***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.03.2020 18:16
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.000.000 26.822 169.402 -7.574.080 4.055.156 6.677.300 6.677.300
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-4.832.156 -4.832.156
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-4.832.156 -4.832.156
Transferler
5.617.593 295.662 -1.860.989 -4.055.156 -2.889 -2.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.956.730 5.497 8.511.571 93.473.798 93.473.798
Dönem Karı (Zararı)
8.511.571 8.511.571 8.511.571
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.956.730 5.497 84.962.227 84.962.227
Sermaye Arttırımı
4.382.407 4.382.407 4.382.407
Sermaye Avansı
3.211.250 3.211.250
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-2.548.000 -2.548.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.548.000
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.709 100.361.709
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 -7.380.156 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 100.361.709 100.361.709
Transferler
1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.435.896 134.239 3.435.896 67.771.333 67.905.572 67.905.572
Dönem Karı (Zararı)
67.771.333 67.771.333 67.771.333
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.435.896 134.239 3.435.896 134.239 134.239
Sermaye Arttırımı
11.700.000 -3.700.000 37.015.413 45.015.413 45.015.413
Sermaye Avansı
488.750 488.750 488.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.435.896 -28.827 -28.827 -28.827
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.618 213.742.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
84.406.266 -10.339.228
Dönem Karı (Zararı)
67.771.333 8.511.571
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.771.333 8.511.571
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-60.085.973 6.696.922
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 9.549.083 2.659.147
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.486.552 3.396.047
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.486.552 492.080
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.903.967
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-52.218 186.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-52.218 186.524
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
241.322 -518.096
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
32 -894.000
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
32 596.220 273.667
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
192.073 747.447
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-546.971 -645.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32-33 9.062.218 8.075.887
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -3.507.238 -5.652.493
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
18-19 72.293 -1.223.088
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18-19 72.293 -1.223.088
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-78.937.985 -227.006
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
76.513.997 -25.952.745
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-400.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -9.739.737 3.318.242
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 449.274 -462.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -10.189.011 3.780.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.918.517 -1.559.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -5.713.150 5.647.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.794.633 -7.207.507
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -2.836 122.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.702.844 3.218.644
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 85.240.585 -30.425.117
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 2.074.488 -17.134.309
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 83.166.097 -13.290.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
172.917 -1.294.721
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 11.500.000 231.697
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11.500.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
231.697
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
35 -3.581.616 317.899
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
546.045 518.509
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
773.697 -112.163
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-227.652 630.672
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.199.357 -10.744.252
Alınan Kira
206.909 327.953
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
77.071
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-74.259.118 -75.476.666
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 461.000 1.223.008
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 461.000 1.223.008
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.485.118 -71.463.439
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -1.485.118 -71.463.439
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
815.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.150.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.236.235
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-5.236.235
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-63.900.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.045.610 85.155.359
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.940.200
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.400.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.400.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
488.750 4.382.407
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 43.344.889 121.145.231
Kredilerden Nakit Girişleri
8 43.344.889 121.145.231
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -49.883.883 -29.022.051
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -49.883.883 -29.022.051
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-340.361
Ödenen Faiz
-18.363.946 -11.491.095
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
481.228
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.192.758 -660.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.192.758 -660.535
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 695.979 1.356.515
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.888.737 695.980


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 26.888.737 695.978
Ticari Alacaklar
10-37 11.807.601 1.861.315
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
449.274
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11.807.601 1.412.041
Diğer Alacaklar
11-37 4.123.527 6.042.045
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
74 5.713.225
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.123.453 328.820
Stoklar
13 181.961 179.125
Peşin Ödenmiş Giderler
14 533.356 1.632.739
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
533.356 1.632.739
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 3.964
Diğer Dönen Varlıklar
25 1.146.547 1.924.210
ARA TOPLAM
44.685.693 12.335.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
44.685.693 12.335.412
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 50.000 100.000
Diğer Alacaklar
11 244.667 539.147
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
244.667 539.147
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 24.409.420 14.594.420
Maddi Duran Varlıklar
18 497.423.870 225.956.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19-20 283.504 90.688
Şerefiye
79.243 79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
204.261 11.445
Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.530 4.617.991
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.530 4.617.991
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
522.425.991 245.898.747
TOPLAM VARLIKLAR
567.111.684 258.234.159
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 6.000.088 4.385.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 45.494.461 33.007.892
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 104.053 139.070
Ticari Borçlar
10-37 87.462.189 6.215.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.296.092 2.221.604
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
83.166.097 3.993.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 300.448 127.532
Diğer Borçlar
11-37 11.500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 199.518 3.781.134
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
252.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 21.128 17.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21.128 17.795
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 363.430 632.094
ARA TOPLAM
151.697.706 48.305.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.697.706 48.305.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 142.484.697 81.041.658
Uzun Vadeli Karşılıklar
15-24 10.543 238.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.543 238.195
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 59.176.120 28.286.477
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 458
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
201.671.360 109.566.788
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54