***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 18:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.385 6.362.400 778.369 13.744.527 -1.485 13.743.042
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
26.102 752.267 -778.369 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
580.970 580.970 -224 580.746
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-73.846 -73.846 -73.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747.487 0 0 0 7.040.821 580.970 0 14.239.900 -1.709 14.238.191
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 747.616 7.040.692 836.258 14.495.188 -1.180 14.494.008
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
41.558 794.700 -836.258 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.016.343 1.016.343 0 1.016.343
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-79.444 -79.444 -79.444
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-1.180 -1.180 1.180 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789.174 0 0 0 7.754.768 1.016.343 0 15.430.907 0 15.430.907


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
795.627 1.961.573
Dönem Karı (Zararı)
1.016.343 580.746
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
157.369 143.036
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 26.372 22.333
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-87.758 122.553
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -87.758 122.553
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.437 19.685
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.234 5.082
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 5.884 14.489
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.319 114
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
214.005 -28.080
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-385.175 -385.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 599.180 357.703
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 949
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -16.687 5.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-410.025 1.299.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
74.280 -98.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
34.140 130.499
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
40.140 -229.489
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
314.011 22.022
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-582.262 -339.378
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.123.214 1.347.842
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-970.903 18.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-152.311 1.329.617
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
388.422 1.285.155
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
518.738 -917.408
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
763.687 2.023.025
Alınan Faiz
272.786 51.604
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.630 -75
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-239.216 -112.981
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
301.241 -289.628
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
304.764 48.075
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -338.021
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.838 -12.896
Alınan Faiz
2.624 601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.691 12.613
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.042.063 220.438
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 0 -11.751
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.060.827 3.710.147
Kredilerden Nakit Girişleri
1.102.827 2.255.147
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
958.000 1.455.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.278.105 -3.155.673
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.331.105 -1.162.775
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-947.000 -1.992.898
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.818 -438
Ödenen Temettüler
-79.444 -73.846
Ödenen Faiz
-434.335 -326.922
Alınan Faiz
97.678 122.688
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-406.866 -43.767
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.805 1.892.383
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.805 1.892.383
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.121.635 432.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.176.440 2.324.421


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.544.656 2.005.246
Finansal Yatırımlar
5 119 306.015
Ticari Alacaklar
7 3.010.700 2.524.625
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 18.519 52.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.992.181 2.471.966
Diğer Alacaklar
8 624.150 925.593
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 145 465
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
624.005 925.128
Stoklar
9 17.373.463 16.262.148
Peşin Ödenmiş Giderler
14 967.842 1.625.385
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
13 154.851 315.871
ARA TOPLAM
23.675.781 23.964.883
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.675.781 23.964.883
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
836 836
Ticari Alacaklar
7 3.742.281 3.736.340
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.742.281 3.736.340
Diğer Alacaklar
8 8.502 54.508
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 0 32.774
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.502 21.734
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 6.387
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 814.835 735.290
Maddi Duran Varlıklar
11 124.741 115.677
Kullanım Hakkı Varlıkları
63 75
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.753 4.586
Peşin Ödenmiş Giderler
7.341 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.106 1.813
Diğer Duran Varlıklar
13 0 23.895
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.706.458 4.679.407
TOPLAM VARLIKLAR
28.382.239 28.644.290
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 842.791 599.031
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.045.072 1.602.587
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.197 3.399
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 3.197 3.399
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.041.875 1.599.188
Banka Kredileri
6 2.041.875 1.599.188
Ticari Borçlar
7 1.881.332 2.494.109
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 749.653 1.286.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.131.679 1.207.628
Diğer Borçlar
8 128.723 590.262
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
597 403
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
128.126 589.859
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.729.948 5.604.105
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21 202.488 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.527.460 5.604.105
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
152.095 142.114
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.054 14.957
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 133.041 127.157
ARA TOPLAM
10.779.961 11.032.208
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.779.961 11.032.208
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.035.490 2.983.427
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.191 2.333
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21 2.191 2.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.033.299 2.981.094
Banka Kredileri
6 2.033.299 2.981.094
Ticari Borçlar
2.099 28
Diğer Borçlar
78.010 59.985
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.998 15.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.998 15.804
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 33.036 54.092
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.171.371 3.118.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.951.332 14.150.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.430.907 14.495.188
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -296.231
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
789.174 747.616
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.754.768 7.040.692
Net Dönem Karı veya Zararı
1.016.343 836.258
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -1.180
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.430.907 14.494.008
TOPLAM KAYNAKLAR
28.382.239 28.644.290


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.568.662 3.737.423 2.061.406 2.367.903
Satışların Maliyeti
16 -4.070.152 -2.815.122 -1.449.471 -1.946.998
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.498.510 922.301 611.935 420.905
BRÜT KAR (ZARAR)
1.498.510 922.301 611.935 420.905
Genel Yönetim Giderleri
17 -327.768 -236.685 -97.184 -105.266
Pazarlama Giderleri
17 -53.797 -49.195 -19.316 -25.772
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 499.360 404.437 159.764 169.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -299.217 -244.681 -186.397 -56.260
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.317.088 796.177 468.802 403.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.979 3.591 0 2.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 -949 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.321.067 798.819 468.802 406.099
Finansman Gelirleri
19 104.260 148.884 30.691 70.810
Finansman Giderleri
19 -425.671 -361.361 -177.621 -134.144
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
999.656 586.342 321.872 342.765
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.687 -5.596 8.740 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -4.662 0 4.431 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 21.349 -5.596 4.309 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.016.343 580.746 330.612 342.765
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.016.343 580.746 330.612 342.765
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -224 6 -533
Ana Ortaklık Payları
1.016.343 580.970 330.606 343.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.016.343 580.746 330.612 342.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -224 6 -533
Ana Ortaklık Payları
1.016.343 580.970 330.606 343.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975984


BIST
14:241.967
Değişim :  1,12% |  21,85
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:24
IDGYO 2,31 11.965.854 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.160.082 % 10,00  
YEOTK 61,25 154.887.230 % 9,96  
KONTR 102,40 70.166.838 % 9,93  
OYAYO 7,00 13.230.321 % 9,55  
14:24 Alış Satış %  
Dolar 13,5570 13,5682 % 0,68  
Euro 15,2944 15,3105 % 0,45  
Sterlin 18,2580 18,3496 % 0,55  
Frank 14,6600 14,7483 % 0,22  
Riyal 3,5995 3,6175 % 0,44  
14:24 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 -2,59  
Altın Gr. 802 802 1,25  
Cumhuriyet 5.324 5.404 16,00  
Tam 5.296 5.428 16,20  
Yarım 2.560 2.626 7,83  
Çeyrek 1.284 1.313 3,92  
Gümüş.Ons 23,86 23,89 0,04  
Gümüş Gr. 10,38 10,40 0,05  
B. Petrol 87,82 87,82 0,64