***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 18:41
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 19.834.951 17.985.900
Satışların Maliyeti
10 -12.114.496 -10.377.170
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.720.455 7.608.730
BRÜT KAR (ZARAR)
7.720.455 7.608.730
Genel Yönetim Giderleri
-1.601.918 -1.649.829
Pazarlama Giderleri
-1.655.135 -1.300.681
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.070.848 685.456
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-666.196 -240.430
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.868.054 5.103.246
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
473.413 631.839
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.341.467 5.735.085
Finansman Giderleri
-193.499 -773.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.147.968 4.962.028
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-821.789 -217.375
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.337.827 -1.257.963
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
516.038 1.040.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.326.179 4.744.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.326.179 4.744.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.326.179 4.744.653
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 11 0,00023000 0,00024000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.444.413 674.288
Dönem Karı (Zararı)
4.326.179 4.744.653
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.409.026 2.444.603
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.981.340 1.702.375
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -319.497 -229.103
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
328.008 1.362.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
328.008 1.362.732
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-402.614 -358.689
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-473.413 -1.131.747
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
70.799 773.058
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
821.789 -32.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.049.943 -6.018.616
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.439.731 -5.474.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.191.389 -2.909.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.979.742 -2.110.791
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.522.074 -564.268
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13.008.156 3.820.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
692.059 1.219.713
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.685.262 1.170.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-240.849 -496.352
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
468.200 1.130.745
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.213 -1.002
Alınan Faiz
473.413 1.131.747
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.991.879 -1.781.558
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.988.549 -795.561
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-932.531 -206.209
Ödenen Faiz
-70.799 -779.788
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.266 23.475
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-79.266 23.475
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 401.058 96.886
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 321.792 120.361


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 321.792 401.058
Ticari Alacaklar
76.199.502 62.759.771
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 393.017 350.915
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 75.806.485 62.408.856
Diğer Alacaklar
16.883.396 18.538.567
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 16.853.398 18.511.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 29.998 27.083
Stoklar
7 25.319.838 23.020.599
Peşin Ödenmiş Giderler
619.221 1.155.439
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
619.221 1.155.439
Diğer Dönen Varlıklar
160.711 7.514
ARA TOPLAM
119.504.460 105.882.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
119.504.460 105.882.948
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 68.278.974 69.588.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.786.967 1.085.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
850.664 867.689
Peşin Ödenmiş Giderler
733.910 733.911
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
72.650.515 72.275.154
TOPLAM VARLIKLAR
192.154.975 178.158.102
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.357.314 6.060.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 4.988.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.357.314 1.071.796
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.357.314 1.071.796
Ticari Borçlar
8.798.986 10.321.060
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 42.522 340.899
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 8.756.464 9.980.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.597.456 1.474.435
Diğer Borçlar
2.094.915 1.347.696
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.094.915 1.347.696
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
24.418.466 11.410.310
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.337.827 195.371
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.889.095 2.258.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.889.095 2.258.247
ARA TOPLAM
43.494.059 33.067.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.494.059 33.067.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.441 123.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.441 123.169
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
311.441 123.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.396.982 12.544.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12.396.982 12.544.839
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
6.147.632 7.227.931
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.856.055 19.895.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
62.350.114 52.963.403
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
129.804.861 125.194.699
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
55.241.392 55.241.392
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
50.462.546 50.178.563
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
50.462.546 50.178.563
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
50.654.900 50.654.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-192.354 -476.337
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
204.183 204.183
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-180.591.588 -191.183.510
Net Dönem Karı veya Zararı
4.326.179 10.591.922
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.804.861 125.194.699
TOPLAM KAYNAKLAR
192.154.975 178.158.102


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 203.468 -202.287.596 11.104.086 79.359.569 79.359.569
Transferler
715 11.104.086 -11.104.086 715 715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.744.653 4.744.653 4.744.653
Dönem Karı (Zararı)
4.744.653 4.744.653 4.744.653
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -191.183.510 4.744.653 84.104.937 84.104.937
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699
Transferler
10.591.922 -10.591.922
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
283.983 4.326.179 4.610.162 4.610.162
Dönem Karı (Zararı)
4.326.179 4.326.179 4.326.179
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
283.983 283.983 283.983
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 55.241.392 162.149 -192.354 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 129.804.861 129.804.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.326.179 4.744.653
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
283.983
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
354.979
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-70.996
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
283.983 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.610.162 4.744.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.610.162 4.744.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842804


BIST
18:051.910
Değişim :  1,61% |  30,35
Açılış :  1.897  
Önceki Kapanış :  1.880  
En Yüksek
1.914
En Düşük
1.894
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PKENT 4.478,20 22.928.132 % 10,00  
SELVA 11,11 36.007.943 % 10,00  
MAKTK 3,74 66.866.320 % 10,00  
ISKUR 550.000,00 550.000 % 10,00  
ISATR 342.861,20 342.861 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7265 13,7296 % 0,49  
Euro 15,5059 15,5679 % 0,38  
Sterlin 18,1135 18,2043 % -0,25  
Frank 14,8951 14,9848 % 0,53  
Riyal 3,6493 3,6676 % 0,27  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 15,34  
Altın Gr. 788 788 8,66  
Cumhuriyet 5.186 5.264 106,00  
Tam 5.159 5.293 110,82  
Yarım 2.493 2.561 53,60  
Çeyrek 1.251 1.280 26,81  
Gümüş.Ons 22,51 22,56 0,15  
Gümüş Gr. 9,93 9,95 0,09  
B. Petrol 69,66 69,66 -0,01