***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2019 18:20
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 4.646.450 4.215.218 2.412.626 1.570.138
Satışların Maliyeti
13 -2.752.233 -2.946.209 -1.347.677 -781.054
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.894.217 1.269.009 1.064.949 789.084
BRÜT KAR (ZARAR)
1.894.217 1.269.009 1.064.949 789.084
Genel Yönetim Giderleri
-943.417 -636.719 -485.070 -334.614
Pazarlama Giderleri
-366.323 -387.336 -172.234 -247.493
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 241.369 327.964 65.891 204.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -261.511 -48.678 -39.730 -36.823
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
564.335 524.240 433.806 374.288
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.501 14.141 0 -19
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
575.836 538.381 433.806 374.269
Finansman Gelirleri
15 28.472 122.872 9.257 98.521
Finansman Giderleri
16 -890.718 -560.674 -458.695 -287.352
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-286.410 100.579 -15.632 185.438
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
64.829 -37.885 18.282 -32.232
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 64.829 -37.885 18.282 -32.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-221.581 62.694 2.650 153.206
DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -221.581 62.694 2.650 153.206
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-221.581 62.694 2.650 153.206
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-128.635 -460.831
Dönem Karı (Zararı)
17 -221.581 62.694
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17 -221.581 62.694
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.030.607 634.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 320.998 225.118
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-41.465 -142.001
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-40.529 -149.058
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-936 7.057
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
881.423 513.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
881.423 560.674
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5 21.916
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5 -68.961
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-6.002
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-64.829 37.885
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-59.518
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-937.661 -1.158.156
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -94.207 1.961.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 764.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -858.685 1.961.933
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 13.489 531.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 13.489 531.309
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.097.996 -3.485.160
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 138.458 -563.118
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -19.682 1.510.838
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -37.718 9.224
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 18.036 1.501.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
54.304 29.619
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -12.219 -2.725
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -12.219 -2.725
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 34.542 -304.320
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.650 -836.532
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
45.650 -836.532
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-128.635 -460.831
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-58.262 -554.589
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.135 16.552
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 25.135 16.552
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-83.397 -571.141
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -83.397 -569.954
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.187
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.262 -107.192
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 4.651.173 4.419.111
Kredilerden Nakit Girişleri
18 4.651.173 4.419.111
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -3.814.712 -3.965.629
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -3.814.712 -3.965.629
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
32.700
Ödenen Faiz
16 -881.423 -560.674
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.159 -1.122.612
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-199.159 -1.122.612
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 967.569 1.304.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 768.410 182.191


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 768.410 967.569
Ticari Alacaklar
3-5 3.016.693 2.924.211
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 466.655 1.231.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.550.038 1.693.078
Diğer Alacaklar
6 37.948 51.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 37.948 51.437
Stoklar
7 5.613.695 4.515.699
Peşin Ödenmiş Giderler
3-8 884.180 1.012.121
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 326.394 403.091
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 557.786 609.030
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 381
Diğer Dönen Varlıklar
1.221.750 1.267.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.221.750 1.267.019
ARA TOPLAM
11.542.676 10.738.437
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.542.676 10.738.437
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
25.000 25.000
Maddi Duran Varlıklar
9 2.394.544 2.604.735
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 1.573.545 1.709.783
Taşıtlar
9 172.395 156.388
Mobilya ve Demirbaşlar
9 378.436 471.689
Özel Maliyetler
9 53.900 52.203
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 216.268 214.672
Kullanım Hakkı Varlıkları
2 399.186 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 16.819 18.568
Diğer Haklar
10 3.935 4.749
Lisanslar
10 12.884 13.819
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.668 2.189
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.668 2.189
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 360.218 278.047
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.197.435 2.928.539
TOPLAM VARLIKLAR
14.740.111 13.666.976
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 2.907.410 2.893.419
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 2.907.410 2.893.419
Banka Kredileri
18 2.890.726 2.852.820
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
18 16.684 40.599
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.073.270 2.584.287
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 66.284 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 66.284 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 4.006.986 2.584.287
Banka Kredileri
18 3.878.205 2.584.287
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 128.781 0
Ticari Borçlar
3-5 362.553 380.182
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 9.990 47.708
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 352.563 332.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 201.422 147.118
Diğer Borçlar
6 29.601 41.820
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 29.601 41.820
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 128.068 93.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 128.068 93.310
Kısa Vadeli Karşılıklar
71.663 54.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 71.663 54.773
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 936
ARA TOPLAM
7.773.987 6.195.845
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.773.987 6.195.845
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 1.890.472 2.133.821
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 149.921 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 149.921 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 1.740.551 2.133.821
Banka Kredileri
18 1.662.373 2.133.821
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 78.178 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
344.277 314.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 344.277 314.986
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.234.749 2.448.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.008.736 8.644.652
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.731.375 5.022.324
Ödenmiş Sermaye
7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.729 120.097
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.729 120.097
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
574.212 574.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-523.483 -454.115
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.207.578 -3.288.658
Net Dönem Karı veya Zararı
17 -221.581 81.080
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.731.375 5.022.324
TOPLAM KAYNAKLAR
14.740.111 13.666.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 582.684 -392.050 73.429 -4.186.611 897.953 5.011.781 5.011.781
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
897.953 -897.953 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.169 62.694 43.525 43.525
Dönem Karı (Zararı)
62.694 62.694 62.694
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.169 -19.169 -19.169
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.328 40.328 0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 542.356 -411.219 73.429 3.248.330 62.694 5.055.306 5.055.306
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -454.115 73.429 -3.288.658 81.080 5.022.324 5.022.324
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
81.080 -81.080 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.368 -221.581 -290.949 -290.949
Dönem Karı (Zararı)
-221.581 -221.581 -221.581
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-69.368 -69.368 -69.368
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 574.212 -523.483 73.429 -3.207.578 -221.581 4.731.375 4.731.375


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
17 -221.581 62.694 2.650 153.206
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-69.368 -19.169 6.342 12.269
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20.164
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.368 -19.169 6.342 -7.895
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-69.368 -19.169 6.342 12.269
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-290.949 43.525 8.992 165.475
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-290.949 43.525 8.992 165.475http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781929


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76