***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2017 19:38
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor


***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 13.298.941 13.653.734
Satışların Maliyeti
10 -7.600.122 -8.417.722
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.698.819 5.236.012
BRÜT KAR (ZARAR)
5.698.819 5.236.012
Genel Yönetim Giderleri
-1.249.866 -1.440.553
Pazarlama Giderleri
-1.260.863 -951.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
580.785 393.757
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-515.803 -485.383
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.253.072 2.752.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.253.072 2.752.428
Finansman Giderleri
-889.093 -6.679.312
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.363.979 -3.926.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.577.283 143.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.577.283 143.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
786.696 -3.782.964
DÖNEM KARI (ZARARI)
786.696 -3.782.964
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 334
Ana Ortaklık Payları
786.696 -3.783.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç / (kayıp) 0,00004000 -0,00040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -364.914.018 -13.381.539 -22.042.207 -8.956 -22.051.163
Transferler
-13.381.539 13.381.539
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.783.298 -3.783.298 334 -3.782.964
Dönem Karı (Zararı)
-3.783.298 -3.783.298 334 -3.782.964
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 156.082.204 162.149 273.483 99.532.046 203.468 -378.295.557 -3.783.298 -25.825.505 -8.622 -25.834.127
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 156.082.204 162.149 273.483 15.390.607 203.468 -294.163.074 -9.931.450 66.946.801 66.946.801
Transferler
-9.931.450 9.931.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
786.697 786.697 786.697
Dönem Karı (Zararı)
786.697 786.697 786.697
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 156.082.204 162.149 273.483 15.390.607 203.468 -304.094.524 786.697 67.733.498 67.733.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-797.883 7.268.164
Dönem Karı (Zararı)
786.696 -3.782.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.817.365 8.540.365
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.696.889 1.581.291
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
553.461
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
375.793 377.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
431.545 377.315
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-55.752
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.167.400 6.191.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-42.623
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
1.210.023 6.191.888
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.577.283 -143.920
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.194.590 2.870.359
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.180.408 -6.810.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-731.038 -325
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.292.904 -1.039.115
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-380.672 -1.438.492
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-659.429 6.117.751
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
7.732.994 6.658.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
316.867 -617.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-590.529 7.627.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-204.341 -359.596
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.013
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.274.918 -1.349.420
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 21.920
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.317.541 -1.371.340
Alınan Faiz
42.623
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.468.136 -5.892.589
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.378.324
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.577.663 -1.016.835
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-3.670.000
Ödenen Faiz
-1.220.473 -6.254.078
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.540.937 26.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.540.937 26.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.742.289 628.875
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.201.352 655.030


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
786.696 -3.782.964
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
786.696 -3.782.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 334
Ana Ortaklık Payları
786.696 -3.783.298


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
11.201.352 22.742.289
Ticari Alacaklar
64.116.439 55.936.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 619 619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 64.115.820 55.935.412
Diğer Alacaklar
480.381 461.002
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 480.381 461.002
Stoklar
7 20.619.573 16.326.669
Peşin Ödenmiş Giderler
1.027.170 2.537.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.027.170 2.537.208
Diğer Dönen Varlıklar
15.737 13.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.737 13.306
ARA TOPLAM
97.460.652 98.016.505
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
97.460.652 98.016.505
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 34.791.283 34.148.740
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
433.387 455.278
Peşin Ödenmiş Giderler
2.813.946 733.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
6.737.277 8.314.560
Diğer Duran Varlıklar
773.288 634.058
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
773.288 634.058
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
45.549.181 44.286.546
TOPLAM VARLIKLAR
143.009.833 142.303.051
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.548.605 39.346.459
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 27.127.247 30.142.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 5.421.358 9.203.903
Ticari Borçlar
7.769.916 8.150.588
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 11.403 242.453
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 7.758.513 7.908.135
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.398.235 2.272.693
Diğer Borçlar
652.876 1.123.993
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 652.876 1.123.993
Ertelenmiş Gelirler
6 20.565.470 12.832.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
891.584 700.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
891.584 644.507
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 55.752
ARA TOPLAM
64.826.686 64.426.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.826.686 64.426.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.733.125 2.193.385
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.716.524 8.736.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8.716.524 8.736.397
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.449.649 10.929.782
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.276.335 75.356.250
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
67.733.498 66.946.801
Ödenmiş Sermaye
200.000.000 200.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
156.082.204 156.082.204
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
162.149 162.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.593.504 14.593.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.593.504 14.593.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
15.390.607 15.390.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-797.103 -797.103
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
203.468 203.468
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-304.094.523 -294.163.074
Net Dönem Karı veya Zararı
786.696 -9.931.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
67.733.498 66.946.801
TOPLAM KAYNAKLAR
143.009.833 142.303.051http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606664


BIST
10:262.004
Değişim :  1,14% |  22,51
Açılış :  1.990  
Önceki Kapanış :  1.981  
En Yüksek
2.006
En Düşük
1.990
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:25
ISBIR 55,05 1.259.929 % 9,99  
DOBUR 153,30 12.627.781 % 9,97  
PCILT 16,79 11.691.952 % 9,95  
RNPOL 13,16 370.493 % 9,94  
HEDEF 4,89 24.927.364 % 9,89  
10:25 Alış Satış %  
Dolar 13,5947 13,6132 % 0,91  
Euro 15,3593 15,3821 % 1,08  
Sterlin 17,9318 18,0217 % 0,68  
Frank 14,6450 14,7332 % 0,80  
Riyal 3,6100 3,6281 % 0,71  
10:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.789 3,30  
Altın Gr. 781 781 6,97  
Cumhuriyet 5.173 5.251 -51,00  
Tam 5.153 5.284 -45,55  
Yarım 2.491 2.556 -22,04  
Çeyrek 1.249 1.278 -11,02  
Gümüş.Ons 22,42 22,46 -0,08  
Gümüş Gr. 9,81 9,82 0,05  
B. Petrol 75,03 75,03 -0,41