***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.11.2020 20:35***MARTI*** MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.107.008 48.247.772 4.498.253 -329.820.282 -103.473.771 -68.902.938 157.187.704 88.284.766
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -103.473.771 103.473.771 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 134.742 -495.561 -16.806.243 -17.167.062 6.690.464 -23.857.526
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -1.916.613 8.956.747 182.241.750 47.752.211 4.498.253 -433.294.053 -16.806.243 -86.070.000 150.497.240 64.427.240
Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 231.150.481 53.617.713 4.498.253 -433.294.053 -113.349.970 -126.919.782 188.828.235 61.908.453
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
Not.27 -113.349.970 113.349.970 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
Not.27 -407.207 -10.144.879 -28.370.054 -38.922.140 21.936.591 -16.985.549
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
Not.27 120.000.000 2.497.948 -996.901 8.956.747 230.743.274 43.472.834 4.498.253 -546.644.023 -28.370.054 -165.841.922 210.764.826 44.922.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
48.784.139 -1.454.655
Dönem Karı (Zararı)
-53.168.951 -18.534.010
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-53.168.951 -18.534.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.039.721 25.925.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.18-19 15.202.500 10.757.244
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.426.923 440.472
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.426.923 440.472
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.764.888 -12.242.540
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.24 557.063 208.411
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.617.755
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22 -1.409.930 -12.450.951
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
45.553.184 22.275.224
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 -35.775.406 -9.383.235
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.33 81.327.705 31.748.255
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10-11 -89.593
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10-11 885 -203
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-38.791.710 7.811.063
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.263.560 162.869
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Not.32 -3.263.560 162.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 1.342 -3.278.755
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.029.973 -8.737.656
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 16.804.248 -13.111.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 28.877.182 -28.192.294
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -63.942 1.182.545
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.26 4.665.043 7.479.398
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 14.729.075 1.105.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.12 -1.009.075 -949.479
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -442.795 -31.813.620
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.26 15.889.959 50.120.112
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.580.278 5.441.933
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
48.900.743 -1.346.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.24 -116.604 -108.566
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.672.664 -17.091.918
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.18-19 -10.897.076 -1.857.603
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17 -1.021.846
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Not.11 0 8.152.551
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Ödenen Faiz
0
Alınan Faiz
Not.33 8.224.412 -22.365.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.282.175 18.623.469
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 42.460.928 36.172.283
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Not.8 -44.502.189 -16.377.368
Ödenen Faiz
Not.33 -43.240.914 -1.171.446
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
829.300 76.896
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
118.418 19.284
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
947.718 96.180
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.022.602 1.721.539
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 2.970.320 1.817.719


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.03.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 2.970.320 2.022.602
Finansal Yatırımlar
Not.7 4.783.301 1.519.741
Ticari Alacaklar
Not.10 11.456.789 7.337.727
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10-37 130.714 155.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 11.326.075 7.182.237
Diğer Alacaklar
Not.11 100.136.618 97.581.700
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11-37 95.786.632 91.985.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 4.349.986 5.596.431
Stoklar
Not.13 3.897.763 3.131.396
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.212.643 8.765.690
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 8.212.643 8.765.690
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 5.136.263 3.164.045
ARA TOPLAM
136.593.697 123.522.901
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
136.593.697 123.522.901
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
Not.11 19.784.457 19.619.688
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 19.784.457 19.619.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 66.155.003 53.392.761
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 1.238.824.230 979.512.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 355.823 333.744
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 355.823 333.744
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 36.128.701 35.569.655
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26-37 34.214.483 32.512.002
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Not.26 1.914.218 3.057.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Not.35 16.146.121 12.763.869
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.377.394.335 1.101.192.082
TOPLAM VARLIKLAR
1.513.988.032 1.224.714.983
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 1.221.616.835 953.423.398
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 4.558.025 10.658.229
Ticari Borçlar
Not.10 27.747.205 24.165.203
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10-37 804.519 1.115.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 26.942.686 23.049.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.12 5.424.729 3.403.063
Diğer Borçlar
Not.11 100.229.713 89.301.691
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
Not.11-37 713.789 507.727
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 99.515.924 88.793.964
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 47.397.395 43.166.904
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26-37 38.065.811 37.671.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.26 9.331.584 5.495.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 16.917.966 12.133.890
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 280.570 198.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 16.637.396 11.935.809
ARA TOPLAM
1.423.891.868 1.136.252.378
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.423.891.868 1.136.252.378
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 39.286.274 20.913.926
Diğer Borçlar
Not.11-37 792.693 1.041.075
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 792.693 1.041.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.094.293 4.599.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.24 5.094.293 4.599.151
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.173.260 26.554.152
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.469.065.128 1.162.806.530
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Not.27 -165.841.922 -126.919.782
Ödenmiş Sermaye
120.000.000 120.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.497.948 2.497.948
Geri Alınmış Paylar (-)
-996.901 -996.901
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.956.747 8.956.747
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
230.743.274 231.150.481
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
230.743.274 231.150.481
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
43.472.834 53.617.713
Yabancı Para Çevrim Farkları
43.472.834 53.617.713
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.498.253 4.498.253
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-546.644.023 -433.294.053
Net Dönem Karı veya Zararı
-28.370.054 -113.349.970
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
210.764.826 188.828.235
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
44.922.904 61.908.453
TOPLAM KAYNAKLAR
1.513.988.032 1.224.714.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.04.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.04.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
Not.28 48.644.197 133.287.995 45.735.210 90.153.621
Satışların Maliyeti
Not.28 -26.821.607 -68.931.645 -24.207.723 -40.772.193
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.822.590 64.356.350 21.527.487 49.381.428
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
21.822.590 64.356.350 21.527.487 49.381.428
Genel Yönetim Giderleri
Not.29 -9.392.465 -19.002.416 -6.279.969 -8.034.096
Pazarlama Giderleri
Not.29 -1.756.163 -1.104.504 -982.122 -531.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 14.240.244 13.908.054 10.431.553 5.520.547
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -38.362.191 -24.856.787 -21.254.315 -14.604.738
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.447.985 33.300.697 3.442.634 31.732.134
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 7.051.422 9.220.132 3.544.198 5.554.959
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -1.218.747 -1.218.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.615.310 42.520.829 5.768.085 37.287.093
Finansman Gelirleri
Not.33 35.775.406 1.474.939 -1.638.935 -23.095.767
Finansman Giderleri
Not.33 -81.327.705 -65.808.533 -28.236.343 -31.683.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-53.167.609 -21.812.765 -24.107.193 -17.491.732
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.342 3.278.755 -121.998 556.795
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -1.342 3.278.755 -121.998 556.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.168.951 -18.534.010 -24.229.191 -16.934.937
DÖNEM KARI (ZARARI)
-53.168.951 -18.534.010 -24.229.191 -16.934.937
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-24.798.897 -1.727.767 -17.809.518 -2.720.492
Ana Ortaklık Payları
-28.370.054 -16.806.243 -6.419.673 -14.214.445
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-854.507 131.079 -745.097 4.356
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-854.507 131.079 -745.097 4.356
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
Not.18 -905.141 -905.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
Not.24,27 50.634 131.079 160.044 4.356
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.037.909 -5.454.595 24.443.122 -9.437.995
Yabancı Para Çevrim Farkları
Not.27 37.037.909 -5.454.595 24.443.122 -9.437.995
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.183.402 -5.323.516 23.698.025 -9.433.639
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.985.549 -23.857.526 -531.166 -26.368.576
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Not.27 21.936.591 -6.690.464 15.173.635 -12.043.108
Ana Ortaklık Payları
Not.27 -38.922.140 -17.167.062 -15.704.801 -14.325.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889302


BIST
18:051.325
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  0  
Önceki Kapanış :  1.325  
En Yüksek
0
En Düşük
0
BIST En Aktif Hisseler18:05
BURVA 62,70 6.709.152 % 10,00  
BANVT 27,50 16.624.923 % 10,00  
CASA 88,55 5.400.520 % 10,00  
RODRG 14,08 2.639.304 % 10,00  
BMELK 28,60 3.618.930 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,9497 7,9594 % 0,09  
Euro 9,4888 9,4944 % 0,13  
Sterlin 10,5834 10,6364 % -0,75  
Frank 8,6962 8,7486 % -0,62  
Riyal 2,1078 2,1184 % -0,95  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 4,23  
Altın Gr. 460 461 -4,64  
Cumhuriyet 3.094 3.141 16,00  
Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
Gümüş.Ons 23,41 23,45 0,07  
Gümüş Gr. 5,99 6,00 0,02  
B. Petrol 48,77 48,77 0,02