***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 18:19
***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor


***EREGL*** EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 10.464.203 6.378.927
Satışların Maliyeti
14 -6.810.111 -5.501.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.654.092 877.679
BRÜT KAR (ZARAR)
3.654.092 877.679
Genel Yönetim Giderleri
15 -128.925 -110.497
Pazarlama Giderleri
15 -73.714 -57.537
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-8.022 -6.371
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 71.481 99.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -45.808 -38.653
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.469.104 763.970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.860 3.391
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-10.122 -12.363
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -4.223 -4.044
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.459.619 750.954
Finansman Gelirleri
16 686.897 281.889
Finansman Giderleri
16 -105.642 -130.846
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.040.874 901.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12 -1.329.112 -579.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-877.800 -402.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-451.312 -177.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.711.762 322.778
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.711.762 322.778
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
94.083 22.340
Ana Ortaklık Payları
2.617.679 300.438
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,74790828 0,08583942
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,74790828 0,08583942


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.396.006 2.189.025
Dönem Karı (Zararı)
2.711.762 322.778
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.711.762 322.778
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.431.517 824.027
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6/14/15 409.835 302.964
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-7.506 7.014
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.779 -358
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -9.285 7.372
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
78.574 44.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 50.719 33.047
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 27.855 11.411
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-158.564 46.112
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -196.108 -42.693
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 80.266 108.720
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
15 0 6.416
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-42.722 -26.331
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-200.472 -87.786
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.466 -84.150
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-32.466 -84.150
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 4.223 4.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.329.112 579.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.781 12.152
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8.781 12.152
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.155.104 1.283.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-305.785 426.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
147.845 7.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-453.630 418.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.317 -16.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.317 -16.179
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-74.101 -117.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.052.506 893.474
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.046 -8.727
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.600 -346.612
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.745 -12.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.855 -333.971
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.627 24.852
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.627 24.852
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
61.745 129.265
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
285.879 298.498
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
146.506 30.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
139.373 267.985
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.988.175 2.430.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -13.214 -16.750
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
9 -25.527 -11.660
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
12 -553.428 -213.255
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.957.870 -385.226
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.119.605 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
50.000 90.850
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-19.320 -24.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.841 102
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.841 102
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-596.708 -281.521
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -594.267 -280.767
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.441 -754
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-282.470 -169.922
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-282.470 -169.922
Alınan Temettüler
5 6.392 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.617.551 252.128
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.194.173 2.171.448
Kredilerden Nakit Girişleri
1.194.173 2.171.448
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-586.518 -1.689.801
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-586.518 -1.689.801
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.561 -3.108
Ödenen Temettüler
-6.365.243 -9.000
Ödenen Faiz
-93.213 -105.759
Alınan Faiz
236.811 21.174
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -132.826
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.179.415 2.055.927
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
847.150 191.734
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.332.265 2.247.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.510.993 10.577.931
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.178.728 12.825.592


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8.184.237 13.542.177
Finansal Yatırımlar
9.718 39.048
Ticari Alacaklar
4.907.414 3.827.829
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 145.916 258.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.761.498 3.568.844
Diğer Alacaklar
47.877 46.520
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.884 10.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.993 35.628
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
116.609 37.510
Stoklar
4 12.792.999 10.106.678
Peşin Ödenmiş Giderler
193.827 132.990
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 396 280
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
193.431 132.710
Diğer Dönen Varlıklar
859.799 774.490
ARA TOPLAM
27.112.480 28.507.242
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.112.480 28.507.242
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
245 199
Diğer Alacaklar
57.546 39.325
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 29.424 28.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
28.122 10.867
Türev Araçlar
41 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 248.596 229.956
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
415.747 368.168
Maddi Duran Varlıklar
6 30.318.930 26.061.836
Kullanım Hakkı Varlıkları
360.459 317.644
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.490.527 410.715
Şerefiye
7 1.062.868 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 1.427.659 410.715
Peşin Ödenmiş Giderler
2.112.064 1.776.075
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 729.742 643.367
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.382.322 1.132.708
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 72.312 72.311
Diğer Duran Varlıklar
140.591 210.441
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.217.058 29.486.670
TOPLAM VARLIKLAR
63.329.538 57.993.912
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.303.499 1.193.496
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.303.499 1.193.496
Banka Kredileri
8 2.303.499 1.193.496
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.814.669 2.592.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.814.669 2.592.032
Banka Kredileri
8 2.208.826 1.988.924
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 43.516 40.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 562.327 562.693
Ticari Borçlar
4.346.245 3.766.949
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 95.227 131.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.251.018 3.635.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 229.900 197.296
Diğer Borçlar
463.228 131.885
Türev Araçlar
8.576 59.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
836.940 542.194
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
12 861.087 536.715
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 271.709 253.624
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
146.822 160.339
ARA TOPLAM
12.282.675 9.434.112
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.282.675 9.434.112
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.872.273 2.812.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.872.273 2.812.743
Banka Kredileri
8 2.624.668 2.574.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 247.605 238.120
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.029.165 968.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.029.165 968.136
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 4.830.478 3.655.488
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
2.019 1.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.733.935 7.438.224
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.016.610 16.872.336
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.024.581 39.809.427
Ödenmiş Sermaye
13 3.500.000 3.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.613 156.613
Geri Alınmış Paylar (-)
-116.232 -116.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
106.447 106.447
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.595.053 17.160.511
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.935 -37.740
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
88.671 77.866
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.606 -115.606
Yabancı Para Çevrim Farkları
20.621.988 17.198.251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.051.434 7.612.999
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.001.753 7.628.480
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.681 -15.481
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
49.681 -15.481
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.628.583 3.597.448
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
485.004 4.482.548
Net Dönem Karı veya Zararı
2.617.679 3.309.093
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.288.347 1.312.149
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.312.928 41.121.576
TOPLAM KAYNAKLAR
63.329.538 57.993.912


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 58.952 -102.008 -43.056 12.365.096 12.322.040 5.463.762 6.474 6.474 5.470.236 3.485.761 2.057.906 3.316.527 5.374.433 30.299.298 948.177 31.247.475
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
12.920 3.303.607 -3.316.527 -12.920 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.640 0 0 0 6.640 0 0 0 2.000.163 0 2.006.803 863.533 13.547 0 0 13.547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877.080 0 0 0 0 0 300.438 300.438 3.184.321 103.228 3.287.549
Dönem Karı (Zararı)
300.438 300.438 300.438 22.340 322.778
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.640 0 6.640 2.000.163 2.006.803 863.533 13.547 13.547 877.080 2.883.883 80.888 2.964.771
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 -9.000 -9.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 65.592 0 -102.008 0 -36.416 0 0 0 14.365.259 0 14.328.843 6.327.295 20.021 0 0 20.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.347.316 3.498.681 0 0 0 5.361.513 300.438 5.661.951 33.483.619 1.042.405 34.526.024
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.500.000 156.613 -116.232 106.447 77.866 -115.606 -37.740 17.198.251 17.160.511 7.628.480 -15.481 -15.481 7.612.999 3.597.448 4.482.548 3.309.093 7.791.641 39.809.427 1.312.149 41.121.576
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
1.031.135 2.277.958 -3.309.093 -1.031.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.805 0 0 0 10.805 0 0 0 3.423.737 0 3.434.542 1.373.273 65.162 0 0 65.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.438.435 0 0 0 0 0 2.617.679 2.617.679 7.490.656 232.498 7.723.154
Dönem Karı (Zararı)
2.617.679 2.617.679 2.617.679 94.083 2.711.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.805 0 10.805 3.423.737 3.434.542 1.373.273 65.162 65.162 1.438.435 4.872.977 138.415 5.011.392
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-6.275.502 -6.275.502 -6.275.502 -256.300 -6.531.802
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.500.000 156.613 0 0 0 -116.232 0 106.447 0 0 0 0 88.671 0 -115.606 0 -26.935 0 0 0 20.621.988 0 20.595.053 9.001.753 49.681 0 0 49.681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.051.434 4.628.583 0 0 0 485.004 2.617.679 3.102.683 41.024.581 1.288.347 42.312.928


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.711.762 322.778
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.434.542 2.006.803
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10.805 6.640
Yabancı Para Çevrim Farkları
3.423.737 2.000.163
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.576.850 957.968
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.511.688 944.421
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
1.511.688 944.421
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
81.452 17.367
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
81.452 17.367
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.290 -3.820
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
12 -16.290 -3.820
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.011.392 2.964.771
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.723.154 3.287.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
232.498 103.228
Ana Ortaklık Payları
7.490.656 3.184.321http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932536


BIST
18:052.011
Değişim :  -0,15% |  -3,05
Açılış :  2.008  
Önceki Kapanış :  2.014  
En Yüksek
2.021
En Düşük
1.987
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
LINK 33,44 28.283.665 % 10,00  
SANEL 9,58 7.694.445 % 9,99  
KGYO 6,86 27.000.860 % 9,94  
ERCB 50,95 94.413.873 % 9,90  
LIDFA 4,89 73.534.804 % 9,89  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4300 13,4667 % 0,67  
Euro 15,2449 15,2928 % 0,98  
Sterlin 18,1614 18,2525 % 0,31  
Frank 14,6753 14,7637 % 1,21  
Riyal 3,5713 3,5892 % 0,55  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.830 1.831 -7,50  
Altın Gr. 791 791 1,23  
Cumhuriyet 5.267 5.346 2,00  
Tam 5.241 5.374 0,22  
Yarım 2.533 2.600 0,10  
Çeyrek 1.271 1.300 0,06  
Gümüş.Ons 24,22 24,25 -0,22  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 -0,03  
B. Petrol 87,71 87,71 -0,67