***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2018 18:18
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 19.421.650 13.304.650 7.792.289 4.384.849
Satışların Maliyeti
13 -13.182.288 -9.720.930 -5.324.844 -3.256.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.239.362 3.583.720 2.467.445 1.128.130
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
6.239.362 3.583.720 2.467.445 1.128.130
Genel Yönetim Giderleri
14 -308.628 -238.571 -101.359 -77.086
Pazarlama Giderleri
14 -147.914 -116.629 -56.022 -35.874
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-12.284 -9.721 -4.385 -3.597
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 261.067 169.509 171.272 36.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -120.345 -78.888 -51.070 -18.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.911.258 3.309.420 2.425.881 1.029.470
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
870 6.094 466 5.380
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-27.566 -10.054 -4.746 -77
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 3.759 0 1.437 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.888.321 3.305.460 2.423.038 1.034.773
Finansman Gelirleri
15 1.269.383 140.657 549.960 53.542
Finansman Giderleri
15 -199.342 -180.248 -98.224 -26.625
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.958.362 3.265.869 2.874.774 1.061.690
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.867.438 -610.021 -1.471.712 -236.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.245.218 -727.093 -1.156.904 -213.555
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-622.220 117.072 -314.808 -22.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.090.924 2.655.848 1.403.062 825.269
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.090.924 2.655.848 1.403.062 825.269
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
176.536 94.282 65.177 33.104
Ana Ortaklık Payları
3.914.388 2.561.566 1.337.885 792.165
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 1,11839657 0,73187600 0,38225285 0,22633285
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 29.437 -101.527 4.769.327 1.752.878 8.013 1.166.197 2.420.078 1.516.438 15.207.669 452.364 15.660.033
Transferler
326.644 1.189.794 -1.516.438
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.643 -12.012 113.400 20.007 -41.774 2.561.566 2.642.830 98.300 2.741.130
Dönem Karı (Zararı)
2.561.566 2.561.566 94.282 2.655.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.643 -12.012 113.400 20.007 -41.774 81.264 4.018 85.282
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-1.390.787 -1.390.787 -48.069 -1.438.856
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 31.080 -113.539 4.882.727 1.772.885 -33.761 1.492.841 2.219.085 2.561.566 16.459.712 502.595 16.962.307
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 33.917 -111.247 5.587.482 2.077.994 -16.272 1.567.280 2.144.646 3.753.755 18.684.383 543.774 19.228.157
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-11.412 -11.412 -11.412
Transferler
720.248 3.033.507 -3.753.755
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.316 7.255 7.258.404 3.263.928 3.181 3.914.388 14.473.472 493.677 14.967.149
Dönem Karı (Zararı)
3.914.388 3.914.388 176.536 4.090.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.316 7.255 7.258.404 3.263.928 3.181 10.559.084 317.141 10.876.225
Kar Payları
-2.849.417 -2.849.417 -134.157 -2.983.574
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
17.500 17.500 24.857 42.357
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 60.233 -103.992 12.845.886 5.341.922 -13.091 2.287.528 2.334.824 3.914.388 30.314.526 928.151 31.242.677


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.264.896 2.677.530
Dönem Karı (Zararı)
4.090.924 2.655.848
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.412.946 1.186.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/13 643.572 530.988
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
38.156 -16.112
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.575 -1.087
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 15.706 -15.025
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 12.875 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
86.188 89.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 104.701 74.385
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 52.047 15.510
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-70.560
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-229.396 -80.219
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -310.367 -135.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 120.937 79.563
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-39.966 -24.057
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.717 52.312
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.033 -4.932
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -204
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.829 -4.932
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.759
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 2.867.438 610.021
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.497 4.268
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14.497 4.268
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.501.125 -376.752
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-669.004 108.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22.948 3.397
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-691.952 105.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.461 -2.979
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
50.461 -2.979
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-85.738 51.202
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.270.893 -371.687
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-71.361 -23.904
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.865 -299.692
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-26.818 11.227
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.683 -310.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-147.005 17.799
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-147.005 17.799
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-41.596 -10.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-354.854 154.534
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-354.075 -5.652
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-779 160.186
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.002.745 3.465.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
9 -52.876 -40.141
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8 -16.068 -37.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -1.668.905 -710.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-968.729 -509.613
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
46.818 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 -126.034 -12.532
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3 -35.470 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
417 6.506
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
417 6.506
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-633.977 -414.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -627.351 -412.907
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -6.626 -1.863
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-70.284 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-150.199 -88.817
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-150.199 -88.817
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-199.905 -1.450.398
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.097.986 2.233.300
Kredilerden Nakit Girişleri
4.097.986 2.233.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.553.902 -2.308.308
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.553.902 -2.308.308
Ödenen Temettüler
-2.977.130 -1.436.311
Ödenen Faiz
-128.478 -76.387
Alınan Faiz
361.619 137.308
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.096.262 717.519
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
433.059 45.372
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.529.321 762.891
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.035.440 4.586.911
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.564.761 5.349.802


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.090.924 2.655.848 1.403.062 825.269
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.292.124 102.691 4.638.314 153.280
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26.316 1.643 17.161 627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 9.493 -15.440 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.258.404 113.400 4.621.153 152.653
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.089 3.088 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 -2.089 3.088 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.584.101 -17.409 2.321.826 35.409
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.580.920 24.000 2.374.622 55.259
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.078 -51.761 -67.684 -24.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-897 10.352 14.888 4.962
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
11 -897 10.352 14.888 4.962
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.876.225 85.282 6.960.140 188.689
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.967.149 2.741.130 8.363.202 1.013.958
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
493.677 98.300 256.615 38.873
Ana Ortaklık Payları
14.473.472 2.642.830 8.106.587 975.085


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
9.564.761 7.035.440
Finansal Yatırımlar
3 35.412
Ticari Alacaklar
4.837.195 2.582.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 108.764 82.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.728.431 2.499.170
Diğer Alacaklar
2.182 2.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.182 2.000
Türev Araçlar
88.271 3.452
Stoklar
4 9.304.765 5.039.509
Peşin Ödenmiş Giderler
101.158 52.982
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 12.263
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
88.895 52.982
Diğer Dönen Varlıklar
554.551 126.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
554.551 126.236
ARA TOPLAM
24.488.295 14.841.725
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.488.295 14.841.725
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
162 13.437
Diğer Alacaklar
13.141 13.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
13.141 13.643
Türev Araçlar
10.724 4.896
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 163.423 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
251.585 101.695
Maddi Duran Varlıklar
6 20.638.232 13.071.862
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 318.182 211.311
Peşin Ödenmiş Giderler
233.931 59.543
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 33.022 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
200.909 59.543
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 78.781 57.743
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.708.161 13.534.130
TOPLAM VARLIKLAR
46.196.456 28.375.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 3.664.525 2.243.529
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.535.831 882.211
Ticari Borçlar
1.586.119 942.791
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 58.776 53.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.527.343 888.894
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 152.848 177.938
Diğer Borçlar
53.278 41.958
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.278 41.958
Türev Araçlar
2.150 41.734
Ertelenmiş Gelirler
226.924 150.280
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.374.274 797.961
Kısa Vadeli Karşılıklar
8 227.146 134.414
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
188.312 111.528
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
188.312 111.528
ARA TOPLAM
9.011.407 5.524.344
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.011.407 5.524.344
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 1.836.361 1.364.688
Türev Araçlar
6.509 1.707
Uzun Vadeli Karşılıklar
674.195 636.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 674.195 636.813
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 3.424.860 1.619.718
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
447 428
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
447 428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.942.372 3.623.354
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.953.779 9.147.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.314.526 18.684.383
Ödenmiş Sermaye
12 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
12.802.127 5.510.152
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.759 -77.330
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
60.233 33.917
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-103.992 -111.247
Yabancı Para Çevrim Farkları
12.845.886 5.587.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.328.831 2.061.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.341.922 2.077.994
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.091 -16.272
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.091 -16.272
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.287.528 1.567.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.334.824 2.144.646
Net Dönem Karı veya Zararı
3.914.388 3.753.755
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
928.151 543.774
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.242.677 19.228.157
TOPLAM KAYNAKLAR
46.196.456 28.375.855http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715559


BIST18:002.014
Değişim :  -1,36% |  -27,87
Açılış :  2.056  
Önceki Kapanış :  2.042  
En Yüksek
2.066
En Düşük
1.984
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:00
RODRG 19,36 2.566.891 % 10,00  
KRTEK 10,78 82.594.996 % 10,00  
PKENT 325,80 99.063.474 % 9,99  
SANEL 8,71 6.624.486 % 9,97  
KAPLM 42,78 46.878.048 % 9,97  
18:00 Alış Satış %  
Dolar 13,3095 13,4344 % 0,43  
Euro 15,0671 15,1805 % 0,24  
Sterlin 18,0872 18,1779 % -0,81  
Frank 14,4837 14,5709 % -0,86  
Riyal 3,5459 3,5637 % -0,66  
18:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.837 1.837 -1,31  
Altın Gr. 789 789 -7,08  
Cumhuriyet 5.265 5.344 -10,00  
Tam 5.241 5.374 -6,07  
Yarım 2.533 2.599 -2,93  
Çeyrek 1.271 1.300 -1,47  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 -0,09  
Gümüş Gr. 10,49 10,51 -0,00  
B. Petrol 87,41 87,41 0,05