***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

15.11.2021 18:16
***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***BURVA*** BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 8.782.830 27.342.470
Satışların Maliyeti
15 -6.276.893 -24.001.714
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.505.937 3.340.756
BRÜT KAR (ZARAR)
2.505.937 3.340.756
Genel Yönetim Giderleri
-1.877.253 -1.434.476
Pazarlama Giderleri
-797.161 -876.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 943.091 3.248.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -452.806 -686.734
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
321.808 3.592.267
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
48.596 41.567
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
370.404 3.633.834
Finansman Gelirleri
17 148.404 53.773
Finansman Giderleri
18 -1.286.624 -2.706.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-767.816 981.236
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
96.698 -241.614
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-210.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
96.698 -31.299
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-671.118 739.622
DÖNEM KARI (ZARARI)
-671.118 739.622
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-671.118 739.622
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.469.441 -11.880.425
Dönem Karı (Zararı)
19 -671.118 739.622
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
19 -671.118 739.622
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.772.140 722.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10-11 612.621 661.669
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-36.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-36.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
237.473 -28.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
280.272 -28.478
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-42.799
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.167.119 1.865.605
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-48.596
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 1.215.715 1.865.605
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.537 -1.866.254
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-96.698 241.614
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-113.411 -110.299
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-41.567
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-41.567
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.451.303 -13.342.337
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.063.751 -10.868.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 136.776 2.629.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.926.975 -13.498.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -67.745 -228.029
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -67.745 -228.029
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -3.798.621 -2.662.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 166.869 -443.254
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -432.303 416.820
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -20.311 32.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -411.992 384.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
48.342 66.579
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -41.520 -2.460
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -41.520 -2.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-367.583 451.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.493 -71.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.493 -71.489
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.350.281 -11.880.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-119.160
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-123.895 52.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
91.584
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 91.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-172.491 -39.351
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -132.703 -16.173
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -39.788 -23.178
Alınan Faiz
48.596
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.318 11.646.963
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 8.878.481 20.286.562
Kredilerden Nakit Girişleri
20 8.878.481 20.286.562
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -7.773.965 -6.910.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -7.773.965 -6.910.084
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25.881 136.090
Ödenen Faiz
18 -1.215.715 -1.865.605
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.678.654 -181.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.678.654 -181.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.488.321 411.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 809.667 230.071


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 809.667 2.488.321
Ticari Alacaklar
3-5 2.930.423 4.943.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 686.912 823.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.243.511 4.120.310
Diğer Alacaklar
6 113.589 45.844
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 113.589 45.844
Stoklar
7 9.699.912 5.901.291
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.411.725 2.630.658
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.411.725 2.630.658
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.430 210.582
Diğer Dönen Varlıklar
238.182 7.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
238.182 7.537
ARA TOPLAM
16.205.928 16.228.231
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.205.928 16.228.231
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 3.091.332 3.470.766
Tesis, Makine ve Cihazlar
9 2.800.388 3.188.712
Taşıtlar
9 95.257 117.068
Mobilya ve Demirbaşlar
9 156.642 112.989
Özel Maliyetler
9 39.045 43.332
Yapılmakta Olan Yatırımlar
9 0 8.665
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 122.781 207.346
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 91.892 68.023
Diğer Haklar
11 66.781 57.944
Lisanslar
11 25.111 10.079
Peşin Ödenmiş Giderler
8 91.965 5.731
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 91.965 5.731
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.397.970 3.751.866
TOPLAM VARLIKLAR
19.603.898 19.980.097
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 7.114.286 3.912.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 7.114.286 3.912.500
Banka Kredileri
20 7.110.000 3.910.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
20 4.286 2.500
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.763.862 3.201.582
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 48.057 38.424
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 48.057 38.424
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
20 2.715.805 3.163.158
Banka Kredileri
20 2.671.971 3.092.852
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 43.834 70.306
Ticari Borçlar
3-5 1.165.325 1.551.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 51.513 71.824
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.113.812 1.479.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 215.027 166.685
Diğer Borçlar
6 63.309 104.829
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 63.309 104.829
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 521.423 886.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 521.423 886.114
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
119.160
Kısa Vadeli Karşılıklar
138.983 60.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 138.983 60.555
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.799
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.799
ARA TOPLAM
11.982.215 10.045.362
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.982.215 10.045.362
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 684.447 2.431.527
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 44.773 82.442
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 44.773 82.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20 639.674 2.349.085
Banka Kredileri
20 614.670 2.290.491
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20 25.004 58.594
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.101.225 865.943
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.101.225 865.943
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 165.522 269.911
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.951.194 3.567.381
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.933.409 13.612.743
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13 5.670.489 6.367.354
Ödenmiş Sermaye
13 7.347.672 7.347.672
Sermaye Düzeltme Farkları
13 173.775 173.775
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 514.929 514.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.331.164 1.356.911
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 1.331.164 1.356.911
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.224.256 2.224.256
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -893.092 -867.345
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 73.429 73.429
Yasal Yedekler
73.429 73.429
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13 -3.099.362 -3.355.735
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -671.118 256.373
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.670.489 6.367.354
TOPLAM KAYNAKLAR
19.603.898 19.980.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -671.935 73.429 -3.207.578 -148.157 6.306.391 6.306.391
Transferler
-148.157 148.157 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.670 739.622 666.952 666.952
Dönem Karı (Zararı)
739.622 739.622 739.622
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-72.670 -72.670 -72.670
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -744.605 73.429 -3.355.735 739.622 6.973.343 6.973.343
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -867.345 73.429 -3.355.735 256.373 6.367.354 6.367.354
Transferler
256.373 -256.373 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.747 -671.118 -696.865 -696.865
Dönem Karı (Zararı)
-671.118 -671.118 -671.118
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.747 -25.747 -25.747
Dönem Sonu Bakiyeler
7.347.672 173.775 514.929 2.224.256 -893.092 73.429 -3.099.362 -671.118 5.670.489 5.670.489


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-671.118 739.622
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.747 -72.670
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.747 -72.670
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.691 18.167
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-33.438 -90.837
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.747 -72.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-696.865 666.952
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-696.865 666.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977848


BIST
17:592.785
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.785  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9162 17,9178 % 0,11  
Euro 18,2750 18,3389 % 0,33  
Sterlin 21,5759 21,6841 % 0,04  
Frank 18,7145 18,8272 % 0,02  
Riyal 4,7538 4,7776 % 0,06  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.792 1.793 -1,56  
Altın Gr. 1.032 1.033 -1,00  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.891 6.996 -1,00  
Yarım 3.358 3.420 -1,00  
Çeyrek 1.684 1.710 0,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,52 -0,02  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,02  
B. Petrol 96,27 96,27 -0,24