***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 18:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
778.369 -778.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
237.672 237.672 309 237.981
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.385 0 0 0 7.140.769 237.672 0 13.970.448 -1.176 13.969.272
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 747.616 7.040.692 836.258 14.495.188 -1.180 14.494.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
41.558 794.700 -836.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
685.737 685.737 -6 685.731
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-79.444 -79.444 -79.444
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789.174 0 0 0 7.755.948 685.737 0 15.101.481 -1.186 15.100.295


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
498.938 275.889
Dönem Karı (Zararı)
685.731 237.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-31.069 149.177
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 18.731 15.936
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-123.374 147.822
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -123.374 147.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.376 5.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10.971 1.387
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.997 5.223
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.408 -989
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
65.145 -26.747
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-249.268 -250.369
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 314.413 223.622
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -7.947 5.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-206.841 -78.416
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-906.256 365.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
33.613 150.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-939.869 215.237
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
359.547 -78.199
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.181.757 -750.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.155.370 228.127
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-894.380 1.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-260.990 227.054
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
693.505 467.779
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.024 -310.764
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
447.821 308.742
Alınan Faiz
167.567 31.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-816 -75
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-115.634 -64.048
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
303.052 -23.332
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
304.764 10.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -38.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.027 -7.910
Alınan Faiz
2.624 599
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.691 12.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.683.345 889.977
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 0 -11.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
853.827 3.343.971
Kredilerden Nakit Girişleri
256.827 2.288.971
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
597.000 1.055.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.860.365 -2.294.750
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.210.365 -1.051.852
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-650.000 -1.242.898
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.212 -438
Ödenen Temettüler
-79.444 0
Ödenen Faiz
-260.428 -162.007
Alınan Faiz
66.990 53.734
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-402.713 -38.782
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.355 1.142.534
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-881.355 1.142.534
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.121.635 432.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 240.280 1.574.572


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.515.101 2.005.246
Finansal Yatırımlar
5 119 306.015
Ticari Alacaklar
7 3.247.517 2.524.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 19.046 52.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.228.471 2.471.966
Diğer Alacaklar
8 570.144 925.593
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 545 465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
569.599 925.128
Stoklar
9 16.134.767 16.262.148
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.753.789 1.625.385
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 302.569 315.871
ARA TOPLAM
23.524.006 23.964.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.524.006 23.964.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
836 836
Ticari Alacaklar
7 3.643.762 3.736.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.643.762 3.736.340
Diğer Alacaklar
8 23.493 54.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0 32.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.493 21.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 6.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 833.078 735.290
Maddi Duran Varlıklar
11 124.935 115.677
Kullanım Hakkı Varlıkları
63 75
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.079 4.586
Peşin Ödenmiş Giderler
6.127 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.106 1.813
Diğer Duran Varlıklar
13 7.074 23.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.646.553 4.679.407
TOPLAM VARLIKLAR
28.170.559 28.644.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 762.791 599.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.066.823 1.602.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.197 3.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 3.197 3.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.063.626 1.599.188
Banka Kredileri
6 1.063.626 1.599.188
Ticari Borçlar
7 2.320.308 2.494.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 1.328.310 1.286.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
991.998 1.207.628
Diğer Borçlar
8 150.639 590.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
403 403
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
150.236 589.859
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 6.158.538 5.604.105
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 137.706 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.020.832 5.604.105
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.627 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.403 142.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.249 14.957
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 131.154 127.157
ARA TOPLAM
10.610.129 11.032.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.610.129 11.032.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.333.458 2.983.427
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.191 2.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 2.191 2.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.331.267 2.981.094
Banka Kredileri
6 2.331.267 2.981.094
Ticari Borçlar
2.145 28
Diğer Borçlar
64.909 59.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.540 15.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.540 15.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 37.345 54.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.460.135 3.118.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.070.264 14.150.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.101.481 14.495.188
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -296.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
789.174 747.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.755.948 7.040.692
Net Dönem Karı veya Zararı
685.737 836.258
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.186 -1.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.100.295 14.494.008
TOPLAM KAYNAKLAR
28.170.559 28.644.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.507.256 1.369.520 2.216.999 672.931
Satışların Maliyeti
16 -2.620.681 -868.124 -1.628.147 -456.347
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
886.575 501.396 588.852 216.584
BRÜT KAR (ZARAR)
886.575 501.396 588.852 216.584
Genel Yönetim Giderleri
17 -230.584 -131.419 -148.938 -73.490
Pazarlama Giderleri
17 -34.481 -23.423 -20.410 -11.404
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 339.596 234.937 231.483 85.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -112.820 -188.421 -87.540 -57.586
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
848.286 393.070 563.447 159.539
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.979 599 0 596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -949 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
852.265 392.720 563.447 160.135
Finansman Gelirleri
19 73.569 78.074 20.860 47.549
Finansman Giderleri
19 -248.050 -227.217 -117.579 -88.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
677.784 243.577 466.728 118.868
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.947 -5.596 -4.485 -6.243
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -9.093 0 -876 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 17.040 -5.596 -3.609 -6.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
685.731 237.981 462.243 112.625
DÖNEM KARI (ZARARI)
685.731 237.981 462.243 112.625
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6 309 -2 -1.332
Ana Ortaklık Payları
685.737 237.672 462.245 113.957
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
685.731 237.981 462.243 112.625
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6 309 -2 -1.332
Ana Ortaklık Payları
685.737 237.672 462.245 113.957http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959046


BIST
18:052.086
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.089  
Önceki Kapanış :  2.086  
En Yüksek
2.103
En Düşük
2.084
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KSTUR 277,30 1.484.678 % 10,00  
IHAAS 12,12 12.077.481 % 9,98  
ATATP 80,45 108.990.629 % 9,98  
BASCM 11,79 903.207 % 9,98  
TETMT 429,80 32.096.189 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4506 13,4665 % 0,22  
Euro 15,3380 15,3641 % 0,19  
Sterlin 18,2848 18,3765 % 0,04  
Frank 14,6410 14,7292 % 0,03  
Riyal 3,5744 3,5923 % 0,12  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 -1,20  
Altın Gr. 786 786 -0,08  
Cumhuriyet 5.221 5.299 -30,00  
Tam 5.198 5.330 -25,44  
Yarım 2.512 2.578 -12,31  
Çeyrek 1.260 1.289 -6,15  
Gümüş.Ons 22,89 22,92 -0,12  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 -0,07  
B. Petrol 87,25 87,25 0,77