***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

23.02.2017 22:01***DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu)

AKTİF KALEMLER

NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
(5.I.a) 2.281.807 12.557.554 14.839.361 1.195.331 9.628.021 10.823.352
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.b) 1.049.942 397.917 1.447.859 899.970 273.469 1.173.439
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
1.049.942 397.917 1.447.859 899.970 273.469 1.173.439
Devlet Borçlanma Senetleri
93.100 3.787 96.887 21.650 8.649 30.299
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 78 79 157
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
946.929 394.096 1.341.025 877.723 264.177 1.141.900
Diğer Menkul Değerler
9.913 34 9.947 519 564 1.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
BANKALAR
(5.I.c) 17.006 5.555.737 5.572.743 23.566 6.199.134 6.222.700
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
3.001.571 0 3.001.571 1.213.997 0 1.213.997
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 13.644 0 13.644
BIST Takasbank Piyasasından Alacaklar
175 0 175 0 0 0
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
3.001.396 0 3.001.396 1.200.353 0 1.200.353
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.d) 5.421.996 2.174.994 7.596.990 7.310.139 2.663.050 9.973.189
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
3.930 37.798 41.728 3.929 108.971 112.900
Devlet Borçlanma Senetleri
5.418.066 1.707.773 7.125.839 7.306.210 2.157.005 9.463.215
Diğer Menkul Değerler
0 429.423 429.423 0 397.074 397.074
KREDİLER VE ALACAKLAR
(5.I.e) 49.267.080 41.883.408 91.150.488 42.972.068 31.715.329 74.687.397
Krediler ve Alacaklar
48.268.612 41.878.192 90.146.804 42.084.220 31.712.586 73.796.806
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
14.194 0 14.194 23 10 33
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
48.254.418 41.878.192 90.132.610 42.084.197 31.712.576 73.796.773
Takipteki Krediler
3.635.008 16.631 3.651.639 3.156.348 12.426 3.168.774
Özel Karşılıklar (-)
-2.636.540 -11.415 -2.647.955 -2.268.500 -9.683 -2.278.183
FAKTORİNG ALACAKLARI
1.155.332 79.389 1.234.721 712.017 35.285 747.302
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
(5.I.f) 3.339.895 1.716.137 5.056.032 2.875.209 500.960 3.376.169
Devlet Borçlanma Senetleri
3.339.895 1.678.583 5.018.478 2.875.209 468.743 3.343.952
Diğer Menkul Değerler
0 37.554 37.554 0 32.217 32.217
İŞTİRAKLER (Net)
(5.I.g) 10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
10.147 0 10.147 10.147 0 10.147
Mali İştirakler
1.508 0 1.508 1.508 0 1.508
Mali Olmayan İştirakler
8.639 0 8.639 8.639 0 8.639
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
(5.I.h) 12.103 130 12.233 5.649 111 5.760
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
12.103 130 12.233 5.649 111 5.760
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
(5.I.i) 2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Mali Olmayan Ortaklıklar
2.800 0 2.800 2.800 0 2.800
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
(5.I.j) 616.636 2.020.671 2.637.307 704.878 1.565.486 2.270.364
Finansal Kiralama Alacakları
780.796 2.420.711 3.201.507 888.297 1.802.956 2.691.253
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-164.160 -400.040 -564.200 -183.419 -237.470 -420.889
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
(5.I.k) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.l) 552.614 111.965 664.579 466.203 81.419 547.622
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.m) 193.140 11.679 204.819 174.927 3.330 178.257
Şerefiye
869 0 869 869 0 869
Diğer
192.271 11.679 203.950 174.058 3.330 177.388
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.n) 164.527 0 164.527 157.381 0 157.381
VERGİ VARLIĞI
(5.I.o) 220.354 34.510 254.864 145.057 21.293 166.350
Cari Vergi Varlığı
67.178 34.510 101.688 3.691 21.293 24.984
Ertelenmiş Vergi Varlığı
153.176 0 153.176 141.366 0 141.366
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.p) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(5.I.q) 1.099.302 603.655 1.702.957 974.381 355.802 1.330.183
AKTİF TOPLAMI
68.406.252 67.147.746 135.553.998 59.843.720 53.042.689 112.886.409
PASİF KALEMLER

MEVDUAT
(5.II.a) 35.185.381 57.010.570 92.195.951 26.161.926 46.497.329 72.659.255
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
38.299 732.007 770.306 71.979 514.048 586.027
Diğer
35.147.082 56.278.563 91.425.645 26.089.947 45.983.281 72.073.228
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.b) 546.611 701.775 1.248.386 311.050 327.591 638.641
ALINAN KREDİLER
(5.II.c) 2.129.526 9.129.165 11.258.691 1.853.923 9.403.343 11.257.266
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.397.576 0 5.397.576 7.184.158 0 7.184.158
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
0 0 0 0 0 0
BIST Takasbank Piyasasına Borçlar
0 0 0 720.000 0 720.000
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
5.397.576 0 5.397.576 6.464.158 0 6.464.158
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.d) 2.181.325 1.309.730 3.491.055 1.604.898 1.481.142 3.086.040
Bonolar
1.766.245 0 1.766.245 945.365 0 945.365
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
415.080 0 415.080 556.311 0 556.311
Tahviller
0 1.309.730 1.309.730 103.222 1.481.142 1.584.364
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakriz Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
MUHTELİF BORÇLAR
1.429.351 532.863 1.962.214 1.185.867 586.352 1.772.219
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
(5.II.e) 1.060.323 912.887 1.973.210 978.653 776.012 1.754.665
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
(5.II.f) 0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
(5.II.g) 0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
(5.II.h) 1.715.537 32.614 1.748.151 1.201.923 22.578 1.224.501
Genel Karşılıklar
1.269.354 0 1.269.354 975.339 0 975.339
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
114.048 7.671 121.719 102.009 5.004 107.013
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
332.135 24.943 357.078 124.575 17.574 142.149
VERGİ BORCU
(5.II.i) 188.093 17.072 205.165 158.159 11.343 169.502
Cari Vergi Borcu
188.093 1.626 189.719 157.649 3.201 160.850
Ertelenmiş Vergi Borcu
0 15.446 15.446 510 8.142 8.652
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
(5.II.k) 0 5.483.501 5.483.501 0 4.845.965 4.845.965
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.l) 7.266.585 3.323.513 10.590.098 6.054.349 2.239.848 8.294.197
Ödenmiş Sermaye
3.316.100 0 3.316.100 1.816.100 0 1.816.100
Sermaye Yedekleri
-1.414.688 -98.711 -1.513.399 -926.975 -7.623 -934.598
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 0 15 39 0 39
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
-444.941 -110.354 -555.295 -472.145 -7.643 -479.788
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.II.l) 28.852 11.643 40.495 113.097 0 113.097
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
13.397 0 13.397 13.397 0 13.397
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
11 0 11 11 0 11
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
-1.007.220 0 -1.007.220 -583.282 20 -583.262
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-4.802 0 -4.802 1.908 0 1.908
Kar Yedekleri
3.988.561 1.144.242 5.132.803 4.464.231 538.631 5.002.862
Yasal Yedekler
182.355 5.019 187.374 144.542 5.019 149.561
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.769.533 11.173 3.780.706 4.287.872 11.173 4.299.045
Diğer Kar Yedekleri
36.673 1.128.050 1.164.723 31.817 522.439 554.256
Kar veya Zarar
1.368.342 2.277.982 3.646.324 693.795 1.708.840 2.402.635
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı
746.069 1.500.228 2.246.297 534.187 1.010.045 1.544.232
Dönem Net Karı / Zararı
622.273 777.754 1.400.027 159.608 698.795 858.403
Azınlık Payları
(5.II.l) 8.270 0 8.270 7.198 0 7.198
PASİF TOPLAMI
57.100.308 78.453.690 135.553.998 46.694.906 66.191.503 112.886.409


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedek Akçe Diğer Yedekler Dönem Net Karı (Zararı) Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
716.100 189.164 98.411 0 149.561 0 3.802.322 287.936 937.409 1.173.014 -138.789 306.054 11 -366.315 0 7.154.878 6.306 7.161.184
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
716.100 189.164 98.411 0 149.561 0 3.802.322 287.936 937.409 1.173.014 -138.789 306.054 11 -366.315 0 7.154.878 6.306 7.161.184
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -340.999 0 0 0 0 -340.999 0 -340.999
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -216.947 0 -216.947 0 -216.947
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.551 0 5.551 0 5.551
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -222.498 0 -222.498 0 -222.498
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.397 0 0 0 13.397 0 13.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
(5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 266.803 0 0 0 0 0 0 0 266.803 0 266.803
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
1.100.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 550.000 0 550.000
Nakden
550.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550.000 0 550.000
İç Kaynaklardan
550.000 -189.164 -98.411 0 0 0 0 0 0 0 0 -262.425 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 1.425 0 0 0 0 0 0 0 1.425 0 1.425
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 858.403 0 0 0 0 0 0 858.403 892 859.295
Kar Dağıtımı
(5.V.e) 0 0 0 0 0 0 496.723 0 -937.409 371.218 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.k) 0 0 0 0 0 0 496.723 0 -937.409 371.218 0 69.468 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.816.100 0 39 0 149.561 0 4.299.045 556.164 858.403 1.544.232 -479.788 126.494 11 -583.262 0 8.286.999 7.198 8.294.197
DÖNEM İÇİNDEKİ DEĞİŞİMLER

Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
(5.V.f) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Değerleme Farkları
(5.V.g) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.507 0 0 0 0 -75.507 0 -75.507
Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım)
(5.V.h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -423.958 0 -423.958 0 -423.958
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.752 0 2.752 0 2.752
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -426.710 0 -426.710 0 -426.710
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
(5.V.i) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40.495 0 0 0 40.495 0 40.495
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kur Farkları
(5.V.j) 0 0 0 0 0 0 0 610.467 0 0 0 0 0 0 0 610.467 0 610.467
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Arttırımı
(5.V.a) 1.500.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 750.000 0 750.000
Nakden
750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 750.000
İç Kaynaklardan
750.000 0 -39 0 0 0 -636.864 0 0 0 0 -113.097 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primi
0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 0 0 0 0 0 0 -6.710 0 -6.710
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.400.027 0 0 0 0 0 0 1.400.027 1.072 1.401.099
Kar Dağıtımı
(5.V.e) 0 0 0 0 37.813 0 118.525 0 -858.403 702.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(5.V.k) 0 0 0 0 37.813 0 118.525 0 -858.403 702.065 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.316.100 0 15 0 187.374 0 3.780.706 1.159.921 1.400.027 2.246.297 -555.295 53.892 11 -1.007.220 0 10.581.828 8.270 10.590.098


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAP TABLOSU

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
54.889.084 89.829.528 144.718.612 49.052.544 83.696.209 132.748.753
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.a) 10.041.664 18.740.351 28.782.015 8.808.946 15.635.469 24.444.415
Teminat Mektupları
10.029.957 11.752.258 21.782.215 8.786.589 11.300.829 20.087.418
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
79.021 90.776 169.797 79.021 105.903 184.924
Diğer Teminat Mektupları
9.950.936 11.661.482 21.612.418 8.707.568 11.194.926 19.902.494
Banka Kredileri
5.498 251.332 256.830 12.074 182.245 194.319
İthalat Kabul Kredileri
5.498 251.332 256.830 12.074 182.245 194.319
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
42 2.426.574 2.426.616 7.687 2.386.663 2.394.350
Belgeli Akreditifler
42 1.611.093 1.611.135 7.687 1.559.184 1.566.871
Diğer Akreditifler
0 815.481 815.481 0 827.479 827.479
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
6.167 4.310.187 4.316.354 2.596 1.765.732 1.768.328
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.III.a) 28.323.856 4.027.727 32.351.583 23.949.814 2.881.260 26.831.074
Cayılamaz Taahhütler
25.004.358 4.027.727 29.032.085 19.795.910 2.881.260 22.677.170
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
405.787 2.956.586 3.362.373 295.371 2.203.351 2.498.722
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.475.667 24.982 9.500.649 7.071.136 23.854 7.094.990
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.111.130 0 2.111.130 1.920.552 0 1.920.552
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.415 0 2.415 997 0 997
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
12.764.645 0 12.764.645 10.209.119 0 10.209.119
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.416 0 1.416 800 0 800
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
243.298 1.046.159 1.289.457 297.935 654.055 951.990
Cayılabilir Taahhütler
3.319.498 0 3.319.498 4.153.904 0 4.153.904
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.318.939 0 3.318.939 4.153.345 0 4.153.345
Diğer Cayılabilir Taahhütler
559 0 559 559 0 559
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.b) 16.523.564 67.061.450 83.585.014 16.293.784 65.179.480 81.473.264
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.523.564 67.061.450 83.585.014 16.293.784 65.179.480 81.473.264
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.711.451 2.321.703 4.033.154 1.047.452 3.372.820 4.420.272
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
879.079 1.148.288 2.027.367 524.028 1.677.026 2.201.054
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
832.372 1.173.415 2.005.787 523.424 1.695.794 2.219.218
Para ve Faiz Swap İşlemleri
10.988.532 57.347.352 68.335.884 11.167.547 55.519.064 66.686.611
Swap Para Alım İşlemleri
2.846.554 22.168.613 25.015.167 1.880.585 24.159.278 26.039.863
Swap Para Satım İşlemleri
6.920.574 16.486.099 23.406.673 9.285.556 14.869.890 24.155.446
Swap Faiz Alım İşlemleri
610.000 9.347.248 9.957.248 0 8.245.744 8.245.744
Swap Faiz Satım İşlemleri
611.404 9.345.392 9.956.796 1.406 8.244.152 8.245.558
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.823.581 5.299.660 9.123.241 4.078.785 4.936.906 9.015.691
Para Alım Opsiyonları
1.947.258 2.529.227 4.476.485 2.217.151 2.313.493 4.530.644
Para Satım Opsiyonları
1.876.323 2.643.805 4.520.128 1.861.634 2.623.413 4.485.047
Faiz Alım Opsiyonları
0 63.314 63.314 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 63.314 63.314 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 2.092.735 2.092.735 0 1.350.690 1.350.690
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
406.703.917 104.773.998 511.477.915 321.419.943 73.730.659 395.150.602
EMANET KIYMETLER
93.768.668 2.468.962 96.237.630 59.570.147 1.930.573 61.500.720
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
137.718 0 137.718 149.481 0 149.481
Emanete Alınan Menkul Değerler
91.541.375 1.006.875 92.548.250 57.996.909 895.914 58.892.823
Tahsile Alınan Çekler
1.116.594 962.251 2.078.845 617.583 786.013 1.403.596
Tahsile Alınan Ticari Senetler
971.623 415.353 1.386.976 805.066 226.116 1.031.182
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 83.793 83.793 0 22.530 22.530
Emanet Kıymet Alanlar
1.358 690 2.048 1.108 0 1.108
REHİNLİ KIYMETLER
312.550.745 101.470.333 414.021.078 261.435.946 70.922.003 332.357.949
Menkul Kıymetler
3.134.244 25.768 3.160.012 3.591.505 80.391 3.671.896
Teminat Senetleri
217.463.456 45.384.701 262.848.157 179.485.991 29.774.174 209.260.165
Emtia
13.702.267 3.683.797 17.386.064 14.308.847 2.880.210 17.189.057
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
69.421.586 35.399.926 104.821.512 57.338.417 28.010.177 85.348.594
Diğer Rehinli Kıymetler
8.829.192 16.954.386 25.783.578 6.711.186 10.177.051 16.888.237
Rehinli Kıymet Alanlar
0 21.755 21.755 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
384.504 834.703 1.219.207 413.850 878.083 1.291.933
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
461.593.001 194.603.526 656.196.527 370.472.487 157.426.868 527.899.355


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı
1.943.673 543.317
Alınan Faizler
9.384.814 8.123.828
Ödenen Faizler
-4.904.038 -4.271.494
Alınan Temettüler
205 1.685
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.637.707 1.422.090
Elde Edilen Diğer Kazançlar
469.515 342.053
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
941.910 692.471
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.311.267 -1.241.590
Ödenen Vergiler
-373.635 -185.185
Diğer
(5.VI.c) -3.901.538 -4.340.541
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
-1.364.457 1.992.315
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-65.357 76.371
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-151.097 271.438
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-16.999.803 -12.817.643
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-1.808.278 -1.858.214
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
119.622 -818.270
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
19.374.401 9.321.619
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-389.133 2.951.527
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) -1.444.812 4.865.487
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
579.216 2.535.632
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
1.408.206 -1.541.714
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
9.239 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-272.403 -178.371
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
64.905 119.692
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
-2.834.393 -5.254.990
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4.440.858 3.767.174
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
0 0
Diğer
0 4.781
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.224.377 662.711
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.676.950 7.822.843
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.202.573 -7.710.132
İhraç Edilen Sermaye Araçları
750.000 550.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.VI.c) 803.652 718.903
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
(5.VI.c) 4.015.451 2.375.532
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 9.947.093 7.571.561
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.a) 13.962.544 9.947.093


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Gelir Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.a) 10.120.405 8.387.453
Kredilerden Alınan Faizler
8.723.432 7.108.995
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
56.689 24.288
Bankalardan Alınan Faizler
14.610 19.509
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
20.337 5.986
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.029.817 986.847
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
3.854 8.386
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
703.666 677.786
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
322.297 300.675
Finansal Kiralama Gelirleri
211.070 186.224
Diğer Faiz Gelirleri
64.450 55.604
FAİZ GİDERLERİ
(5.IV.b) -4.985.151 -4.310.578
Mevduata Verilen Faizler
-3.677.436 -3.195.380
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-730.767 -547.388
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-347.363 -324.829
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-195.505 -219.029
Diğer Faiz Giderleri
-34.080 -23.952
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.135.254 4.076.875
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.253.758 1.083.864
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.666.196 1.456.279
Gayri Nakdi Kredilerden
180.765 143.657
Diğer
(5.IV.l) 1.485.431 1.312.622
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-412.438 -372.415
Gayri Nakdi Kredilere
-1.258 -1.382
Diğer
(5.IV.l) -411.180 -371.033
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.c) 205 1.685
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.d) -570.120 -632.972
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-28.440 70.314
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
57.944 824.317
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-599.624 -1.527.603
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.e) 768.662 613.795
FAALİYET GELİRLERİ (GİDERLERİ) TOPLAMI
6.587.759 5.143.247
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
(5.IV.f) -1.836.532 -1.361.419
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.g) -2.926.170 -2.640.587
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.825.057 1.141.241
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR/ZARAR
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.h) 1.825.057 1.141.241
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) -424.683 -283.384
Cari Vergi Karşılığı
-301.748 -148.437
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-122.935 -134.947
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.j) 1.400.374 857.857
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
983 1.670
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 1.670
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
983 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-258 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
-258 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
725 1.670
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.i) 0 -232
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
0 -232
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
725 1.438
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
(5.IV.k) 1.401.099 859.295
Grubun Karı (Zararı)
1.400.027 858.403
Azınlık Payları Karı (Zararı)
1.072 892
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,47540850 0,42579514


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo

Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemleri

MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
-90.391 -432.258
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
45.895 13.397
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
0 0
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
610.467 266.803
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR VEYA ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
2.949 6.340
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
-533.388 -278.122
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
0 0
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
-8.388 1.781
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
117.643 145.738
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR VEYA GİDER
144.787 -276.321
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.401.099 859.295
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
74.680 29.714
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
-2.752 -5.551
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
0 0
Diğer
1.329.171 835.132
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR
1.545.886 582.974http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588376


BIST
18:051.100
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
TSPOR 4,18 326.501.656 % 10,00  
MSGYO 4,18 40.697.770 % 10,00  
ARTI 2,09 1.440.475 % 10,00  
AYCES 47,30 583.398 % 10,00  
GLBMD 4,95 4.143.072 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,3316 7,3381 % -0,04  
Euro 8,6402 8,6480 % -0,35  
Sterlin 9,5527 9,6006 % 0,26  
Frank 8,0276 8,0760 % 0,24  
Riyal 1,9497 1,9594 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.953 1.954 -0,24  
Altın Gr. 460 461 8,49  
Cumhuriyet 3.045 3.091 18,00  
Tam 3.030 3.109 13,83  
Yarım 1.465 1.504 6,69  
Çeyrek 735 752 3,34  
Gümüş.Ons 27,48 27,51 0,01  
Gümüş Gr. 6,48 6,50 0,00  
B. Petrol 45,07 45,07 -0,36