***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 18:13***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 128.055.652 157.793.421 58.496.801 82.466.989
Satışların Maliyeti
17 -127.017.124 -156.104.538 -58.470.619 -81.944.959
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.038.528 1.688.883 26.182 522.030
BRÜT KAR (ZARAR)
1.038.528 1.688.883 26.182 522.030
Genel Yönetim Giderleri
18 -567.241 -531.161 -277.242 -249.549
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.964 9.624 3.671 3.614
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.702 -1.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
474.549 1.155.546 -249.226 276.095
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
474.549 1.155.546 -249.226 276.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
474.549 1.155.546 -249.226 276.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
474.549 1.155.546 -249.226 276.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
474.549 1.155.546 -249.226 276.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
474.549 1.155.546 -249.226 276.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 20 0,02370000 0,05780000 -0,01250000 0,01380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -1.742 296.550 2.983.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Transferler
15 1.323.116 -1.323.116
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -989 1.155.546 1.154.557 1.154.557
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.731 296.550 4.306.229 1.155.546 25.755.594 25.755.594
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 2.312.186 -2.312.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -2.575 474.549 471.974 471.974
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -9.893 362.254 6.297.711 474.549 27.124.621 27.124.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.052.098 1.483.930
Dönem Karı (Zararı)
474.549 1.155.546
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
33.457 49.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 11 17 39.006 25.109
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.549 5.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -5.549 5.643
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 18.726
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 18.726
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.560.104 278.906
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -4.091.085 270.805
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.262.560 -1.199.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.262.560 -1.199.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-567 913
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -567 913
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -11.066 -403
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.073 -653
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 17.073 -653
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 9.531 6.175
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-746.550 1.201.253
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12 -746.550 1.201.253
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.052.098 1.483.930
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-252.106 -13.850
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-252.106 -13.850
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -252.106 -13.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.304.204 1.470.080
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -3.304.204 1.470.080
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.093.678 3.100.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.789.474 4.570.943


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
474.549 1.155.546 -249.226 276.095
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.575 -989 -8.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -2.575 -989 -8.320
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.575 -989 -8.320
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
471.974 1.154.557 -257.546 276.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
471.974 1.154.557 -257.546 276.095


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.789.474 8.093.678
Finansal Yatırımlar
7 22.124.712 18.033.627
Ticari Alacaklar
0 1.262.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.262.560
Diğer Alacaklar
2.147 1.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.147 1.580
Peşin Ödenmiş Giderler
11.066 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.066
ARA TOPLAM
26.927.399 27.391.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.927.399 27.391.445
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 331.663 118.057
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 380 886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
332.043 118.943
TOPLAM VARLIKLAR
27.259.442 27.510.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.659 5.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.659 5.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.087 7.284
Diğer Borçlar
7.048 753.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 7.048 753.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.540 19.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 29.540 19.812
ARA TOPLAM
66.334 786.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
66.334 786.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
68.487 71.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 68.487 71.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.487 71.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
134.821 857.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.124.621 26.652.647
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-9.893 -7.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.893 -7.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -9.893 -7.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 362.254 362.254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 6.297.711 3.985.525
Net Dönem Karı veya Zararı
474.549 2.312.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.124.621 26.652.647
TOPLAM KAYNAKLAR
27.259.442 27.510.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700843


BIST
12:5696.121
Değişim :  0,30% |  286,93
Açılış :  96.201  
Önceki Kapanış :  95.834  
En Yüksek
96.233
En Düşük
95.352
BIST En Aktif Hisseler
DOCO 382,30 31.895.044 % 9,98  
EKIZ 2,87 1.374.199 % 9,96  
IHEVA 2,77 48.065.863 % 9,92  
EMNIS 2,56 158.897 % 9,87  
MTRYO 2,91 53.827.506 % 9,81  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3458 8,3876 % 0,77  
Frank 6,9217 6,9634 % 0,80  
Riyal 1,7786 1,7875 % 0,69  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.679 -6,89  
Altın Gr. 361 362 1,02  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.326 2.384 4,10  
Yarım 1.163 1.194 2,00  
Çeyrek 583 597 1,20  
Gümüş.Ons 15,40 15,42 -0,04  
Gümüş Gr. 3,32 3,32 0,02  
B. Petrol 31,82 31,82 0,05