***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 18:13
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869
Transferler
37.978.632 -37.978.632
Dönem Karı (Zararı)
4.089.414 4.089.414 0 4.089.414
Dönem Sonu Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 41.712.280 4.089.414 74.305.283 0 74.305.283
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 0 103.522.981
Transferler
1.695.895 -1.695.895
Dönem Karı (Zararı)
29.230.861 29.230.861 0 29.230.861
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 29.230.861 132.753.842 0 132.753.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.890.866 -900.145
Dönem Karı (Zararı)
29.230.861 4.089.414
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 29.230.861 4.089.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-26.289.369 -3.689.940
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 22.905 30.703
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.775 13.191
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.775 13.191
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-27.532 -83.387
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -27.532 -83.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-26.287.517 -3.650.447
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -26.287.517 -3.650.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.043.783 -1.373.316
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
484.662 2.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 466.742 2.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 17.920 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-10.367.040 -2.628.376
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
200 1.257.311
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 200 -1.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 18.383 8.469
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.737 -5.305
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -18.986 -5.173
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 40.723 -132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.285 -4.173
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -7.285 -4.173
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-194.440 -3.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -205.468 -3.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 11.028
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.102.291 -973.842
Alınan Faiz
1.211.425 84.106
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.409
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -57.502
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 37.788
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 37.788
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.290
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -95.290
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.890.866 -957.647
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.890.866 -957.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.458.988 3.368.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.568.122 2.411.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.568.122 26.458.988
Finansal Yatırımlar
14.101.455 5.085.103
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
44 14.101.455 5.085.103
Ticari Alacaklar
11.328 495.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 11.328 29.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
466.742
Diğer Alacaklar
200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 200
Peşin Ödenmiş Giderler
18.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 18.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 331.187 145.126
Diğer Dönen Varlıklar
142.024 122.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 142.024 122.617
ARA TOPLAM
35.154.116 32.326.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.154.116 32.326.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
97.478.930 71.024.619
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
44 97.478.930 71.024.619
Maddi Duran Varlıklar
384.642 407.547
Taşıtlar
13 293.766 318.094
Mobilya ve Demirbaşlar
13 83.208 81.195
Özel Maliyetler
13 7.668 8.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
97.863.572 71.432.166
TOPLAM VARLIKLAR
133.017.688 103.758.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
103.849 82.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 52.039 71.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 51.810 11.087
Diğer Borçlar
49.776 57.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 49.776 57.061
ARA TOPLAM
153.625 139.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.625 139.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
110.221 96.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 110.221 96.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
110.221 96.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
263.846 235.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
132.753.842 103.522.981
Ödenmiş Sermaye
28 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.566 -10.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.566 -10.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -10.566 -10.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.080.368 1.080.368
Yasal Yedekler
28 1.080.368 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 38.429.333 36.733.438
Net Dönem Karı veya Zararı
39 29.230.861 1.695.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
132.753.842 103.522.981
TOPLAM KAYNAKLAR
133.017.688 103.758.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25 26.276.372 5.287.220
Satışların Maliyeti
25 0 -828.900
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.276.372 4.458.320
BRÜT KAR (ZARAR)
26.276.372 4.458.320
Genel Yönetim Giderleri
27 -871.945 -463.618
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 1.293.953 102.814
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 0 -31.974
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
26.698.380 4.065.542
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 2.532.481 23.872
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.230.861 4.089.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.230.861 4.089.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.230.861 4.089.414
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.230.861 4.089.414
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.230.861 4.089.414
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.230.861 4.089.414
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.230.861 4.089.414http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758031


BIST
18:052.795
Değişim :  1,62% |  44,57
Açılış :  2.759  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.803
En Düşük
2.759
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
YBTAS 28.677,00 1.609.971 % 10,00  
DAPGM 38,96 59.329.967 % 9,99  
NETAS 22,24 42.292.500 % 9,99  
GSRAY 4,74 194.334.086 % 9,98  
DURDO 35,48 39.169.893 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9481 17,9606 % 0,27  
Euro 18,3139 18,3323 % 0,50  
Sterlin 21,6210 21,7294 % 0,30  
Frank 18,7200 18,8328 % 0,93  
Riyal 4,7614 4,7853 % 0,18  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.788 11,96  
Altın Gr. 1.032 1.032 8,95  
Cumhuriyet 6.876 6.980 30,00  
Tam 6.914 6.976 -14,00  
Yarım 3.369 3.410 -8,00  
Çeyrek 1.690 1.705 -3,00  
Gümüş.Ons 20,61 20,65 0,73  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 0,46  
B. Petrol 95,80 95,80 0,88