***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 18:37
***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***DERIM*** DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.400.000 496.828 10.049.897 -134.825 1.205.002 25.584.629 723.269 43.324.800 0 43.324.800
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.798.678 -1.798.678 0 -1.798.678
Transferler
-10.049.897 10.773.166 -723.269
Dönem Karı (Zararı)
2.869.667 2.869.667 0 2.869.667
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
65.435 65.435 0 65.435
Dönem Sonu Bakiyeler
5.400.000 496.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.390 0 0 0 0 0 9.400.000 37.429.908
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.779.445 -39.601.586
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.429.445 -17.526.586
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-10.350.000 -22.075.000
Ödenen Faiz
-10.083.543 -14.435.312
Alınan Faiz
53.432 38.592
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.551 -730.507
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.783.551 -730.507
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 669.886 1.031.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.453.437 300.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.453.437 669.886
Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Diğer Finansal Yatırımlar
4.976 4.976
Ticari Alacaklar
237.387.639 249.713.269
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,16 235.420.380 246.111.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.967.259 3.602.130
Diğer Alacaklar
3.737.399 3.758.162
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,16 64.573 101.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.656.571
Stoklar
8 12.589.013 11.175.236
Peşin Ödenmiş Giderler
22.432.651 17.990.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
22.432.651 17.990.842
Diğer Dönen Varlıklar
2.557.803 2.552.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.557.803 2.552.106
ARA TOPLAM
282.162.918 285.864.477
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
282.162.918 285.864.477
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Finansal Yatırımlar
70.474 70.474
Diğer Alacaklar
436.128 302.171
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
436.128 302.171
Maddi Duran Varlıklar
825.013 515.650
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 2.193.907 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.539 22.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.658.973 1.756.718
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.204.034 2.667.949
TOPLAM VARLIKLAR
287.366.952 288.532.426
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 15.130.222 9.742.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.130.222 9.742.446
Banka Kredileri
5 15.130.222 9.742.446
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.806.251 21.453.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.806.251 21.453.140
Banka Kredileri
5 33.603.266 21.453.140
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 202.985 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 9.400.000 10.350.000
Ticari Borçlar
134.416.463 149.435.648
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 134.416.463 149.435.648
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.165.013 147.612
Diğer Borçlar
186.981 155.790
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
186.981 155.790
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 170.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
574.399 487.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
574.399 487.859
ARA TOPLAM
194.679.329 191.942.993
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.679.329 191.942.993
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.908.160 54.385.268
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
53.908.160 54.385.268
Banka Kredileri
5 51.917.238 54.385.268
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 1.990.922 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.579.268 1.424.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.579.268 1.424.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.487.428 55.809.909
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
250.166.757 247.752.902
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.200.195 40.779.524
Ödenmiş Sermaye
11 5.400.000 5.400.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 496.828 496.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-165.291 -158.083
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165.291 -158.083
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-165.291 -158.083
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.448.137 1.205.002
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33.592.642 34.559.117
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.572.121 -723.340
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.200.195 40.779.524
TOPLAM KAYNAKLAR
287.366.952 288.532.426


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
112.427.449 129.641.089 56.174.163 48.936.495
Satışların Maliyeti
-103.191.734 -113.410.009 -51.943.188 -41.986.495
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.235.715 16.231.080 4.230.975 6.950.000
BRÜT KAR (ZARAR)
9.235.715 16.231.080 4.230.975 6.950.000
Genel Yönetim Giderleri
12 -2.298.663 -1.957.482 -1.295.074 -1.192.321
Pazarlama Giderleri
12 -6.886.399 -5.082.402 -3.821.540 -2.473.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 23.731.501 25.810.211 11.759.473 14.852.632
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -15.456.685 -18.507.043 -8.718.583 -9.677.530
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.325.469 16.494.364 2.155.251 8.459.158
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.325.469 16.494.364 2.155.251 8.459.158
Finansman Giderleri
14 -11.798.043 -14.690.492 -6.803.786 -7.696.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.472.574 1.803.872 -4.648.535 762.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-99.547 1.065.795 134.297 1.399.007
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 0 0 0 270.422
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -99.547 1.065.795 134.297 1.128.585
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.572.121 2.869.667 -4.514.238 2.161.944
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.572.121 2.869.667 -4.514.238 2.161.944
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.572.121 2.869.667 -4.514.238 2.161.944
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 -0,00660000 0,00530000 -0,00830000 0,00400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.208 65.435 304.028 49.434
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.208 65.435 304.028 49.434
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.208 65.435 304.028 49.434
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.579.329 2.935.102 -4.210.210 2.211.378
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.579.329 2.935.102 -4.210.210 2.211.378http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781310


BIST
18:052.554
Değişim :  0,43% |  10,87
Açılış :  2.555  
Önceki Kapanış :  2.543  
En Yüksek
2.571
En Düşük
2.525
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
BASCM 3,52 877.400 % 10,00  
ECZYT 52,80 106.283.262 % 10,00  
BRSAN 34,36 93.804.188 % 9,99  
MAKIM 15,56 74.989.625 % 9,96  
SANEL 7,20 5.424.035 % 9,92  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,8790 16,8806 % -2,72  
Euro 17,8077 17,8246 % -2,48  
Sterlin 20,5776 20,6808 % -2,88  
Frank 17,4683 17,5735 % -2,70  
Riyal 4,4675 4,4899 % -3,00  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,52  
Altın Gr. 987 987 -28,32  
Cumhuriyet 6.782 6.885 -62,00  
Tam 6.525 6.761 -101,00  
Yarım 3.203 3.307 -49,00  
Çeyrek 1.605 1.653 -25,00  
Gümüş.Ons 21,11 21,17 0,19  
Gümüş Gr. 11,42 11,44 -0,25  
B. Petrol 113 113 2,99