***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2018 18:12
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 13.088.516 -359.042 6.517.447 74.135.328 13.615.856 118.214.574 118.214.574
Transferler
277.500 13.338.356 -13.615.856
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-611.197 14.456.043 13.844.846 13.844.846
Dönem Karı (Zararı)
14.456.043 14.456.043 14.456.043
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-611.197 -611.197 -611.197
Kar Payları
-3.330.000 -3.330.000 -3.330.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-178.572 -178.572 -178.572
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Transferler
777.000 13.679.043 -14.456.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.092 -534.979 884.644 41.864.228 42.165.801 42.165.801
Dönem Karı (Zararı)
41.864.228 41.864.228 41.864.228
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-48.092 -534.979 884.644 0 301.573 301.573
Kar Payları
-8.325.000 -8.325.000 -8.325.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.100.000 116.469 12.861.852 -1.505.218 7.571.947 90.382.371 41.864.228 162.391.649 162.391.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.762.222 33.794.623
Dönem Karı (Zararı)
41.864.228 14.456.043
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.864.228 14.456.043
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.386.716 13.556.489
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 5.484.042 5.750.956
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7-9 -303.890 827.898
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -418.291 268.698
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 114.401 559.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16-17 -478.063 303.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -171.463 275.811
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -306.600 27.205
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.200.623 5.468.954
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.161.907 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 -863.874 -215.833
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -863.874 -215.833
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 6.596.067 1.520.852
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
24 -86.282 -99.354
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -86.282 -99.354
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-41.425.847 7.114.853
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -31.487.489 1.120.070
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.724.800 -951.124
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -18.762.689 2.071.194
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.227.470 -670.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.227.470 -670.285
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -26.831.204 4.534.847
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -464.092 1.223.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 18.968.807 2.723.094
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 29.462 -656.377
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 18.939.345 3.379.471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-11-17 -571.256 375.741
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 11.673 -5.761
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11-17 -582.929 381.502
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 2.095.223 128.580
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.908.366 -2.320.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.825.097 35.127.385
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11-17-26 -5.062.875 -1.332.762
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.513.123 -5.194.741
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
5 3.825.815
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 96.881 248.700
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13-14 96.881 248.700
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13-14 -9.098.586 -9.269.256
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -8.844.311 -9.162.040
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -254.275 -107.216
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 2.488.582
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.506.734 -20.550.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 9.976.815
Kredilerden Nakit Girişleri
15 9.976.815
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -12.027.094
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -12.027.094
Ödenen Temettüler
-8.325.000 -3.330.000
Ödenen Faiz
-7.679.094 -5.329.662
Alınan Faiz
25 520.545 135.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.257.635 8.048.885
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.257.635 8.048.885
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.208.028 159.143
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.950.393 8.208.028


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.950.393 8.208.028
Ticari Alacaklar
6-7 72.799.347 41.389.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 23.196.499 10.660.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 49.602.848 30.729.165
Diğer Alacaklar
8 3.417.863 2.196.059
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.417.863 2.196.059
Stoklar
9 64.708.038 37.009.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.704.733 913.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.704.733 913.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 5.422.499 1.270.137
Diğer Dönen Varlıklar
11 7.814.712 5.906.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 7.814.712 5.906.346
ARA TOPLAM
160.817.585 96.893.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.817.585 96.893.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 37.688 32.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 37.688 32.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 20.897.589 20.033.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 8.000.000 8.181.124
Maddi Duran Varlıklar
13 66.160.897 60.734.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 276.474 154.682
Diğer Haklar
14 276.474 154.682
Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.620.694 1.947.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.620.694 1.947.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
96.993.342 91.083.668
TOPLAM VARLIKLAR
257.810.927 187.977.227
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 40.639.500 30.662.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 40.639.500 30.662.685
Banka Kredileri
15 40.639.500 30.662.685
Ticari Borçlar
6-7 33.333.173 14.818.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 38.164 9.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 33.295.009 14.809.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.868.287 1.964.519
Diğer Borçlar
6 75.395 63.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 75.395 63.722
Ertelenmiş Gelirler
10 3.334.667 1.239.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 3.334.667 1.239.444
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 5.879.603 1.359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
16-17 958.413 970.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 948.413 653.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 10.000 316.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 139.914 177.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 139.914 177.239
ARA TOPLAM
86.228.952 51.256.369
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
86.228.952 51.256.369
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.009.574 4.781.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 5.009.574 4.781.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 4.180.752 3.388.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.190.326 8.170.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
95.419.278 59.426.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
162.391.649 128.550.848
Ödenmiş Sermaye
18 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.356.634 11.939.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 11.356.634 11.939.705
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12.861.852 12.909.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.505.218 -970.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.571.947 6.794.947
Yasal Yedekler
18 7.571.947 6.794.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 90.382.371 84.143.684
Net Dönem Karı veya Zararı
18 41.864.228 14.456.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
162.391.649 128.550.848
TOPLAM KAYNAKLAR
257.810.927 187.977.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 272.930.242 167.699.434
Satışların Maliyeti
19 -206.379.953 -135.931.812
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.550.289 31.767.622
BRÜT KAR (ZARAR)
66.550.289 31.767.622
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.806.922 -7.631.343
Pazarlama Giderleri
20 -14.839.017 -10.282.876
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.200.893 -696.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.717.822 15.887.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -9.747.533 -9.504.406
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.673.746 19.539.827
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.586.740 888.614
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -40.476 -85.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 863.874 215.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
54.083.884 20.558.704
Finansman Gelirleri
25 2.055.505 509.368
Finansman Giderleri
25 -7.679.094 -5.091.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.460.295 15.976.895
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.596.067 -1.520.852
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -5.879.603 -1.359.881
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -716.464 -160.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.864.228 14.456.043
DÖNEM KARI (ZARARI)
41.864.228 14.456.043
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.864.228 14.456.043
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 3,77155200 1,30234600
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
301.573 -790.469
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.045.691 -223.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-668.724 -763.996
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-75.394 197.442
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -75.394 197.442
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
301.573 -790.469
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.165.801 13.665.574
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.165.801 13.665.574http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/663693


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76