***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2018 21:13***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -18.244.409 65.254.386 156.719.906 16.035.194 -355.527.081 93.112.258 -32.216.303 37.335.139 37.335.139
Diğer Düzeltmeler
-702.901 702.901
Transferler
-32.216.303 32.216.303
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.106.481 3.268.171 37.258.854 39.420.544 39.420.544
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -19.350.890 64.551.485 159.988.077 16.035.194 -355.527.081 61.598.856 37.258.854 76.755.683 76.755.683
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 62.481.740 68.127.774 47.639.757 47.639.757
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-6.865.840 -6.865.840 -6.865.840
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
66.844.800 45.195.347 161.041 -23.032.373 63.668.601 172.403.448 16.035.194 -424.245.815 55.615.900 68.127.774 40.773.917 40.773.917
Transferler
68.127.774 -68.127.774
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.576.267 24.771.646 38.877.129 51.072.508 51.072.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-932.261 932.261
Dönem Sonu Bakiyeler
66.844.800 45.195.347 161.041 -35.608.640 62.736.340 197.175.094 16.035.194 -424.245.815 124.675.935 38.877.129 91.846.425 91.846.425


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.452.435 50.321.213
Dönem Karı (Zararı)
38.877.129 37.258.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
73.121.967 69.548.914
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.444.981 17.124.061
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.922.666 -621.284
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.409.890 -205.769
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.512.776 -415.515
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.034.464 7.196.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.032.154 4.990.723
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
809.775 -235.479
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-7.876.393 2.441.126
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.991.438 18.597.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -27.075 -2.260.200
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 29.018.513 20.857.502
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
19.154.096 28.290.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 -479.192 -305.414
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 6.815.875 -697.623
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.693.433 -34.634
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.693.433 -34.634
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-78.184.491 -54.483.931
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.372.751 -61.453.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -7.055.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-34.372.751 -54.397.923
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.446.586 -118.649
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.446.586 -118.649
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-31.619.929 23.569.422
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.226.131 7.084.707
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.986.717 -14.740.333
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
176.298 -4.050.051
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.163.015 -10.690.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
4.137.774 -1.053.197
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-297.230 -1.134.619
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-297.230 -1.134.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-372.921 -6.637.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.431.306 -3.608.732
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.804.227 -3.028.857
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.814.605 52.323.837
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -6.362.170 -2.262.738
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 260.114
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
651.151 -9.334.587
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.932.406 507.853
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.932.406 507.853
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.383.630 -10.291.714
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -10.669.444 -10.278.985
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.714.186 -12.729
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -1.886.226
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 -1.886.226
Alınan Temettüler
11 75.300 75.300
Alınan Faiz
27.075 2.260.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.389.461 -40.431.192
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
78.045.240 58.568.825
Kredilerden Nakit Girişleri
78.045.240 58.568.825
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-106.434.701 -99.000.017
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.847.635 -75.585.836
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-33.361 -2.714.328
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-4.553.705 -20.699.853
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-285.875 555.434
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.592.463 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.306.588 555.434
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 17.464.099 2.417.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 18.770.687 2.972.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 18.770.687 17.464.098
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 132.388.321 123.713.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
132.388.321 123.713.249
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 876.772 1.473.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
876.772 1.473.715
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
9 149.258.108 121.150.955
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.409.303 2.807.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 919.103
Diğer Dönen Varlıklar
15 12.989.733 9.853.042
ARA TOPLAM
321.692.924 277.381.300
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
321.692.924 277.381.300
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6 142.397.793 121.110.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
22 142.397.793 121.110.004
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 12.594.686 10.551.157
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
22 12.594.686 10.551.157
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 6.971.956 5.637.272
Maddi Duran Varlıklar
12 699.281.252 607.050.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.254.050 8.582.887
Şerefiye
6.019.858 5.119.918
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.234.192 3.462.969
Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.858.840 9.234.874
Diğer Duran Varlıklar
15 5.307.352 8.956.246
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
886.665.929 771.122.709
TOPLAM VARLIKLAR
1.208.358.853 1.048.504.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 194.819.942 190.584.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 19.310.341 10.821.364
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 91.331.088 101.317.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 414.627 238.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
90.916.461 101.079.476
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 19.212.965 15.075.191
Diğer Borçlar
7 5.900.045 6.261.210
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.900.045 6.261.210
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.420.177 18.817.393
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.023.660 2.667.314
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11.396.517 16.150.079
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.304.219 5.108.446
ARA TOPLAM
350.298.777 347.985.528
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
350.298.777 347.985.528
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 702.174.729 605.944.247
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
427.672 363.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
427.672 363.737
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.589.781 35.016.817
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 42.589.781 35.016.817
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21.021.469 11.553.923
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
766.213.651 652.878.724
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.116.512.428 1.000.864.252
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
91.846.425 47.639.757
Ödenmiş Sermaye
16 66.844.800 66.844.800
Sermaye Düzeltme Farkları
16 45.195.347 45.195.347
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27.127.700 40.636.228
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27.127.700 40.636.228
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
62.736.340 63.668.601
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.608.640 -23.032.373
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
197.175.094 172.403.448
Yabancı Para Çevrim Farkları
197.175.094 172.403.448
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
124.675.935 62.481.740
Net Dönem Karı veya Zararı
38.877.129 68.127.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
91.846.425 47.639.757
TOPLAM KAYNAKLAR
1.208.358.853 1.048.504.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 558.431.324 497.099.967 289.607.211 283.975.275
Satışların Maliyeti
17 -431.872.649 -398.599.832 -228.251.417 -228.568.724
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
126.558.675 98.500.135 61.355.794 55.406.551
BRÜT KAR (ZARAR)
126.558.675 98.500.135 61.355.794 55.406.551
Genel Yönetim Giderleri
-30.765.586 -19.685.607 -14.995.738 -9.606.235
Pazarlama Giderleri
18 -24.480.410 -27.113.819 -11.996.322 -11.007.957
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-95.936 -2.179.485 -58.947 -1.128.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30.234.093 16.001.681 17.032.971 2.572.398
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-25.368.934 -3.155.579 -6.011.776 3.499.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
76.081.902 62.367.326 45.325.982 39.736.263
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 4.693.433 2.294.834 4.693.433 34.436
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 479.192 305.414 286.702 174.063
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.254.527 64.967.574 50.306.117 39.944.762
Finansman Gelirleri
20 4.356.910 2.068.169 1.996.332 -18.958.474
Finansman Giderleri
20 -39.918.433 -30.474.512 -20.491.457 8.226.560
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.693.004 36.561.231 31.810.992 29.212.848
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.815.875 697.623 -4.433.311 1.149.026
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -54.752 0 2.265
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -6.815.875 752.375 -4.433.311 1.146.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.877.129 37.258.854 27.377.681 30.361.874
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.877.129 37.258.854 27.377.681 30.361.874
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.877.129 37.258.854 27.377.681 30.361.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.576.267 -1.106.481 -5.754.097 281.500
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -15.720.334 -1.383.101 -7.192.621 351.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 3.144.067 276.620 1.438.524 -70.376
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
24.771.646 3.268.171 5.960.007 -4.618.938
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.771.646 3.268.171 5.960.007 -4.618.938
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.195.379 2.161.690 205.910 -4.337.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.072.508 39.420.544 27.583.591 26.024.436
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
51.072.508 39.420.544 27.583.591 26.024.436http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704953


BIST
17:591.419
Değişim :  0,10% |  1,40
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6280 8,6605 % 1,58  
Euro 10,1258 10,1884 % 1,29  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.754 1.755 0,74  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,38 22,43 -0,51  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,04  
B. Petrol 75,25 75,25 -0,42