar
7 15.542.438 17.495.511
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.542.438 17.495.511
ARA TOPLAM
541.632.732 472.841.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
541.632.732 472.841.480
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.719.930.278 1.628.033.412
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 268.635.308 243.685.609
Diğer Duran Varlıklar
11.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.988.565.586 1.871.730.058
TOPLAM VARLIKLAR
2.530.198.318 2.344.571.538
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 23.045.808 23.000.000
Ticari Borçlar
91.778 135.947
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 57.263 120.164
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
34.515 15.783
Diğer Borçlar
1.925.054 1.847.486
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.590.079 1.782.060
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
334.975 65.426
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 8.234.034 2.661.102
ARA TOPLAM
33.296.674 27.644.535
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.296.674 27.644.535
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
228.731 213.960
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
228.731 213.960
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 82.293.307 77.599.872
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
82.522.038 77.813.832
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
115.818.712 105.458.367
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.414.379.606 2.239.113.171
Ödenmiş Sermaye
28.125.000 28.125.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-23.538.074 -23.538.074
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
675.000 675.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
651.658.331 714.275.595
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
651.658.331 714.275.595
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
651.658.331 714.275.595
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.476.413.329 1.259.612.377
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.473.783.426 1.259.612.377
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.629.903
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
42.458.529 42.458.529
Yasal Yedekler
42.458.529 42.458.529
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
217.504.744 149.920.251
Net Dönem Karı veya Zararı
21.082.747 67.584.493
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.414.379.606 2.239.113.171
TOPLAM KAYNAKLAR
2.530.198.318 2.344.571.538


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 12.012.605 17.836.352
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.012.605 17.836.352
BRÜT KAR (ZARAR)
12.012.605 17.836.352
Genel Yönetim Giderleri
-7.214.235 -8.697.827
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.902 -168.960
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.777.486 8.969.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.129.366 3.863.104
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-29.393 -3.922.326
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 22.010.109 -3.899.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.887.568 5.011.472
Finansman Giderleri
-586.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.300.639 5.011.472
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.217.892 -4.635.594
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 -7.781.042 -4.416.857
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -436.850 -218.737
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.082.747 375.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.082.747 375.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.082.747 375.878
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00749600 0,00013400
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-65.912.909 15.514.756
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-65.912.909 15.514.756
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
220.096.597 131.307.175
Yabancı Para Çevrim Farkları
214.171.048 136.856.499
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
214.171.048 136.856.499
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.287.379 -4.773.587
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
3.287.379 -4.773.587
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.638.170 -775.737
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.638.170 -775.737
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
154.183.688 146.821.931
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
175.266.435 147.197.809
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
175.266.435 147.197.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849695


BIST
17:592.439
Değişim :  -0,49% |  -12,00
Açılış :  2.454  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.470
En Düşük
2.434
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
HATEK 21,34 42.987.686 % 10,00  
RODRG 17,60 3.796.194 % 10,00  
AKSA 54,35 309.674.029 % 9,98  
KARSN 6,87 3.164.355.380 % 7,34  
FENER 46,50 294.875.119 % 7,24  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,2032 16,2057 % -0,88  
Euro 17,3810 17,4561 % -0,59  
Sterlin 20,4492 20,5517 % -0,47  
Frank 16,8966 16,9984 % -0,48  
Riyal 4,3162 4,3379 % -0,65  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.853 1.853 2,41  
Altın Gr. 968 968 -4,46  
Cumhuriyet 6.470 6.567 8,00  
Tam 6.424 6.586 -7,98  
Yarım 3.105 3.186 -3,86  
Çeyrek 1.557 1.593 -1,93  
Gümüş.Ons 22,07 22,13 0,08  
Gümüş Gr. 11,53 11,55 -0,02  
B. Petrol 116 116 1,39