***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

27.10.2016 18:07
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor  )


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 14.202.982 -170.890 5.573.947 2.424.383 52.783.330 32.236.310 118.266.531 118.266.531
Transferler
943.500 31.292.810 -32.236.310
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.750 -134.419 578.750 9.536.145 9.401.726 9.401.726
Dönem Karı (Zararı)
9.536.145 9.536.145 9.536.145
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.750 -134.419 578.750 -134.419 -134.419
Kar Payları
-9.990.000 -9.990.000 -9.990.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.424.383 -2.424.383 -2.424.383
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 13.624.232 -305.309 6.517.447 0 74.664.890 9.536.145 115.253.874 115.253.874
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 13.624.232 -359.042 6.517.447 73.778.184 13.437.284 118.214.574 118.214.574
Transferler
277.500 13.159.784 -13.437.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.881 12.387.280 12.194.399 12.194.399
Dönem Karı (Zararı)
12.387.280 12.387.280 12.387.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.881 -192.881 -192.881
Kar Payları
-3.330.000 -3.330.000 -3.330.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 13.624.232 -551.923 6.794.947 83.607.968 12.387.280 127.078.973 127.078.973


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.522.227 2.743.763
Dönem Karı (Zararı)
12.387.280 9.536.145
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.387.280 9.536.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.048.357 2.695.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 4.176.346 4.229.059
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 775.465 856.270
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
775.465 856.270
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.601 156.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 476.679 77.228
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -21.918 -190.348
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-364.160 270.048
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
309.287 9.470
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
309.287 9.470
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
645.598 -4.884.178
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-224.505 1.206.105
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -224.505 1.206.105
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.262.369 1.121.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13.196
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 13.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.167.791 -7.472.278
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 6.760.081 -4.396.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.293.700 -1.355.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 5.466.381 -3.041.298
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
116.523 -44.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
116.523 -44.379
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.039.502 -4.855.804
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.689.219 -734.815
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -2.699.917 1.492.147
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -637.143 -57.467
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -2.062.774 1.549.614
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
656.688 755.457
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.104 24.233
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
643.584 731.224
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.063.137 311.640
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.603.428 4.758.956
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.411.096 -1.888.199
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-670.105 -126.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.377.928 -6.960.970
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
3.825.816
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-955.689
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
92.187 1.443.712
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 92.187 1.443.712
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.295.931 -7.448.993
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.188.715 -7.266.083
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -107.216 -182.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.904.151 7.263.829
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.621.803
Kredilerden Nakit Girişleri
12 17.621.803
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.102.414
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -8.102.414
Ödenen Temettüler
-3.330.000 -9.990.000
Ödenen Faiz
22 -567.656 -513.919
Alınan Faiz
22 95.919 145.945
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.240.148 3.046.622
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.240.148 3.046.622
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
824.258 2.522.475
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.064.406 5.569.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.064.406 824.258
Ticari Alacaklar
7 36.074.118 42.275.413
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-7 8.443.212 9.646.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 27.630.906 32.628.771
Diğer Alacaklar
6 1.401.260 1.517.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.401.260 1.517.783
Stoklar
8 41.494.795 41.230.758
Peşin Ödenmiş Giderler
3.467.911 1.811.160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.467.911 1.811.160
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.009.584 1.384.213
Diğer Dönen Varlıklar
4.836.904 3.586.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4.836.904 3.586.038
ARA TOPLAM
93.348.978 92.629.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.348.978 92.629.623
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
37.203 40.013
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.203 40.013
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.042.386 23.643.697
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 8.181.124 8.181.124
Maddi Duran Varlıklar
10 60.439.985 58.423.153
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 191.652 192.946
Diğer Haklar
11 191.652 192.946
Peşin Ödenmiş Giderler
3.305.760 2.273.292
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.305.760 2.273.292
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.198.110 92.754.225
TOPLAM VARLIKLAR
185.547.088 185.383.848
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 34.658.168 42.563.239
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.658.168 42.563.239
Banka Kredileri
34.658.168 42.563.239
Ticari Borçlar
7 9.474.233 12.108.890
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-7 28.406 655.056
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 9.445.827 11.453.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.198.981 1.555.397
Diğer Borçlar
82.587 69.483
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 82.587 69.483
Ertelenmiş Gelirler
2.174.001 1.110.864
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.174.001 1.110.864
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 1.249.971 1.566.986
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 1.034.202 955.194
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 766.725 665.799
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 267.477 289.395
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
101.534 84.714
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
101.534 84.714
ARA TOPLAM
50.973.677 60.014.767
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.973.677 60.014.767
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.104.895 3.729.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 4.104.895 3.729.142
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.389.543 3.425.365
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.494.438 7.154.507
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
58.468.115 67.169.274
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
127.078.973 118.214.574
Ödenmiş Sermaye
15 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.072.309 13.265.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 13.072.309 13.265.190
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13.624.232 13.624.232
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-551.923 -359.042
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 6.794.947 6.517.447
Yasal Yedekler
6.794.947 6.517.447
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 83.607.968 73.778.184
Net Dönem Karı veya Zararı
15 12.387.280 13.437.284
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
127.078.973 118.214.574
TOPLAM KAYNAKLAR
185.547.088 185.383.848


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 124.230.907 127.292.176 36.956.174 39.658.255
Satışların Maliyeti
16 -98.501.342 -97.928.911 -29.500.204 -31.201.538
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.729.565 29.363.265 7.455.970 8.456.717
BRÜT KAR (ZARAR)
25.729.565 29.363.265 7.455.970 8.456.717
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -5.638.246 -5.722.659 -1.999.968 -1.763.839
Pazarlama Giderleri
17-18 -7.445.039 -6.986.076 -2.189.665 -2.246.234
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -469.958 -436.673 -176.685 -114.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 6.334.386 14.387.675 3.922.897 7.149.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -3.163.111 -7.545.781 -2.625.857 -3.848.844
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.347.597 23.059.751 4.386.692 7.632.900
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 464.543 355.213 147.912 142.723
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -54.151 -8.681
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 224.505 -1.206.105 -225.234 -613.626
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.982.494 22.200.178 4.309.370 7.161.997
Finansman Gelirleri
22 95.919 145.945 14.897 102.720
Finansman Giderleri
22 -2.428.764 -11.688.543 -1.531.823 -6.844.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.649.649 10.657.580 2.792.444 420.118
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.262.369 -1.121.435 -411.509 675.083
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.249.971 -1.355.710 -240.387 -71.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -12.398 234.275 -171.122 746.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.387.280 9.536.145 2.380.935 1.095.201
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.387.280 9.536.145 2.380.935 1.095.201
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.387.280 9.536.145 2.380.935 1.095.201
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 1,09859400 0,84700200 0,19831900 0,09276000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-192.881 -134.419 -179.591 -66.493
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-241.101 -168.024 -224.488 -83.116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 48.220 33.605 44.897 16.623
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 48.220 33.605 44.897 16.623
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-192.881 -134.419 -179.591 -66.493
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.194.399 9.401.726 2.201.344 1.028.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.194.399 9.401.726 2.201.344 1.028.708http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564512


BIST18:052.980
Değişim :  2,29% |  66,70
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.983
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
AVGYO 3,30 57.391.415 % 10,00  
COSMO 26,64 3.601.179 % 9,99  
CMBTN 290,70 46.698.668 % 9,99  
TETMT 251,30 18.853.809 % 9,98  
KZBGY 32,00 62.295.170 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9344 17,9363 % -0,06  
Euro 18,2579 18,3033 % 0,14  
Sterlin 21,5516 21,6597 % -0,06  
Frank 18,7734 18,8865 % -0,07  
Riyal 4,7644 4,7883 % -0,05  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.763 1.763 1,20  
Altın Gr. 1.016 1.017 -0,50  
Cumhuriyet 6.849 6.952 -9,00  
Tam 6.838 6.916 0,00  
Yarım 3.332 3.381 0,00  
Çeyrek 1.671 1.690 0,00  
Gümüş.Ons 19,79 19,82 0,01  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,01  
B. Petrol 93,01 93,01 0,07