***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.05.2022 18:15
***DOKTA*** DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

330.797.182 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Diğer Düzeltmeler
201.032.594 -201.032.594
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -42.481.579 43.120.241 245.704.278 16.035.194 129.764.588 84.227.181 213.480.476 213.480.476
Transferler
-100.003 84.327.184 -84.227.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.015.183 31.655.686 74.982.922 114.653.791 114.653.791
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 0 -424.245.815 161.041 -34.466.396 43.020.238 277.359.964 16.035.194 214.091.772 74.982.922 328.134.267 328.134.267
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -56.298.566 167.418.544 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
116.000.000 45.195.347 -424.245.815 161.041 -56.298.566 167.418.544 516.078.081 16.035.194 218.168.201 347.866.012 946.378.039 946.378.039
Transferler
-1.044.108 348.910.120 -347.866.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.060.507 130.192.842 13.367.934 138.500.269 138.500.269
Sermaye Avansı
43.565.174 43.565.174 43.565.174
Dönem Sonu Bakiyeler
116.000.000 45.195.347 43.565.174 -424.245.815 161.041 -61.359.073 166.374.436 646.270.923 16.035.194 567.078.321 13.367.934 1.128.443.482 1.128.443.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.476.526 37.849.564
Dönem Karı (Zararı)
13.367.934 74.982.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-74.305.310 108.412.787
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
39.949.871 21.070.616
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-22.633.079 14.546.453
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-22.633.079 14.546.453
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-210.668 -7.344
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-210.668 -7.344
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-122.626.067 47.707.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.603.749 -988.446
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.603.749 -988.446
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 5.263.905 7.470.437
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
e İlişkin Düzeltmeler
14 27.601.344 18.872.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.539.150 -150.923.043
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.070.710 -64.614.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.070.710 -64.614.374
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-110.794.757 -75.850.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-110.794.757 -75.850.444
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-138.933.891 -70.764.248
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
211.624.503 48.562.209
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
211.624.503 48.562.209
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.635.705 11.743.814
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
29.635.705 11.743.814
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-111.476.526 32.472.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 5.376.898
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-104.647.466 -37.264.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
867.669 3.825.324
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
867.669 3.825.324
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-105.725.803 -41.096.806
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.989.142 -36.695.516
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.736.661 -4.401.290
Alınan Faiz
210.668 7.344
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
270.337.302 -16.204.541
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
43.565.174 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
467.338.998 187.422.145
Kredilerden Nakit Girişleri
467.338.998 187.422.145
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.471.300 -186.126.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-210.471.300 -186.126.974
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.494.226 -4.426.526
Ödenen Faiz
-27.601.344 -13.073.186
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.213.310 -15.619.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.213.310 -15.619.115
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.136.658 34.285.671
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 78.349.968 18.666.556


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.349.968 24.136.658
Ticari Alacaklar
750.212.813 709.333.568
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16 963 5.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 750.211.850 709.328.101
Diğer Alacaklar
4.150.131 3.466.404
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
36.232.615 1.837.182
Diğer Dönen Varlıklar
182.047.202 109.547.533
ARA TOPLAM
2.014.002.759 1.672.397.484
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.014.002.759 1.672.397.484
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 12.103.042 10.911.577
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.103.042 10.911.577
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
8.431.003 6.093.786
Maddi Duran Varlıklar
2.624.261.739 2.363.313.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
141.568.695 91.954.775
Şerefiye
18.465.379 16.647.585
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
123.103.316 75.307.190
Peşin Ödenmiş Giderler
61.334.303 61.048.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
61.334.303 61.048.416
Diğer Duran Varlıklar
29.763.706 26.833.665
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.877.462.488 2.560.155.616
TOPLAM VARLIKLAR
4.891.465.247 4.232.553.100
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.041.121.885 1.008.311.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.041.121.885 1.008.311.886
Banka Kredileri
5 1.024.594.660 991.358.249
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 16.527.225 16.953.637
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
471.608.033 117.446.405
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
471.608.033 117.446.405
Banka Kredileri
5 471.608.033 117.446.405
Ticari Borçlar
698.817.552 487.805.483
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 126.483.295 66.930.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 572.334.257 420.875.460
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 47.096.591 22.409.682
Diğer Borçlar
4.312.808 33.122.182
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 3.518 29.425.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.309.290 3.696.856
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.794.914 61.691.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 15.336.169 8.324.380
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 16.458.745 53.367.151
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.219.734 61.849.130
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
96.219.734 61.849.130
ARA TOPLAM
2.390.971.517 1.792.636.299
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.390.971.517 1.792.636.299
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.238.062.632 1.370.660.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.238.062.632 1.370.660.787
Banka Kredileri
5 1.227.214.926 1.357.745.267
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 10.847.706 12.915.520
Uzun Vadeli Karşılıklar
93.442.991 87.653.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 93.442.991 87.653.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 40.544.625 35.223.998
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.372.050.248 1.493.538.762
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.763.021.765 3.286.175.061
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.128.443.482 946.378.039
Ödenmiş Sermaye
12 116.000.000 116.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
45.195.347 45.195.347
Sermaye Avansı
43.565.174 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
161.041 161.041
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
105.015.363 111.119.978
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.015.363 111.119.978
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
105.015.363 111.119.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
646.270.923 516.078.081
Yabancı Para Çevrim Farkları
646.270.923 516.078.081
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.035.194 16.035.194
Diğer Özkaynak Payları
-424.245.815 -424.245.815
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
567.078.321 218.168.201
Net Dönem Karı veya Zararı
13.367.934 347.866.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.128.443.482 946.378.039
TOPLAM KAYNAKLAR
4.891.465.247 4.232.553.100


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 1.323.970.327 561.872.122
Satışların Maliyeti
-1.179.737.549 -446.350.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
144.232.778 115.521.866
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
144.232.778 115.521.866
Genel Yönetim Giderleri
13 -61.253.946 -24.930.002
Pazarlama Giderleri
13 -58.473.190 -26.942.679
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.949.535 -956.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.275.256 43.430.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-473.702 -1.298.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
43.357.661 104.824.737
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
210.668 259.036
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.603.749 385.895
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.172.078 105.469.668
Finansman Gelirleri
10.367.415 7.344
Finansman Giderleri
14 -36.907.654 -23.023.653
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
18.631.839 82.453.359
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.263.905 -7.470.437
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -5.263.905 -7.470.437
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.367.934 74.982.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.367.934 74.982.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
13.367.934 74.982.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.060.507 8.015.183
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.325.630 10.018.983
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.265.123 -2.003.800
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
130.192.842 31.655.686
Yabancı Para Çevrim Farkları
130.192.842 31.655.686
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İliş18:052.394
Değişim :  -0,05% |  -1,22
Açılış :  2.391  
Önceki Kapanış :  2.395  
En Yüksek
2.412
En Düşük
2.382
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ACSEL 53,90 12.096.033 % 0,00  
ADEL 24,00 3.145.941 % 0,00  
ADESE 0,77 33.947.080 % 0,00  
AEFES 30,24 59.324.991 % 0,00  
AGYO 3,27 39.027.843 % 0,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,8573 15,8880 % -0,32  
Euro 16,8068 16,8488 % 0,97  
Sterlin 19,7514 19,8505 % 0,80  
Frank 16,2385 16,3364 % 1,19  
Riyal 4,2182 4,2394 % -0,34  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 32,07  
Altın Gr. 942 942 11,52  
Cumhuriyet 6.255 6.349 20,00  
Tam 6.237 6.402 44,26  
Yarım 3.015 3.097 21,41  
Çeyrek 1.512 1.548 10,71  
Gümüş.Ons 21,90 21,93 0,49  
Gümüş Gr. 11,17 11,18 0,21  
B. Petrol 110 110 0,72