***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2020 20:27***HEKTS*** HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -2.423.310 20.198.361 49.239.871 142.871.955 142.871.955
Transferler
2.502.485 46.737.386 -49.239.871
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
468.828 106.192.653 106.661.481 106.661.481
Dönem Sonu Bakiyeler
22 75.857.033 -1.954.482 22.700.846 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.857.033 -1.954.482 22.700.846 46.737.386 106.192.653 249.533.435 249.533.435
Transferler
8.058.458 57.046.850 -65.105.308
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-617.267 145.571.250 144.953.983 144.953.983
Sermaye Arttırımı
151.714.066 2.256.362 153.970.428 153.970.428
Kar Payları
-41.087.345 -41.087.345 -41.087.345
Dönem Sonu Bakiyeler
22 227.571.099 2.256.362 -2.571.749 30.759.303 103.784.236 145.571.250 507.370.501 507.370.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
74.651.445 -185.870.457
Dönem Karı (Zararı)
145.571.250 106.192.653
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
145.571.250 106.192.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.061.976 65.463.202
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23,24,25,28 13.601.220 5.469.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
346.881 -392.527
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7a 658.096 89.764
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -311.215 -482.291
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.239.464 1.181.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 2.916.538 1.703.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20a 322.926 -522.335
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
64.059.353 47.164.767
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.668.445 -1.789.722
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.727.798 48.954.489
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 -184.942 12.040.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.865.287 -329.424.314
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-170.576.534 -149.704.935
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.262.623 -23.569.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10.271.187 -142.035.433
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.483.384 -12.752.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.134.106 -203.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.085.193 -1.157.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
125.767.939 -157.768.459
Alınan Faiz
1.668.445 1.789.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
20b -473.468 -580.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-52.348.580 -29.402.629
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 37.109 91.608
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-159.768.270 -33.041.224
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-23.622.592 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.103 171.446
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.103 171.446
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-136.138.817 -33.212.670
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -134.831.111 -32.484.332
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.307.706 -728.338
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.964
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
248.511.031 225.399.751
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.970.429 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
153.970.429 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
295.151.470 282.556.483
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-85.210.904 -8.202.333
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.571.116 0
Ödenen Temettüler
-41.087.345 0
Ödenen Faiz
-65.741.503 -48.954.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.394.206 6.488.070
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
163.394.206 6.488.070
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.546.863 7.058.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
176.941.069 13.546.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 176.954.772 13.546.863
Ticari Alacaklar
7a 431.752.861 261.871.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
32 228.047 2.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
431.524.814 261.869.166
Diğer Alacaklar
9a 533.428 190.008
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
533.428 190.008
Stoklar
11 258.163.550 268.123.522
Peşin Ödenmiş Giderler
18 26.343.723 19.014.427
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 32.446.470 19.730.571
Diğer Dönen Varlıklar
21 11.816.731 14.150.209
ARA TOPLAM
938.011.535 596.627.131
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
938.011.535 596.627.131
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9a 163.162 9.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
163.162 9.461
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 2.170.970 2.098.765
Maddi Duran Varlıklar
12a 197.432.408 71.264.541
Kullanım Hakkı Varlıkları
12b 36.444.008 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
49.317.083 17.810.024
Şerefiye
15 10.321.922 10.321.922
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 38.995.161 7.488.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 1.885.612 1.095.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
287.413.243 92.277.853
TOPLAM VARLIKLAR
1.225.424.778 688.904.984
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 249.257.102 309.132.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
249.257.102 309.132.508
Banka Kredileri
235.883.675 309.132.508
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13.373.427 0
Ticari Borçlar
7b 83.252.957 64.769.573
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32 10.061.092 4.069.615
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.191.865 60.699.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 7.410.691 4.276.585
Diğer Borçlar
9b 10.693.256 5.296.852
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.960.402 2.301.512
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.732.854 2.995.340
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 3.872.245 5.816.464
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.801
Kısa Vadeli Karşılıklar
20a 3.277.402 2.174.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.589.790 1.810.004
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
687.612 364.686
ARA TOPLAM
357.794.454 391.466.672
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.794.454 391.466.672
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 344.867.162 41.430.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
344.867.162 41.430.000
Banka Kredileri
323.442.545 41.430.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.424.617 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.064.208 6.474.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20b 9.064.208 6.474.877
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 6.328.453 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
360.259.823 47.904.877
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
718.054.277 439.371.549
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
507.370.501 249.533.435
Ödenmiş Sermaye
227.571.100 75.857.033
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.256.362 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.571.750 -1.954.482
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.571.750 -1.954.482
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.571.750 -1.954.482
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30.759.303 22.700.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
103.784.236 46.737.386
Net Dönem Karı veya Zararı
145.571.250 106.192.653
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
507.370.501 249.533.435
TOPLAM KAYNAKLAR
1.225.424.778 688.904.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23a 732.677.504 497.071.893
Satışların Maliyeti
23b -419.081.256 -273.752.146
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
313.596.248 223.319.747
BRÜT KAR (ZARAR)
313.596.248 223.319.747
Genel Yönetim Giderleri
24b -22.735.517 -14.085.170
Pazarlama Giderleri
24a -37.609.511 -26.175.612
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
24c -11.528.751 -5.495.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26 7.821.238 4.188.884
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27 -4.273.201 -17.150.554
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
245.270.506 164.601.526
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28a 516.000 367.591
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
28b -63.760 -64.036
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
245.722.746 164.905.081
Finansman Gelirleri
29a 2.720.379 13.466.894
Finansman Giderleri
29b -103.056.817 -60.138.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
145.386.308 118.233.509
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
184.942 -12.040.856
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -171.539 -11.188.186
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 356.481 -852.670
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
145.571.250 106.192.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
145.571.250 106.192.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
145.571.250 106.192.653
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Yüz Adet Hisse Senedi (TL) 31 1,28000000 1,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-617.267 468.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20b -791.368 601.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
174.101 -132.233
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
174.101 -132.233
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-617.267 468.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.953.983 106.661.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
144.953.983 106.661.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818699


BIST15:321.112
Değişim :  0,05% |  0,54
Açılış :  1.114  
Önceki Kapanış :  1.111  
En Yüksek
1.117
En Düşük
1.111
BIST En Aktif Hisseler15:32
VAKFN 4,00 17.501.530 % 1.155,91  
AKMGY 46,44 10.739.728 % 10,00  
POLTK 209,00 1.609.726 % 10,00  
SNKRN 2,75 1.669.466 % 10,00  
UFUK 12,43 825.986 % 10,00  
15:32 Alış Satış %  
Dolar 7,4954 7,4993 % 0,13  
Euro 8,8884 8,8932 % 0,20  
Sterlin 9,7081 9,7568 % 0,83  
Frank 8,2409 8,2905 % 0,30  
Riyal 1,9928 2,0028 % 0,07  
15:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.968 1.968 14,02  
Altın Gr. 474 475 3,81  
Cumhuriyet 3.143 3.191 28,00  
Tam 3.129 3.206 26,87  
Yarım 1.512 1.551 13,00  
Çeyrek 758 775 6,50  
Gümüş.Ons 27,29 27,32 0,17  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,07  
B. Petrol 41,38 41,38 0,85