***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 18:12
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 9.791 458.336 10.572.905 1.523.933 32.564.965 0 32.564.965
Transferler
63.190 1.460.743 -1.523.933
Dönem Karı (Zararı)
957.549 957.549 0 957.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-660 -660 0 -660
Kar Payları
-300.000 -300.000 0 -300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 9.131 521.526 11.733.648 957.549 33.221.854 0 33.221.854
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869
Transferler
37.978.632 -37.978.632
Dönem Karı (Zararı)
4.089.414 4.089.414 0 4.089.414
Dönem Sonu Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 41.712.280 4.089.414 74.305.283 0 74.305.283


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-900.145 1.623.027
Dönem Karı (Zararı)
4.089.414 957.549
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.089.414 957.549
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.689.940 -859.777
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 30.703 19.074
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.191 2.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 13.191 2.893
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-83.387 -129.976
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -83.387 -129.976
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.650.447 -751.768
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -3.650.447 -751.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.373.316 1.419.720
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -2.628.376 1.120.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.257 -9.204
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 2.257 -8.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -826
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.257.311 1.768
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -1.100 1.768
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 8.469 8.454
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.305 1.549
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.173 2.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -132 -1.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 -660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.173 302.338
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 300.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -4.173 2.338
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.499 -5.415
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 -3.499 -5.415
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-973.842 1.517.492
Alınan Faiz
20 84.106 124.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -10.409 -18.624
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.502 -16.377
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 37.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.290 -16.377
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -95.290 -16.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -300.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
-300.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-957.647 1.306.650
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-957.647 1.306.650
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.368.776 5.660.382
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.411.129 6.967.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 2.412.731 3.371.097
Finansal Yatırımlar
14.291.002 11.340.060
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 14.291.002 11.340.060
Ticari Alacaklar
0 2.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 2.257
Diğer Alacaklar
2.300 1.259.611
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5-9 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.300 1.200
Peşin Ödenmiş Giderler
10.885 19.354
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.885 19.354
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 98.047 87.638
Diğer Dönen Varlıklar
106.818 103.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 106.818 103.319
ARA TOPLAM
16.921.783 16.183.336
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.921.783 16.183.336
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
57.049.932 53.722.051
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7 57.049.932 53.722.051
Maddi Duran Varlıklar
452.747 425.948
Taşıtlar
11 391.079 370.973
Mobilya ve Demirbaşlar
11 51.642 44.359
Özel Maliyetler
11 10.026 10.616
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
57.502.679 54.147.999
TOPLAM VARLIKLAR
74.424.462 70.331.335
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.636 18.941
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
11.413 16.586
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
5-8 11.413 16.586
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.223 2.355
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.223 2.355
Diğer Borçlar
31.181 35.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 31.181 35.354
ARA TOPLAM
44.817 54.295
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.817 54.295
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
74.362 61.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 74.362 61.171
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.362 61.171
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
119.179 115.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.305.283 70.215.869
Ödenmiş Sermaye
17 28.000.000 28.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.937 -17.937
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17:592.785
Değişim :  -0,35% |  -9,90
Açılış :  2.795  
Önceki Kapanış :  2.795  
En Yüksek
2.807
En Düşük
2.762
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
KRTEK 22,00 40.901.086 % 10,00  
DOGUB 4,84 44.847.274 % 10,00  
MMCAS 3,08 572.871 % 10,00  
NTGAZ 13,98 48.000.084 % 9,99  
CMBTN 231,70 36.305.927 % 9,97  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9294 17,9310 % 0,18  
Euro 18,2827 18,3418 % 0,35  
Sterlin 21,5563 21,6644 % -0,05  
Frank 18,6992 18,8118 % -0,06  
Riyal 4,7506 4,7744 % -0,00  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 -1,46  
Altın Gr. 1.032 1.033 -0,94  
Cumhuriyet 6.906 7.010 30,00  
Tam 6.892 6.997 0,00  
Yarım 3.358 3.421 0,00  
Çeyrek 1.684 1.710 0,00  
Gümüş.Ons 20,49 20,51 -0,02  
Gümüş Gr. 11,80 11,82 -0,02  
B. Petrol 96,32 96,32 -0,19