***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 20:01***CELHA*** ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 8.430.059 2.058.536 33.582.766
Transferler
2.058.536 -2.058.536
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.060.675 3.060.675
Kar Payları
-1.155.000 -1.155.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.184.260 1.136.063 9.333.595 3.060.675 35.488.441 35.488.441
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.500.000 8.642.368 -3.760.426 1.227.307 9.242.351 10.765.070 42.616.670
Transferler
948.285 9.816.785 -10.765.070
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.571.195 6.571.195
Kar Payları
-5.280.000 -5.280.000
Dönem Sonu Bakiyeler
17 16.500.000 8.642.368 -3.760.426 2.175.592 13.779.136 6.571.195 43.907.865 43.907.865


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.092.554 -2.288.005
Dönem Karı (Zararı)
6.571.195 3.060.675
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.891.614 3.290.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.322.942 1.077.293
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-86.840 16.417
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 16.417
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -86.840 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
891.000 323.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
822.986 329.975
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -2.000 -6.844
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 70.014 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-56.175 -149.687
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -50.501 -160.571
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 54.259 219.683
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 -358.049 -188.794
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 298.116 -20.005
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.963.994 1.360.193
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.856.693 662.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.016.416 -7.595.882
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.711.253 -795.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.012.860 -1.306.692
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.230.897 -9.649.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.304.320 2.873.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.365.726 1.282.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.446.393 -1.244.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -175.693 -391.352
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -13.156
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.178.146 -28.956
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -609.607
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.694.656 -1.406.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11,15 -4.694.656 -1.406.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.344.600 -1.316.523
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14.944.949 19.901.372
Kredilerden Nakit Girişleri
9.361.143 16.550.702
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
5.583.806 3.350.670
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.583.224 -21.185.443
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.583.224 -14.040.973
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
0 -7.144.470
Ödenen Faiz
-69.506 -219.683
Alınan Faiz
52.381 187.231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.257.502 -5.011.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.257.502 -5.011.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.215.051 17.808.024
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.957.549 12.796.531


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.966.540 11.225.922
Ticari Alacaklar
74.992.163 58.579.026
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,25 9.490 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 74.982.673 58.579.026
Diğer Alacaklar
7 318.215 330.038
Stoklar
9 50.258.198 37.747.338
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.336.267 841.855
Diğer Dönen Varlıklar
16 4.072.670 1.489.844
ARA TOPLAM
140.944.053 110.214.023
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.944.053 110.214.023
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 20.087 20.087
Maddi Duran Varlıklar
10 41.740.323 37.213.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 819.846 779.653
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 1.388.244
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 368.894 302.757
Diğer Duran Varlıklar
16 387.216 439.771
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.336.366 40.144.194
TOPLAM VARLIKLAR
184.280.419 150.358.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 27.913.723 24.603.251
Ticari Borçlar
94.201.133 70.254.862
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 94.201.133 70.254.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 1.971.695 1.521.427
Diğer Borçlar
5.682.555 253.521
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7,25 4.502.541 253.521
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.180.014 0
Ertelenmiş Gelirler
15 1.462.816 2.549.702
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.335.893 591.209
Kısa Vadeli Karşılıklar
748.133 1.108.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 592.369 1.020.515
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 155.764 87.750
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 93.242 60.251
ARA TOPLAM
133.409.190 100.942.488
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
133.409.190 100.942.488
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.963.364 6.799.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.963.364 6.799.059
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.963.364 6.799.059
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.372.554 107.741.547
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
43.907.865 42.616.670
Ödenmiş Sermaye
17 16.500.000 16.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 8.642.368 8.642.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.760.426 -3.760.426
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.760.426 -3.760.426
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -3.760.426 -3.760.426
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 2.175.592 1.227.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.779.136 9.242.351
Net Dönem Karı veya Zararı
6.571.195 10.765.070
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
43.907.865 42.616.670
TOPLAM KAYNAKLAR
184.280.419 150.358.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 78.244.580 48.535.456
Satışların Maliyeti
18 -62.485.101 -39.501.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.759.479 9.033.458
BRÜT KAR (ZARAR)
15.759.479 9.033.458
Genel Yönetim Giderleri
19 -2.801.374 -1.450.251
Pazarlama Giderleri
19 -2.875.243 -1.922.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 7.088.157 9.511.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -6.789.937 -10.011.757
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.381.082 5.160.035
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.381.082 5.160.035
Finansman Giderleri
22 -1.953.194 -1.436.434
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.427.888 3.723.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.856.693 -662.926
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.922.830 -741.513
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 66.137 78.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.571.195 3.060.675
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.571.195 3.060.675
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.571.195 3.060.675
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(kayıp) 24 0,40000000 0,19000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.571.195 3.060.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.571.195 3.060.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679229


BIST
14:361.306
Değişim :  1,73% |  22,15
Açılış :  1.302  
Önceki Kapanış :  1.284  
En Yüksek
1.308
En Düşük
1.288
BIST En Aktif Hisseler14:36
KONYA 1.066,00 78.522.264 % 10,00  
EGEEN 1.663,20 221.121.386 % 10,00  
KSTUR 164,00 228.701 % 9,99  
UZERB 35,66 694.158 % 9,99  
CMBTN 178,50 25.727.968 % 9,98  
14:36 Alış Satış %  
Dolar 7,8412 7,8478 % 0,28  
Euro 9,3829 9,3923 % 0,61  
Sterlin 10,4438 10,4962 % 0,42  
Frank 8,6291 8,6811 % 0,61  
Riyal 2,0862 2,0967 % 0,28  
14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 29,61  
Altın Gr. 456 457 9,50  
Cumhuriyet 3.025 3.071 77,00  
Tam 3.013 3.090 72,86  
Yarım 1.457 1.495 35,25  
Çeyrek 731 747 17,62  
Gümüş.Ons 23,33 23,36 0,72  
Gümüş Gr. 5,90 5,91 0,21  
B. Petrol 47,92 47,92 0,04