***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.03.2020 18:10***MSI*** MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -114.503 1.122.768 654.399 11.997.214 3.675.636 51.706.947 51.706.947
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2 -1.122.768 1.122.768 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
34.371.433 -114.503 654.399 13.119.982 3.675.636 51.706.947 51.706.947
Transferler
189.771 3.485.865 -3.675.636 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.350 13.830.563 13.843.913 13.843.913
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
13 34.371.433 -101.153 0 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.371.433 -101.153 844.170 16.605.847 13.830.563 65.550.860 65.550.860
Transferler
645.613 13.184.950 -13.830.563 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.705
Dönem Karı (Zararı)
11.461.038 11.461.038 11.461.038
Dönem Sonu Bakiyeler
13 34.371.433 -95.448 1.489.783 29.790.797 11.461.038 77.017.603 77.017.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-192.121 7.991.387
Dönem Karı (Zararı)
11.461.038 13.830.563
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.461.038 13.830.563
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.232.575 -2.368.163
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 3.325.242 730.207
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.263.201 1.727.948
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.263.201 1.727.948
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-706.128 -1.498.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17-18 -1.147.653 -2.049.071
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 441.525 550.657
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-12.519.382 -7.147.404
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
18 -12.519.382 -7.147.404
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 3.404.492 3.819.500
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-925.779 456.170
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
599.851 329.636
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
599.851 329.636
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.053.686 -776.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.053.686 -776.794
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.579.316 903.328
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.579.316 903.328
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.302.684 11.918.570
Ödenen Faiz
-441.525 -550.657
Alınan Faiz
419.690 924.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.519.413 -1.483.890
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.953.557 -2.817.050
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.831.038 9.055.240
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.403.592 -1.866.014
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -960.256 -1.546.996
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -443.336 -319.018
Alınan Faiz
12.263.412 5.599.185
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.690.858 5.322.069
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.023.159 17.046.627
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.023.159 17.046.627
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.986.354 5.939.727
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 14.963.195 22.986.354


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.964.383 22.992.215
Finansal Yatırımlar
60.404.085 40.724.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
60.404.085 40.724.621
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 60.404.085 40.724.621
Ticari Alacaklar
2.398.307 2.998.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 2.388.833 2.876.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.474 121.792
Peşin Ödenmiş Giderler
12 368.202 1.131.171
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
368.202 1.131.171
Diğer Dönen Varlıklar
12 445.384 737.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
445.384 737.762
ARA TOPLAM
78.580.361 68.583.927
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
78.580.361 68.583.927
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 1.517.254 1.517.254
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
1.517.254 1.517.254
Diğer Alacaklar
6 88.098 86.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
88.098 86.437
Maddi Duran Varlıklar
7 7.177.974 2.783.137
Tesis, Makine ve Cihazlar
7.047.625 2.602.518
Mobilya ve Demirbaşlar
104.444 132.117
Özel Maliyetler
25.905 48.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 761.518 498.815
Lisanslar
761.518 498.815
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 447.045 74.072
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.991.889 4.959.715
TOPLAM VARLIKLAR
88.572.250 73.543.642
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 279.683 58.001
Diğer Borçlar
2.755.775 2.730.229
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 2.371.665 1.392.202
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 384.110 1.338.027
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 493.773 668.439
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.886.268 2.602.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.935.121 2.602.137
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 951.147 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
495.253 551.772
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 495.253 551.772
ARA TOPLAM
7.910.752 6.610.578
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.910.752 6.610.578
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
3.643.895 1.382.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 785.877 1.382.204
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
10 2.858.018 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.643.895 1.382.204
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.554.647 7.992.782
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.017.603 65.550.860
Ödenmiş Sermaye
13 34.371.433 34.371.433
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-95.448 -101.153
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-95.448 -101.153
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.489.783 844.170
Yasal Yedekler
13 1.489.783 844.170
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29.790.797 16.605.847
Net Dönem Karı veya Zararı
11.461.038 13.830.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.017.603 65.550.860
TOPLAM KAYNAKLAR
88.572.250 73.543.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 28.136.616 33.913.990
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
28.136.616 33.913.990
BRÜT KAR (ZARAR)
28.136.616 33.913.990
Genel Yönetim Giderleri
15 -25.593.791 -24.848.419
Pazarlama Giderleri
15 -154.333 -35.020
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 628.840 1.196.444
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -1.399.147 -848.993
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.618.185 9.378.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 13.247.345 8.272.061
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.865.530 17.650.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.865.530 17.650.063
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.404.492 -3.819.500
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.778.891 -3.837.044
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 374.399 17.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.461.038 13.830.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.461.038 13.830.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.461.038 13.830.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.705 13.350
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.131 16.688
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.426 -3.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-1.426 -3.338
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.705 13.350
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.466.743 13.843.913
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.466.743 13.843.913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832437


BIST
18:051.210
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.208  
Önceki Kapanış :  1.210  
En Yüksek
1.214
En Düşük
1.202
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKSGY 4,18 78.409.527 % 10,00  
USAK 2,53 377.494.253 % 10,00  
GEDIK 10,01 48.777.480 % 10,00  
KRSTL 2,64 49.915.120 % 10,00  
IHLAS 1,32 351.183.255 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,8572 7,8652 % -0,01  
Euro 9,3028 9,3156 % 0,17  
Sterlin 10,1474 10,1983 % -0,21  
Frank 8,6334 8,6854 % 0,17  
Riyal 2,0904 2,1009 % -0,14  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 482 482 -0,02  
Cumhuriyet 3.191 3.240 -17,00  
Tam 3.175 3.254 -21,56  
Yarım 1.535 1.574 -10,42  
Çeyrek 770 787 -5,22  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,27  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,07