***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 18:21
***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor


***CUSAN*** ÇUHADAROĞLU METAL SANAYİ VE PAZARLAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -807.671 6.685.149 6.685.149 14.504.321 12.589.199 28.998.543 41.587.742 140.676.231 15.822.196 156.498.427
Transferler
28.998.543 -28.998.543
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -173.664 -173.664 -173.664 4.324.673 4.324.673 4.151.009 -87.522 4.063.487
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 7.492.820 -981.335 6.511.485 6.511.485 14.504.321 41.587.742 4.324.673 45.912.415 144.827.240 15.734.674 160.561.914
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.005.847 16.585.690 16.585.690 16.668.519 27.423.544 10.796.548 38.220.092 149.373.320 13.254.208 162.627.528
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.796.548 -10.796.548 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -347.200 -347.200 535.627 535.627 188.427 -142.668 45.759
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 71.250.000 6.649.019 17.591.537 -1.353.047 16.238.490 16.238.490 16.668.519 38.220.092 535.627 38.755.719 149.561.747 13.111.540 162.673.287


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.290.114 463.382
Dönem Karı (Zararı)
535.627 4.324.673
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 535.627 4.324.673
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.341.759 4.429.231
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.219.289 1.861.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.849.125 -57.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 601.110 384.089
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.450.235 -441.182
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
284.163 52.106
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
6 -1.336.960 -978.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6 1.621.123 1.030.185
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.853.418 461.060
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 2.199.512
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-142.668 -87.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.483.982 -8.270.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.556.964 11.732.187
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,19 0 6.863.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 14.556.964 4.868.548
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
141.926 -10.584
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
42 764
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
141.884 -11.348
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -13.334.646 -12.636.499
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -10.411.889 -8.757.869
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -3.055.645 -5.720.941
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.904.854 8.573.993
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,19 14.617 -19.238
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -11.919.471 8.593.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 800.622 -1.517.365
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış)
9 0 -864.024
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-356.322 -3.760.808
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
8 283.260 8.965.843
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.203.398 -4.274.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.203.398 -4.274.205
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-27.290.114 483.632
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -20.250
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.604.403 -5.712.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.207
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 0 1.207
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.604.403 -5.714.201
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -2.590.306 -5.558.157
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -14.097 -156.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.635.030 1.049.678
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.635.030 1.049.678
Kredilerden Nakit Girişleri
5 8.635.030 1.049.678
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.259.487 -4.199.934
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.259.487 -4.199.934
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 30.049.837 47.137.320
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.790.350 42.937.386


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.790.350 30.049.837
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
56.655.538 71.706.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 56.655.538 71.706.975
Diğer Alacaklar
112.616 254.542
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4.720 4.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
107.896 249.780
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
36.976.532 23.641.886
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
9 36.976.532 23.641.886
Stoklar
7 57.224.976 46.813.087
Peşin Ödenmiş Giderler
9.353.587 5.643.254
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 2.628.000 2.628.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.725.587 3.015.254
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 1.138.519 1.736.548
Diğer Dönen Varlıklar
4.646.390 1.038.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.646.390 1.038.172
ARA TOPLAM
174.898.508 180.884.301
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
174.898.508 180.884.301
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.323.585 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,19 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.323.585 0
Diğer Alacaklar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 510.000 510.000
Maddi Duran Varlıklar
11 63.665.366 63.200.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 872.287 951.659
Peşin Ödenmiş Giderler
20.407.313 21.062.001
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8,19 20.367.896 21.024.896
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.417 37.105
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
17 2.507.132 2.313.923
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.285.683 88.038.463
TOPLAM VARLIKLAR
264.184.191 268.922.764
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.048.795 1.804.591
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.048.795 1.804.591
Banka Kredileri
5 10.048.795 1.804.591
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.018.307 1.838.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.018.307 1.838.561
Banka Kredileri
5 2.018.307 1.838.561
Ticari Borçlar
31.697.127 44.938.941
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,19 14.617 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 31.682.510 44.938.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 4.774.693 3.974.071
Diğer Borçlar
832.748 1.189.070
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
832.748 1.189.070
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
42.868.762 42.585.502
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 42.868.762 42.585.502
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 646.551
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.651.833 2.299.167
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.795.833 1.443.167
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 856.000 856.000
ARA TOPLAM
94.892.265 99.276.454
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.892.265 99.276.454
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.920.380 2.709.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.920.380 2.709.300
Banka Kredileri
5 2.920.380 2.709.300
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.532.639 1.936.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.532.639 1.936.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.165.620 2.372.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.618.639 7.018.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.510.904 106.295.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.561.747 149.373.320
Ödenmiş Sermaye
15 71.250.000 71.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 6.649.019 6.649.019
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.238.490 16.585.690
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.238.490 16.585.690
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15 17.591.537 17.591.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -1.353.047 -1.005.847
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.668.519 16.668.519
Yasal Yedekler
15 16.668.519 16.668.519
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 38.220.092 27.423.544
Net Dönem Karı veya Zararı
18 535.627 10.796.548
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 13.111.540 13.254.208
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.673.287 162.627.528
TOPLAM KAYNAKLAR
264.184.191 268.922.764


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 51.616.367 53.153.173
Satışların Maliyeti
16 -46.549.452 -44.364.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.066.915 8.789.084
BRÜT KAR (ZARAR)
5.066.915 8.789.084
Genel Yönetim Giderleri
-3.669.071 -3.886.369
Pazarlama Giderleri
-4.119.573 -3.625.754
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-550.071 -662.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.535.395 15.556.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-5.682.884 -10.188.678
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
580.711 5.982.969
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 172.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
580.711 6.155.762
Finansman Gelirleri
60.900 422.800
Finansman Giderleri
-713.347 -948.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-71.736 5.629.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
491.721 -1.384.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -621.589 -2.028.446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.113.310 643.615
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
419.985 4.244.758
DÖNEM KARI (ZARARI)
419.985 4.244.758
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15 -115.642 -79.915
Ana Ortaklık Payları
18 535.627 4.324.673
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,00800000 0,06100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-374.226 -181.271
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -467.783 -226.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
93.557 45.318
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 93.557 45.318
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-374.226 -181.271
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.759 4.063.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-142.668 -87.522
Ana Ortaklık Payları
188.427 4.151.009http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682466


BIST
18:051.776
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.811  
Önceki Kapanış :  1.776  
En Yüksek
1.811
En Düşük
1.761
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARMDA 63,25 5.361.240 % 10,00  
BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 12,3243 12,4169 % 0,39  
Euro 13,9112 14,0081 % -0,01  
Sterlin 16,4632 16,5458 % 3,29  
Frank 13,3594 13,4399 % 4,62  
Riyal 3,2875 3,3040 % 3,09  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.795 1,67  
Altın Gr. 713 713 22,76  
Cumhuriyet 4.746 4.818 198,00  
Tam 4.720 4.844 195,58  
Yarım 2.281 2.343 94,61  
Çeyrek 1.144 1.171 47,30  
Gümüş.Ons 23,40 23,43 0,30  
Gümüş Gr. 9,30 9,31 0,11  
B. Petrol 74,98 74,98 3,39