***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2017 18:12
***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***JANTS*** JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 13.624.232 -359.042 6.517.447 73.778.184 13.437.284 118.214.574 118.214.574
Transferler
277.500 13.159.784 -13.437.284
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.881 12.387.280 12.194.399 12.194.399
Dönem Karı (Zararı)
12.387.280 12.387.280 12.387.280
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-192.881 -192.881 -192.881
Kar Payları
-3.330.000 -3.330.000 -3.330.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 13.624.232 -551.923 6.794.947 83.607.968 12.387.280 127.078.973 127.078.973
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 12.909.944 -970.239 6.794.947 84.143.684 14.456.043 128.550.848 128.550.848
Transferler
777.000 13.679.043 -14.456.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-999.382 43.053 884.644 30.733.360 30.661.675 30.661.675
Dönem Karı (Zararı)
30.733.360 30.733.360 30.733.360
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-999.382 43.053 884.644 -71.685 -71.685
Kar Payları
-8.325.000 -8.325.000 -8.325.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 11.100.000 116.469 11.910.562 -927.186 7.571.947 90.382.371 30.733.360 150.887.523 150.887.523


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.526.405 19.522.227
Dönem Karı (Zararı)
30.733.360 12.387.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.733.360 12.387.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.493.026 7.048.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 3.823.234 4.176.346
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 -1.066.957 775.465
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -1.066.957 775.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.155 90.601
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -114.550 476.679
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -16.000 -21.918
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7 165.705 -364.160
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 309.287
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
458.716 645.598
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5 941.743 -224.505
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 941.743 -224.505
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 5.324.040 1.262.369
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -22.905 13.196
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -22.905 13.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.394.592 2.167.791
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 -25.129.043 6.760.081
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -8.287.420 1.293.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -16.841.623 5.466.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.896.834 116.523
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.896.834 116.523
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -27.310.619 -1.039.502
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-722.238 -2.689.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6-7 16.764.969 -2.699.917
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 45.360 -637.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 16.719.609 -2.062.774
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.798.474 656.688
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.206 13.104
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.767.268 643.584
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
1.100.699 1.063.137
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.831.794 21.603.428
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.411.096
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.305.389 -670.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.465.092 -3.377.928
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 3.825.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.538.765 92.187
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 2.538.765 92.187
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -7.003.857 -7.295.931
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.003.857 -7.188.715
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 0 -107.216
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.464.757 -11.904.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 3.777.881 0
Kredilerden Nakit Girişleri
3.777.881 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 0 -8.102.414
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -8.102.414
Ödenen Temettüler
-8.325.000 -3.330.000
Ödenen Faiz
22 -262.200 -567.656
Alınan Faiz
21 344.562 95.919
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.403.444 4.240.148
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.403.444 4.240.148
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.208.028 824.258
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
804.584 5.064.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 804.584 8.208.028
Ticari Alacaklar
6-7 66.220.148 41.389.911
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 18.865.878 10.660.746
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 47.354.270 30.729.165
Diğer Alacaklar
4.092.893 2.196.059
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.092.893 2.196.059
Stoklar
8 65.387.144 37.009.568
Peşin Ödenmiş Giderler
1.635.748 913.510
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.635.748 913.510
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 3.080.438 1.270.137
Diğer Dönen Varlıklar
7.833.298 5.906.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.833.298 5.906.346
ARA TOPLAM
149.054.253 96.893.559
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
149.054.253 96.893.559
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
24.992 32.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
24.992 32.022
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 19.091.972 20.033.715
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 5.692.542 8.181.124
Maddi Duran Varlıklar
10 62.506.751 60.734.300
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 294.052 154.682
Diğer Haklar
294.052 154.682
Peşin Ödenmiş Giderler
1.544.281 1.947.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.544.281 1.947.825
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
89.154.590 91.083.668
TOPLAM VARLIKLAR
238.208.843 187.977.227
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 34.440.566 30.662.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 34.440.566 30.662.685
Banka Kredileri
12 34.440.566 30.662.685
Ticari Borçlar
6-7 31.238.186 14.818.647
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 53.874 9.418
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.184.312 14.809.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 3.731.787 1.964.519
Diğer Borçlar
94.928 63.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
94.928 63.722
Ertelenmiş Gelirler
2.340.143 1.239.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.340.143 1.239.444
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 5.342.613 1.359.881
Kısa Vadeli Karşılıklar
13-14 1.396.648 970.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.096.048 653.632
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 300.600 316.600
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
118.665 177.239
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
118.665 177.239
ARA TOPLAM
78.703.536 51.256.369
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.703.536 51.256.369
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.265.384 4.781.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.265.384 4.781.116
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.352.400 3.388.894
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.617.784 8.170.010
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.321.320 59.426.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.887.523 128.550.848
Ödenmiş Sermaye
15 11.100.000 11.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 116.469 116.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.983.376 11.939.705
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 10.983.376 11.939.705
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11.910.562 12.909.944
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-927.186 -970.239
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 7.571.947 6.794.947
Yasal Yedekler
7.571.947 6.794.947
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 90.382.371 84.143.684
Net Dönem Karı veya Zararı
15 30.733.360 14.456.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.887.523 128.550.848
TOPLAM KAYNAKLAR
238.208.843 187.977.227


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 193.002.235 124.230.907 70.545.337 36.956.174
Satışların Maliyeti
16 -140.196.047 -98.501.342 -50.727.574 -29.500.204
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
52.806.188 25.729.565 19.817.763 7.455.970
BRÜT KAR (ZARAR)
52.806.188 25.729.565 19.817.763 7.455.970
Genel Yönetim Giderleri
17-18 -5.733.136 -5.638.246 -2.187.559 -1.999.968
Pazarlama Giderleri
17-18 -10.238.909 -7.445.039 -3.509.624 -2.189.665
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17-18 -1.195.853 -469.958 -615.962 -176.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.511.305 6.131.364 2.236.760 3.758.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.973.278 -3.163.111 -593.229 -2.625.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.176.317 15.144.575 15.148.149 4.222.164
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 834.824 560.462 250.286 162.809
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -33.013 -54.151 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 -941.743 224.505 -572.768 -225.234
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.036.385 15.875.391 14.825.667 4.159.739
Finansman Gelirleri
22 1.767.506 203.022 312.333 164.528
Finansman Giderleri
22 -4.746.491 -2.428.764 -1.637.256 -1.531.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.057.400 13.649.649 13.500.744 2.792.444
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.324.040 -1.262.369 -2.515.389 -411.509
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -5.342.613 -1.249.971 -2.262.175 -240.387
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 18.573 -12.398 -253.214 -171.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
30.733.360 12.387.280 10.985.355 2.380.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
30.733.360 12.387.280 10.985.355 2.380.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.733.360 12.387.280 10.985.355 2.380.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAY BAŞINA KAZANÇ 2,76877100 1,11597100 0,98967200 0,21449900
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-71.684 -192.881 -215.404 -179.591
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-143.421 0 -31.812 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53.816 -241.101 -192.641 -224.488
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.921 48.220 9.049 44.897
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 17.921 48.220 9.049 44.897
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-71.684 -192.881 -215.404 -179.591
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.661.676 12.194.399 10.769.951 2.201.344
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30.661.676 12.194.399 10.769.951 2.201.344http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637334


BIST
12:342.872
Değişim :  0,12% |  3,42
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.879
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:32
TRCAS 10,57 76.539.553 % 9,99  
BARMA 47,90 50.627.330 % 9,96  
KIMMR 4,66 75.561.789 % 9,91  
ARDYZ 7,23 21.350.183 % 9,88  
MERKO 4,38 106.209.342 % 9,77  
12:32 Alış Satış %  
Dolar 17,9585 17,9608 % 0,13  
Euro 18,5086 18,5212 % -0,06  
Sterlin 21,7500 21,8590 % -0,39  
Frank 19,0029 19,1174 % 0,05  
Riyal 4,7678 4,7918 % 0,09  
12:32 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 -2,62  
Altın Gr. 1.032 1.032 -0,49  
Cumhuriyet 6.887 6.991 -33,00  
Tam 6.920 6.969 -23,00  
Yarım 3.372 3.407 -11,00  
Çeyrek 1.691 1.703 -6,00  
Gümüş.Ons 20,31 20,34 0,01  
Gümüş Gr. 11,73 11,75 0,02  
B. Petrol 100 100 0,54