***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 18:16
***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

5.788.294 4.057.347
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.848.444
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.819.759 1.288.661
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25,27 5.935.254 -7.713.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25,27 -2.454.828 -11.471.963
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
27 8.390.082 3.758.031
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
115.010 37.478
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
115.010 37.478
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 2.686.562 6.083.805
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -17.373
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -17.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-36.706.503 -19.580.974
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.515.068 6.029.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.515.068 6.029.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.001.275 -22.741.746
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.921.556 -15.616.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25.922.831 -7.124.933
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.105.873 -2.762.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.217.751 10.651.383
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.525 -1.504
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.107.226 10.652.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
696.784 435.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.195.885 -563.955
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.524.034 513.831
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
328.149 -1.077.786
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
55.749.925 -7.307.988
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.555.412 -3.321.093
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-37.555.412 -3.321.093
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-12.675.103 -409.037
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-9.858.340 -1.050.549
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.042.044 -78.203.336
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
61.739.977
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-74.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 17.373
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.255.673 -140.510.480
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.255.673 -140.510.480
Alınan Faiz
1.213.629 624.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.520.009 6.693.884
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.065.405
Kredilerden Nakit Girişleri
10.065.405
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.319.081 -260.919
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.319.081 -260.919
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-117.450 -134.358
Ödenen Faiz
-8.390.082 -3.758.031
Alınan Faiz
1.241.199 10.847.192
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.095.496 -72.969.038
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-99.294 -43.901
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.194.790 -73.012.939
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 28.626.384 77.911.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.431.594 4.898.166


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.222.608 -373.357 77.830 1.714.917 -43.812.331 47.802.931 45.801.418 119.051.997 164.853.415
Transferler
47.802.931 -47.802.931
Dönem Karı (Zararı)
6.453.092 6.453.092 7.693.077 14.146.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-556.690 -61.543 37.478 5.291.582 -142.197 5.149.385
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
61.739.977 61.739.977 61.739.977
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
914.815 8.835.619 9.750.434 -9.750.434
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -1.779.298 -434.900 115.308 2.629.732 6.453.092 123.164.166 116.852.443 240.016.609
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -992.059 -328.142 88.921 2.188.623 78.310.712 -27.246.276 93.635.815 124.869.696 218.505.511
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.070.235 698.229 -8.372.006
Dönem Karı (Zararı)
-9.060.233 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
945 -125.957 115.010 -9.070.235 698.229 -8.372.006
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
133.186 11.601.126 11.734.312 -11.734.312 0
Dönem Sonu Bakiyeler
10.836.000 30.778.036 -991.114 -454.099 203.931 2.321.809 62.665.562 -9.060.233 96.299.892 113.833.613 210.133.505


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.431.594 28.626.384
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 53.568.680 28.842.583
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 158.062 3.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 53.410.618 28.839.492
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 37.248.708 51.688.043
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 32.367.659 20.889.786
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.881.049 30.798.257
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
10 156.861.606 93.755.733
Peşin Ödenmiş Giderler
39.206.445 9.759.146
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 39.206.445 9.759.146
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.882.548 2.525.937
Diğer Dönen Varlıklar
16.195.675 8.087.562
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 16.195.675 8.087.562
ARA TOPLAM
307.395.256 223.285.388
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
307.395.256 223.285.388
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
207.149 92.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
207.149 92.139
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
4 207.149 92.139
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
4 27.893.674 27.893.674
Diğer Alacaklar
38.106.727 37.277.398
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.084.162 37.249.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.565 28.188
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.439.070 3.485.234
Maddi Duran Varlıklar
152.965.382 152.426.306
Binalar
13 125.147.652 125.945.210
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 9.051.152 7.714.511
Taşıtlar
13 240.789 267.230
Mobilya ve Demirbaşlar
13 444.478 407.544
Özel Maliyetler
13 112.000 122.500
Yapılmakta Olan Yatırımlar
13 17.969.311 17.969.311
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 906.105 1.022.764
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 195.040 213.930
Lisanslar
15 195.040 213.930
Peşin Ödenmiş Giderler
11.156 75.476
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.156 75.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 30.818.419 25.803.685
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
254.542.722 248.290.606
TOPLAM VARLIKLAR
561.937.978 471.575.994
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.508.322 14.427.257
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.508.322 14.427.257
Banka Kredileri
16.508.322 14.427.257
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.780.191 4.829.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.780.191 4.829.620
Banka Kredileri
8 6.288.645 4.330.658
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 491.546 498.962
Ticari Borçlar
52.787.179 25.569.428
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 156.254 45.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 52.630.925 25.523.699
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 4.781.652 4.084.868
Diğer Borçlar
14.056.389 14.465.219
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 900.946 3.310.115
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 13.155.443 11.155.104
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
107.067.903 51.317.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 107.067.903 51.317.978
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 20.488.774 18.648.332
Kısa Vadeli Karşılıklar
101.995.546 87.088.329
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.941.564 1.882.791
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 99.053.982 85.205.538
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
324.465.956 220.431.031
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.465.956 220.431.031
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.908.754 5.311.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.908.754 5.311.516
Banka Kredileri
8 5.606.139 4.898.867
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 302.615 412.649
Diğer Borçlar
9 554.590 10.341.645
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 8.114.865
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 554.590 2.226.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 833.359 833.359
Uzun Vadeli Karşılıklar
20.041.814 16.152.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 20.041.814 16.152.932
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.338.517 32.639.452
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
351.804.473 253.070.483
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
96.299.892 93.635.815
Ödenmiş Sermaye
21 10.836.000 10.836.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 30.778.036 30.778.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-991.114 -992.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-991.114 -992.059
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-991.114 -992.059
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-250.168 -239.221
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -454.099 -328.142
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
203.931 88.921
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
203.931 88.921
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 2.321.809 2.188.623
Yasal Yedekler
21 1.166.786 1.033.600
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
21 1.155.023 1.155.023
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 62.665.562 78.310.712
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -9.060.233 -27.246.276
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
113.833.613 124.869.696
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
210.133.505 218.505.511
TOPLAM KAYNAKLAR
561.937.978 471.575.994


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 162.429.041 94.038.971
Satışların Maliyeti
22 -120.700.416 -71.427.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.728.625 22.611.901
BRÜT KAR (ZARAR)
41.728.625 22.611.901
Genel Yönetim Giderleri
23 -17.101.299 -3.572.447
Pazarlama Giderleri
23 -6.175.865 -7.314.891
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.786.680 5.512.826
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -21.821.408 -4.872.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-583.267 12.364.804
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 1.358.479 776.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
775.212 13.140.813
Finansman Gelirleri
27 1.241.199 10.847.192
Finansman Giderleri
27 -8.390.082 -3.758.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-6.373.671 20.229.974
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.686.562 -6.083.805
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -7.869.424 -6.328.518
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 5.182.862 244.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.060.233 14.146.169
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.060.233 14.146.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 7.693.077
Ana Ortaklık Payları
-9.060.233 6.453.092
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
840.639 -895.661
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 840.639 -895.661
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
19 -152.412 172.709
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 -99.294 -43.901
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
115.010 37.478
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
115.010 37.478
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-168.128 179.132
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -168.128 179.132
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
688.227 -722.952
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.372.006 13.423.217
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
698.229 7.550.880
Ana Ortaklık Payları
-9.070.235 5.872.337http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028531


BIST
17:592.864
Değişim :  -0,15% |  -4,19
Açılış :  2.872  
Önceki Kapanış :  2.868  
En Yüksek
2.897
En Düşük
2.841
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
TKNSA 9,57 302.519.168 % 10,00  
POLHO 6,38 192.507.133 % 10,00  
COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
TRCAS 10,57 105.044.965 % 9,99  
BARMA 47,90 64.239.744 % 9,96  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 17,9258 17,9322 % -0,03  
Euro 18,3727 18,4272 % -0,57  
Sterlin 21,6822 21,7909 % -0,70  
Frank 18,9561 19,0702 % -0,20  
Riyal 4,7579 4,7817 % -0,13  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.802 12,29  
Altın Gr. 1.039 1.039 6,05  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.947 7.033 41,00  
Yarım 3.385 3.438 20,00  
Çeyrek 1.698 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,84 0,50  
Gümüş Gr. 12,00 12,01 0,28  
B. Petrol 97,84 97,84 -1,76