***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2020 18:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
58.257 1.211.550 -1.269.807 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
356.259 356.259
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 356.259 13.324.175 13.324.175
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
780.506 -780.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
257.232 257.232 257.232
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 721.110 7.144.939 257.232 13.993.903 13.993.903


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
375.589 -431.909
Dönem Karı (Zararı)
257.232 356.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.101 46.811
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 16.123 3.718
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
147.822 33.345
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 147.822 33.345
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.386 -20.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.352 1.710
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 4.023 -22.407
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -989 413
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.230 30.032
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -247.454 -369.580
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 226.224 399.612
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.941 -801.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
369.159 -1.354.405
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
152.369 -585.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
216.790 -769.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-73.101 -39.988
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-673.045 1.275.333
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.440 -133.137
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.046 31.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
275.394 -165.021
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
418.252 -649.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.764 99.801
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
411.274 -398.825
Alınan Faiz
31.270 44.354
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-66.955 -77.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.846 -66.496
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.477
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
15 -11.751 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
10.000 50
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-38.021 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.392 -30.873
Alınan Faiz
599 166
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.719 21.638
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
829.275 498.157
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.272.471 2.534.819
Kredilerden Nakit Girişleri
2.217.471 1.356.819
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.055.000 1.178.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.294.750 -1.675.499
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.051.852 -618.499
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.242.898 -1.057.000
Ödenen Temettüler
0 -118.826
Ödenen Faiz
-163.057 -264.412
Alınan Faiz
53.840 31.891
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-39.229 -9.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.173.018 -248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.173.018 -248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 395.219 371.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.568.237 371.646


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.998.335 510.149
Finansal Yatırımlar
5 39.335 22.370
Ticari Alacaklar
7 2.630.291 2.908.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 327.572 479.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.302.719 2.428.773
Diğer Alacaklar
8 1.202.644 1.137.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.202.644 1.137.921
Stoklar
9 13.395.691 12.839.594
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.767.074 1.748.382
Diğer Dönen Varlıklar
13 177.517 196.514
ARA TOPLAM
21.210.887 19.363.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.210.887 19.363.644
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 373.037 373.037
Ticari Alacaklar
7 3.116.732 3.067.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.116.732 3.067.809
Diğer Alacaklar
8 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 459.242 499.654
Maddi Duran Varlıklar
11 64.091 65.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.001 3.771
Diğer Duran Varlıklar
13 31.739 37.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.049.856 4.047.853
TOPLAM VARLIKLAR
25.260.743 23.411.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 880.531 1.864.938
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.686.552 1.310.695
Ticari Borçlar
7 746.892 489.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.334 19.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
745.558 470.071
Diğer Borçlar
8 564.668 569.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
564.668 569.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.979.296 3.669.456
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.914.564 3.604.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
124.677 119.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10.413 9.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 114.264 110.241
ARA TOPLAM
7.982.616 8.023.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.982.616 8.023.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.223.797 1.587.564
Ticari Borçlar
9 102
Diğer Borçlar
45.264 37.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.416 10.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.416 10.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.284.224 1.639.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.266.840 9.663.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.993.903 13.748.422
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
721.110 721.110
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.144.939 6.364.433
Net Dönem Karı veya Zararı
257.232 780.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.993.903 13.748.422
TOPLAM KAYNAKLAR
25.260.743 23.411.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 1.354.234 3.164.914 667.395 1.929.885
Satışların Maliyeti
16 -852.453 -2.662.962 -449.715 -1.487.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
501.781 501.952 217.680 442.826
BRÜT KAR (ZARAR)
501.781 501.952 217.680 442.826
Genel Yönetim Giderleri
17 -113.997 -110.805 -64.774 -56.210
Pazarlama Giderleri
17 -22.677 -27.698 -10.898 -12.755
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 233.739 379.488 84.822 198.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -187.877 -62.107 -57.334 -33.590
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
410.969 680.830 169.496 538.841
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
599 166 596 1
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
411.568 680.996 170.092 538.842
Finansman Gelirleri
19 71.898 75.182 44.545 23.469
Finansman Giderleri
19 -226.234 -399.919 -87.229 -253.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
257.232 356.259 127.408 308.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
257.232 356.259 127.408 308.382
DÖNEM KARI (ZARARI)
257.232 356.259 127.408 308.382
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
257.232 356.259 127.408 308.382
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.232 356.259 127.408 308.382
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
257.232 356.259 127.408 308.382http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869725


BIST
17:321.980
Değişim :  -5,08% |  -105,93
Açılış :  2.083  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.086
En Düşük
1.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:32
EMNIS 28,62 595.182 % 9,99  
UFUK 22,02 1.375.921 % 9,99  
IZTAR 22,74 60.569.730 % 8,29  
KSTUR 300,00 1.063.996 % 8,19  
TETMT 461,50 84.475.771 % 7,38  
17:32 Alış Satış %  
Dolar 13,5138 13,5388 % 0,07  
Euro 15,3134 15,3678 % 0,33  
Sterlin 18,3306 18,4225 % 0,29  
Frank 14,6883 14,7768 % 0,35  
Riyal 3,5956 3,6136 % 0,72  
17:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 1,32  
Altın Gr. 789 789 2,87  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,47 23,50 0,01  
Gümüş Gr. 10,21 10,23 0,00  
B. Petrol 88,56 88,56 0,07