***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

11.05.2022 18:26
***KTK*** KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

146.490 70.715
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.615.255 -325.330
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-139.323 -69.834
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-569.503 79.033
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.684.903 336.380


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -421.663 1.746.138 8.000.810 30.004 8.030.814
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 486.343 -1.305 -375.780 0 1.996.805 -421.663 1.746.138 8.000.810 30.004 8.030.814
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 70.715 -260.264 -55.867 0 0 0 594.091 348.675 335 349.010
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.251 2 0 -1.249 7 -1.242
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 345.857 -1.746.138 -9.132 0 -9.132
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.132 0 -9.132 0 -9.132
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.391.149 -1.391.149 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.746.138 -1.746.138 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -51.258 0 0 557.058 -261.569 -431.647 0 3.386.703 -75.804 594.091 8.339.104 30.346 8.369.450
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.123.690 -25.553 -892.657 0 3.411.612 -89.180 3.355.492 11.452.822 36.019 11.488.841
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.123.690 -25.553 -892.657 0 3.411.612 -89.180 3.355.492 11.452.822 36.019 11.488.841
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 146.490 2.017.887 -111.458 0 0 0 1.555.135 3.608.054 178 3.608.232
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10.457 0 0 -10.457 137 -10.320
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.890 837.602 -3.355.492 -250.000 0 -250.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0 -250.000 0 -250.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.267.890 -2.267.890 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.355.492 -3.355.492 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
(5.2.12.) 4.595.131 24.525 1.874 0 0 -52.112 0 0 1.270.180 1.992.334 -1.004.115 0 5.669.045 748.422 1.555.135 14.800.419 36.334 14.836.753


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(5.4.1.) 6.055.478 2.927.468
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.393.737 1.829.542
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
80.625 28.580
Bankalardan Alınan Gelirler
128.642 58.478
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
2.174.051 896.630
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
134.136 69.585
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.738.376 779.237
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
301.539 47.808
Finansal Kiralama Gelirleri
259.172 106.802
Diğer Kar Payı Gelirleri
19.251 7.436
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
-1.918.358 -1.068.641
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
(5.4.4.) -1.484.937 -625.05 -140.878 -159.622
Kiralama Kar Payı Giderleri
-21.510 -12.520
Diğer Kar Payı Giderleri
0 0
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
4.137.120 1.858.827
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
102.918 102.653
Alınan Ücret ve Komisyonlar
478.600 248.742
Gayri Nakdi Kredilerden
41.211 33.842
Diğer
437.389 214.900
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-375.682 -146.089
Gayri Nakdi Kredilere
-4 -3.712
Diğer
(5.4.13.) -375.678 -142.377
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3.) 0 756
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.5.) 1.100.440 139.698
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
50.573 33.038
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
285.561 1.165.487
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
764.306 -1.058.827
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.6.) 904.658 766.554
FAALİYET BRÜT KÂRI
14:222.397
Değişim :  0,67% |  15,84
Açılış :  2.392  
Önceki Kapanış :  2.381  
En Yüksek
2.399
En Düşük
2.376
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:22
KGYO 4,76 1.726.928 % 9,93  
POLHO 4,47 65.623.934 % 9,83  
CASA 119,00 232.015 % 8,18  
ORCAY 19,69 94.223.947 % 8,13  
DITAS 24,94 15.433.777 % 7,97  
14:22 Alış Satış %  
Dolar 16,1255 16,1320 % 1,30  
Euro 17,2732 17,2955 % 1,52  
Sterlin 20,1020 20,2028 % 0,62  
Frank 16,6368 16,7370 % 1,31  
Riyal 4,2882 4,3097 % 1,35  
14:22 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 5,46  
Altın Gr. 964 964 15,37  
Cumhuriyet 6.393 6.490 116,00  
Tam 6.366 6.527 120,95  
Yarım 3.077 3.157 58,50  
Çeyrek 1.543 1.579 29,25  
Gümüş.Ons 21,93 21,96 0,14  
Gümüş Gr. 11,37 11,39 0,22  
B. Petrol 111 111 0,40