***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 18:13
***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor


***HDFGS*** HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.000.000 -17.937 521.526 3.733.648 37.978.632 70.215.869 0 70.215.869
Transferler
558.842 37.419.790 -37.978.632
Dönem Karı (Zararı)
27.641.227 27.641.227 27.641.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.558 20.558 20.558
Sermaye Arttırımı
4.000.000 -4.000.000
Kar Payları
-420.000 -420.000 -420.000
Dönem Sonu Bakiyeler
32.000.000 2.621 1.080.368 36.733.438 35.448.681 97.457.654 97.457.654
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 36.733.438 1.695.895 103.522.981 103.522.981
Transferler
1.695.895 -1.695.895
Dönem Karı (Zararı)
10.279.388 10.279.388 10.279.388
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 23.846 -10.566 1.080.368 38.429.333 10.279.388 113.802.369 113.802.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.389.025 -2.755.212
Dönem Karı (Zararı)
10.279.388 27.641.227
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39 10.279.388 27.641.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.337.308 -30.362.713
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 90.993 91.701
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.336 13.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -9.336 13.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.537 -420.177
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 8.537 -420.177
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.427.502 -30.023.525
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -7.427.502 -30.023.525
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-23.872
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -23.872
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-16.913.770 -482.999
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-14.051.085 -1.334.058
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
491.742 -19.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 466.742 -19.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 25.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.999.800 851.761
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -3.000.000 1.258.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 200 -406.650
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -13.678 17.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.453 -6.918
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 9.131 -7.099
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -5.678 181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 20.558
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.043 9.576
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -10.043 9.576
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-334.359 -22.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
27 -379.030 -22.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
27 44.671
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.971.690 -3.204.485
Alınan Temettüler
314.390
Alınan Faiz
3.268.275 422.498
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.112 -67.351
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.622 61.662
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 54.622 61.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-20.510 -129.013
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -20.510 -129.013
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -420.000
Ödenen Temettüler
0 -420.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.354.913 -3.242.563
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-10.354.913 -3.242.563
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.443.589 3.368.776
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.088.676 126.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.095.538 26.458.988
Finansal Yatırımlar
20.931.649 5.085.103
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
44 20.931.649 5.085.103
Ticari Alacaklar
4.248 495.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.248 29.248
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 466.742
Diğer Alacaklar
3.000.000 200
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 200
Peşin Ödenmiş Giderler
32.061 18.383
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 32.061 18.383
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
38 495.868 145.126
Diğer Dönen Varlıklar
150.905 122.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 150.905 122.617
ARA TOPLAM
40.710.269 32.326.407
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.710.269 32.326.407
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
73.073.998 71.024.619
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
44 73.073.998 71.024.619
Maddi Duran Varlıklar
282.440 407.547
Taşıtlar
194.686 318.094
Mobilya ve Demirbaşlar
81.265 81.195
Özel Maliyetler
6.489 8.258
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.356.438 71.432.166
TOPLAM VARLIKLAR
114.066.707 103.758.573
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
85.565 82.111
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 80.156 71.024
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 5.409 11.087
Diğer Borçlar
47.018 57.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 47.018 57.061
ARA TOPLAM
132.583 139.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
132.583 139.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 131.755 96.420
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
131.755 96.420
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
264.338 235.592
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.802.369 103.522.981
Ödenmiş Sermaye
28 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 23.846 23.846
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-10.566 -10.566
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.566 -10.566
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -10.566 -10.566
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.080.368 1.080.368
Yasal Yedekler
28 1.080.368 1.080.368
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 38.429.333 36.733.438
Net Dönem Karı veya Zararı
39 10.279.388 1.695.895
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.802.369 103.522.981
TOPLAM KAYNAKLAR
114.066.707 103.758.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 9.178.048 45.229.394 -534.585 1.346.589
Satışların Maliyeti
29 -16.399.894 -8.739.538
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.178.048 28.829.500 -534.585 -7.392.949
BRÜT KAR (ZARAR)
9.178.048 28.829.500 -534.585 -7.392.949
Genel Yönetim Giderleri
31 -2.576.224 -1.549.161 -894.908 -537.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 3.872.983 480.313 1.459.022 171.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -143.297 -48.313
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.474.807 27.617.355 29.529 -7.807.454
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 23.872
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-195.419
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.279.388 27.641.227 29.529 -7.807.454
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 20.558 0 4.520
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 20.558 0 4.520
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 20.558 0 4.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.279.388 27.661.785 29.529 -7.802.934
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.279.388 27.661.785 29.529 -7.802.934http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794418


BIST
18:052.750
Değişim :  0,98% |  26,82
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.724  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9168 17,9260 % 0,08  
Euro 18,2119 18,2627 % 0,12  
Sterlin 21,5332 21,6412 % -0,11  
Frank 18,5292 18,6408 % -0,10  
Riyal 4,7544 4,7783 % 0,04  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 -3,57  
Altın Gr. 1.022 1.022 -1,23  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.836 6.941 -49,00  
Yarım 3.331 3.394 -24,00  
Çeyrek 1.671 1.696 -12,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,83 -0,09  
Gümüş Gr. 11,40 11,42 -0,06  
B. Petrol 94,11 94,11 -0,55