***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

08.05.2020 18:21
***ISATR* *ISKUR* *ISBTR* *TIB* *ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor


***ISATR******ISKUR******ISBTR******TIB******ISCTR*** TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.532 1.041.901 2.752.088 -167.175 1.705.154 710.286 -1.811.945 983.809 27.238.705 12.762.269 0 49.720.624
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 43.750 95.801 -1.206.295 139.517 0 0 1.457.962 530.735
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 -2 7.715 0 0 0 0 0 0 153.772 0 161.485
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.769.085 -6.769.085 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.530 1.049.616 2.752.088 -167.175 1.748.904 806.087 -3.018.240 1.123.326 34.007.790 6.146.956 1.457.962 50.412.844
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.500.000 5.814 1.038.013 2.734.864 -226.266 1.861.706 930.843 395.484 1.649.632 34.007.790 11.975.585 0 58.873.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -555 0 -29.981 65.092 -1.491.568 -384.022 0 0 1.456.121 -384.913
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 42 -3.889 0 0 0 0 0 0 0 46.347 0 42.500
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.071.461 -6.071.461 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 5.856 1.034.124 2.734.309 -226.266 1.831.725 995.935 -1.096.084 1.265.610 40.079.251 5.950.471 1.456.121 58.531.052


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
V-III 164.752.804 345.978.318 510.731.122 149.796.339 290.959.998 440.756.337
GARANTİ VE KEFALETLER
32.271.997 67.052.748 99.324.745 31.903.241 61.085.821 92.989.062
Teminat Mektupları
32.134.887 41.529.172 73.664.059 31.795.897 38.451.496 70.247.393
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
518.199 1.038.730 1.556.929 576.475 976.230 1.552.705
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.362.574 14.980.827 17.343.401 1.935.615 15.107.009 17.042.624
Diğer Teminat Mektupları
29.254.114 25.509.615 54.763.729 29.283.807 22.368.257 51.652.064
Banka Kredileri
0 7.603.284 7.603.284 0 6.504.495 6.504.495
İthalat Kabul Kredileri
0 130.639 130.639 0 111.643 111.643
Diğer Banka Kabulleri
0 7.472.645 7.472.645 0 6.392.852 6.392.852
Akreditifler
137.110 15.089.554 15.226.664 107.344 13.482.177 13.589.521
Belgeli Akreditifler
133.450 10.875.894 11.009.344 95.025 9.693.110 9.788.135
Diğer Akreditifler
3.660 4.213.660 4.217.320 12.319 3.789.067 3.801.386
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.830.738 2.830.738 0 2.647.653 2.647.653
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
61.472.003 16.151.330 77.623.333 57.195.362 12.394.658 69.590.020
Cayılamaz Taahhütler
60.724.622 11.183.683 71.908.305 56.523.318 8.259.675 64.782.993
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.351.646 3.664.626 5.016.272 926.022 1.770.544 2.696.566
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
100 0 100 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 3.588 0 3.588
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
20.009.517 738.207 20.747.724 18.930.150 691.460 19.621.610
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.823.738 0 2.823.738 2.673.042 0 2.673.042
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
24.179 0 24.179 23.261 0 23.261
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
34.047.943 0 34.047.943 31.090.963 0 31.090.963
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
103.761 0 103.761 113.842 0 113.842
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.363.738 6.780.850 9.144.588 2.762.450 5.797.671 8.560.121
Cayılabilir Taahhütler
747.381 4.967.647 5.715.028 672.044 4.134.983 4.807.027
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
662.381 4.967.647 5.630.028 587.044 4.134.983 4.722.027
Diğer Cayılabilir Taahhütler
85.000 0 85.000 85.000 0 85.000
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
71.008.804 262.774.240 333.783.044 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
71.008.804 262.774.240 333.783.044 60.697.736 217.479.519 278.177.255
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.912.799 22.359.064 28.271.863 5.471.564 16.739.104 22.210.668
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.203.004 10.948.018 14.151.022 2.941.784 8.195.147 11.136.931
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.709.795 11.411.046 14.120.841 2.529.780 8.543.957 11.073.737
Para ve Faiz Swap İşlemleri
62.010.787 223.480.281 285.491.068 51.678.508 186.651.608 238.330.116
Swap Para Alım İşlemleri
5.052.533 78.675.632 83.728.165 4.648.644 61.491.754 66.140.398
Swap Para Satım İşlemleri
54.857.554 29.617.389 84.474.943 46.073.264 18.992.170 65.065.434
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.050.350 57.593.630 58.643.980 478.300 53.083.842 53.562.142
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.050.350 57.593.630 58.643.980 478.300 53.083.842 53.562.142
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.085.218 11.430.192 14.515.410 3.547.664 11.745.692 15.293.356
Para Alım Opsiyonları
1.595.109 2.288.821 3.883.930 1.980.082 2.565.449 4.545.531
Para Satım Opsiyonları
1.490.109 2.288.821 3.778.930 1.567.582 2.766.699 4.334.281
Faiz Alım Opsiyonları
0 3.426.275 3.426.275 0 3.206.772 3.206.772
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.426.275 3.426.275 0 3.206.772 3.206.772
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 5.504.703 5.504.703 0 2.343.115 2.343.115
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
565.215.019 458.792.103 1.024.007.122 547.916.565 414.540.975 962.457.540
EMANET KIYMETLER
42.922.853 36.059.375 78.982.228 41.199.588 32.346.684 73.546.272
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
26.381.558 3.508.734 29.890.292 25.209.839 3.179.363 28.389.202
Tahsile Alınan Çekler
13.364.114 13.897.228 27.261.342 12.690.407 12.294.549 24.984.956
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.810.307 13.335.368 16.145.675 2.932.325 12.417.721 15.350.046
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
366.874 5.318.045 5.684.919 367.017 4.455.051 4.822.068
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
522.292.166 422.732.728 945.024.894 506.716.977 382.194.291 888.911.268
Menkul Kıymetler
46.470.354 6.500 46.476.854 39.135.450 5.890 39.141.340
Teminat Senetleri
2.916.494 16.896.727 19.813.221 2.977.525 15.525.296 18.502.821
Emtia
90.707.242 25.928.761 116.636.003 92.058.677 19.501.597 111.560.274
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
321.729.571 291.866.335 613.595.906 314.369.096 270.300.149 584.669.245
Diğer Rehinli Kıymetler
60.468.505 88.034.405 148.502.910 58.176.229 76.861.359 135.037.588
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
729.967.823 804.770.421 1.534.738.244 697.712.904 705.500.973 1.403.213.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.300.099 544.769
Alınan Faizler
9.480.390 10.316.392
Ödenen Faizler
-3.715.758 -5.951.672
Alınan Temettüler
305.505 196.027
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.759.834 1.524.188
Elde Edilen Diğer Kazançlar
93.796 117.187
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
445.884 266.892
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.546.401 -1.604.579
Ödenen Vergiler
-747.518 -1.046.950
Diğer
1.224.367 -3.272.716
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.372.861 7.990.659
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-253.734 -7.996
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.071.973 3.723.855
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-16.819.887 3.024.052
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.270.199 2.832.100
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-95.355 1.263.919
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
315.245 2.291.766
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
328.513 -750.108
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.494.529 -4.386.929
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-72.762 8.535.428
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.360.582 -3.977.932
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-266.732 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-110.998 -96.513
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
45.805 22.311
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.920.491 -5.598.114
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.378.883 3.042.571
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.591.187 -3.660.250
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.269.034 2.367.042
Diğer
-164.896 -54.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.713.928 367.773
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
11.041.690 3.338.205
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.201.815 -2.819.872
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-125.947 -150.560
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.490.558 997.448
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.771.142 5.922.717
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
41.877.301 30.559.853
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
46.648.443 36.482.570


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.456.121 1.457.962
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.841.034 -927.227
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.536 43.750
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-617 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-29.981 43.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
62 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.810.498 -970.977
Yabancı Para Çevrim Farkları
65.092 95.801
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.857.572 -1.548.305
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-384.022 139.517
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
366.004 342.010
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-384.913 530.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
43.937.077 93.596.574 137.533.651 43.873.366 81.575.604 125.448.970
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.833.899 68.736.968 73.570.867 5.941.992 60.217.752 66.159.744
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-a 4.526.428 52.992.951 57.519.379 5.262.530 47.970.711 53.233.241
Bankalar
V-I-ç 309.322 15.775.125 16.084.447 683.360 12.270.949 12.954.309
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.851 -31.108 -32.959 -3.898 -23.908 -27.806
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-b 1.427.044 1.958.649 3.385.693 1.475.121 1.897.655 3.372.776
Devlet Borçlanma Senetleri
236.208 71.933 308.141 258.360 10.939 269.299
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
111.227 0 111.227 137.669 0 137.669
Diğer Finansal Varlıklar
1.079.609 1.886.716 2.966.325 1.079.092 1.886.716 2.965.808
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-d 37.640.778 15.990.702 53.631.480 36.236.812 15.635.533 51.872.345
Devlet Borçlanma Senetleri
37.222.458 14.801.732 52.024.190 35.822.081 14.488.127 50.310.208
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
67.492 350.940 418.432 63.903 369.921 433.824
Diğer Finansal Varlıklar
350.828 838.030 1.188.858 350.828 777.485 1.128.313
Türev Finansal Varlıklar
V-I-c-i 35.356 6.910.255 6.945.611 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
35.356 6.910.255 6.945.611 219.441 3.824.664 4.044.105
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
207.787.431 124.693.463 332.480.894 190.990.350 113.653.733 304.644.083
Krediler
V-I-e 192.718.936 124.407.082 317.126.018 175.565.322 113.678.236 289.243.558
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-ı 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
V-I-f 28.810.589 3.771.201 32.581.790 28.041.103 2.847.252 30.888.355
Devlet Borçlanma Senetleri
28.489.704 3.067.224 31.556.928 27.752.402 2.361.186 30.113.588
Diğer Finansal Varlıklar
320.885 703.977 1.024.862 288.701 486.066 774.767
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-13.742.094 -3.484.820 -17.226.914 -12.616.075 -2.871.755 -15.487.830
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-l 1.125.179 1.480 1.126.659 1.100.815 1.366 1.102.181
Satış Amaçlı
1.125.179 1.480 1.126.659 1.100.815 1.366 1.102.181
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
19.174.396 1.952.518 21.126.914 19.109.551 1.961.003 21.070.554
İştirakler (Net)
V-I-g 252.019 0 252.019 250.459 0 250.459
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
252.019 0 252.019 250.459 0 250.459
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-ğ 18.922.377 1.952.518 20.874.895 18.859.092 1.961.003 20.820.095
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
8.246.392 1.952.518 10.198.910 7.954.699 1.961.003 9.915.702
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
10.675.985 0 10.675.985 10.904.393 0 10.904.393
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-h 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.533.763 32.319 6.566.082 6.430.266 32.301 6.462.567
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.026.069 651 1.026.720 912.885 624 913.509
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.026.069 651 1.026.720 912.885 624 913.509
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-j 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-k 677.635 1.339.217 2.016.852 1.038.789 792.319 1.831.108
DİĞER AKTİFLER (Net)
V-I-m 3.405.413 6.642.335 10.047.748 2.468.498 4.118.001 6.586.499
VARLIKLAR TOPLAMI
283.666.963 228.258.557 511.925.520 265.924.520 202.134.951 468.059.471
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-a 125.846.077 182.181.753 308.027.830 131.290.175 164.631.827 295.922.002
ALINAN KREDİLER
V-II-c 1.885.986 42.034.476 43.920.462 1.856.265 38.394.368 40.250.633
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.683.323 468.375 13.151.698 739.089 448.671 1.187.760
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-ç 9.295.161 27.714.279 37.009.440 6.423.545 24.693.665 31.117.210
Bonolar
7.097.440 97.704 7.195.144 5.231.941 0 5.231.941
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.197.721 27.616.575 29.814.296 1.191.604 24.693.665 25.885.269
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-b-f 925.963 3.178.638 4.104.601 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
925.963 3.178.638 4.104.601 349.231 1.785.132 2.134.363
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
V-II-e 1.430.535 42.835 1.473.370 1.348.114 48.149 1.396.263
KARŞILIKLAR
V-II-g 7.682.876 300.275 7.983.151 6.772.459 269.898 7.042.357
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.300.276 0 1.300.276 1.237.995 0 1.237.995
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.382.600 300.275 6.682.875 5.534.464 269.898 5.804.362
CARİ VERGİ BORCU
V-II-ğ 540.926 25.759 566.685 1.194.439 28.346 1.222.785
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
V-II-ğ 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.276.339 17.583.102 19.859.441 2.281.084 11.265.847 13.546.931
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
2.276.339 17.583.102 19.859.441 2.281.084 11.265.847 13.546.931
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-d 12.769.163 4.528.627 17.297.790 12.844.278 2.521.424 15.365.702
ÖZKAYNAKLAR
V-II-h 60.611.549 -2.080.497 58.531.052 59.249.365 -375.900 58.873.465
Ödenmiş Sermaye
4.500.000 0 4.500.000 4.500.000 0 4.500.000
Sermaye Yedekleri
1.039.776 204 1.039.980 1.043.623 204 1.043.827
Hisse Senedi İhraç Primleri
5.652 204 5.856 5.610 204 5.814
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.034.124 0 1.034.124 1.038.013 0 1.038.013
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.340.385 -617 4.339.768 4.370.921 -617 4.370.304
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.245.545 -2.080.084 1.165.461 3.351.446 -375.487 2.975.959
Kar Yedekleri
40.079.251 0 40.079.251 34.007.790 0 34.007.790
Yasal Yedekler
4.673.489 0 4.673.489 4.372.235 0 4.372.235
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
35.405.762 0 35.405.762 29.635.555 0 29.635.555
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
7.406.592 0 7.406.592 11.975.585 0 11.975.585
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
5.950.471 0 5.950.471 5.907.998 0 5.907.998
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.456.121 0 1.456.121 6.067.587 0 6.067.587
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
235.947.898 275.977.622 511.925.520 224.348.044 243.711.427 468.059.471


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-a 10.100.899 10.696.092
Kredilerden Alınan Faizler
7.698.902 8.230.493
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 138.147
Bankalardan Alınan Faizler
55.184 71.259
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
304 247
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.339.627 2.238.583
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.933 17.790
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.368.872 1.314.066
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
965.822 906.727
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.882 17.363
FAİZ GİDERLERİ (-)
V-IV-b -4.345.269 -6.402.591
Mevduata Verilen Faizler
-2.533.345 -4.848.450
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-403.311 -474.957
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-190.591 -164.392
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-986.411 -829.947
Kiralama Faiz Giderleri
-60.056 -61.124
Diğer Faiz Giderleri
-171.555 -23.721
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.755.630 4.293.501
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.445.655 1.245.655
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.763.536 1.527.637
Gayri Nakdi Kredilerden
248.582 262.543
Diğer
1.514.954 1.265.094
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-317.881 -281.982
Gayri Nakdi Kredilere
-321 -106
Diğer
-317.560 -281.876
TEMETTÜ GELİRLERİ
6.856 4.313
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-c -938.405 -976.742
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-18.272 97.765
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-305.268 1.914.537
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-614.865 -2.989.044
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-ç 803.554 1.266.557
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.073.290 5.833.284
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -2.475.311 -2.213.436
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
V-IV-d -404.927 -256.758
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.627.605 -1.057.064
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-e -1.478.710 -1.233.595
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.086.737 1.072.431
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
616.751 584.837
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.703.488 1.657.268
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-f -247.367 -199.306
Cari Vergi Karşılığı
-67.046 -11.231
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-635.120 -1.877.342
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
454.799 1.689.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.456.121 1.457.962
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-g 1.456.121 1.457.962
Grubun Karı (Zararı)
1.456.121 1.457.962
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0,32358244 0,32399156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843773


BIST
10:331.833
Değişim :  1,16% |  21,09
Açılış :  1.816  
Önceki Kapanış :  1.812  
En Yüksek
1.834
En Düşük
1.816
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:33
TUCLK 17,60 15.562.545 % 10,00  
UZERB 33,88 211.276 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 239.086 % 10,00  
MIATK 23,12 9.958.431 % 9,99  
SAYAS 26,64 17.181.954 % 9,99  
10:33 Alış Satış %  
Dolar 11,9699 12,0236 % 1,14  
Euro 13,4393 13,5098 % 1,35  
Sterlin 16,1836 16,2648 % 2,43  
Frank 12,9890 13,0672 % 2,45  
Riyal 3,2319 3,2481 % 2,30  
10:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 5,45  
Altın Gr. 701 701 17,31  
Cumhuriyet 4.542 4.610 -219,00  
Tam 4.517 4.647 -219,11  
Yarım 2.183 2.248 -105,99  
Çeyrek 1.095 1.124 -52,99  
Gümüş.Ons 23,65 23,68 0,13  
Gümüş Gr. 9,26 9,27 0,27  
B. Petrol 82,22 82,22 -0,03