***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 19:02
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.211.250 84.956.730 32.319 465.064 -9.435.069 8.511.571 107.741.866 107.741.866
Transferler
1.300.000 548.023 6.663.548 -8.511.571
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
157.910 2.680.392 2.838.302 2.838.302
Dönem Karı (Zararı)
2.680.392 157.910 157.910
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
157.910 2.680.392 2.680.392
Sermaye Arttırımı
3.700.000 -3.700.000
Sermaye Avansı
488.750 488.750 488.750
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.804.705 1.804.705
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 83.152.025 190.229 1.013.087 -966.816 2.680.392 111.068.917 111.068.917
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.834 166.558 1.013.087 635.548 67.771.334 213.742.617 213.742.617
Transferler
39.486 67.731.848 -67.771.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.723.024 -113.834 115.433 12.700.232 101.424.855 101.424.855
Dönem Karı (Zararı)
12.700.232 12.700.232 12.700.232
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.723.024 -113.834 115.433 88.724.626 88.724.623
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.548.672 -4.548.672 -4.548.672
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 170.243.858 52.724 1.052.573 63.934.157 12.700.232 310.618.800 310.618.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-189.770.737 19.751.626
Dönem Karı (Zararı)
12.700.232 2.680.392
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.700.232 2.680.392
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-105.570.090 7.555.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.511.611 5.087.082
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 5.085.584 563.640
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 914.742 -5.167
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 508.627
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-28.119.166 8.559.640
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 22.111.401
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.333.321
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -287.147
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-84.962.861 -27.649.563
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-96.900.879 9.516.042
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -12.775.844 -2.027.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 4.258.564 4.316.772
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-115.446 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -82.189.624 3.069.201
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -4.230.639 27.373
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.847.890 4.129.738
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.847.890 4.129.738
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-189.770.737 19.751.626
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
79.903.721 -11.609.756
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.276.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -18.147.818 -11.051.791
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-243.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
98.051.539 -1.590.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.723.273 -2.713.927
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
488.750
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 133.682.466 31.900.072
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -12.584.589 -25.313.961
Ödenen Faiz
20 -8.374.604 -9.788.788
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.856.257 5.427.943
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.856.257 5.427.943
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.888.737 695.979
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.744.994 6.123.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 29.744.994 26.888.737
Ticari Alacaklar
8 24.583.445 11.807.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
24.583.445 11.807.601
Diğer Alacaklar
9-24 89.306 4.123.527
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 74
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
89.306 4.123.453
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
17 14.150.753 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
14.150.753 0
Stoklar
297.407 181.961
Peşin Ödenmiş Giderler
7-24 3.076.872 533.356
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.620.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.456.872 533.356
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
835 3.964
Diğer Dönen Varlıklar
14 2.138.908 1.146.547
ARA TOPLAM
74.082.520 44.685.693
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
74.082.520 44.685.693
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 50.000 50.000
Diğer Alacaklar
9 20.325 244.667
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.325 244.667
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 29.570.300 24.409.420
Maddi Duran Varlıklar
12 610.711.558 497.423.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
278.894 283.504
Şerefiye
15 79.243 79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
199.651 204.261
Peşin Ödenmiş Giderler
7 15.167 14.530
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.167 14.530
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
640.646.244 522.425.991
TOPLAM VARLIKLAR
714.728.764 567.111.684
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 6.000.088
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 62.643.861 45.494.461
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 49.556 104.053
Ticari Borçlar
8-24 5.272.565 87.462.189
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
189.477 4.296.092
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.083.088 83.166.097
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
545.106 300.448
Diğer Borçlar
9-24 7.269.242 11.500.000
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.269.242 11.500.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 13.847.224 199.518
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 252.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
122.361 21.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
122.361 21.128
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 940.903 363.430
ARA TOPLAM
90.690.818 151.697.706
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.690.818 151.697.706
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 227.989.441 142.484.697
Uzun Vadeli Karşılıklar
466.844 10.543
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
466.844 10.543
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 84.962.861 59.176.120
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
313.419.146 201.671.360
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
404.109.964 353.369.066
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.618.800 213.742.618
Ödenmiş Sermaye
16 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 37.015.413 37.015.413
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -7.380.156 -7.380.156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 170.296.581 81.687.391
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
170.296.581 81.687.391
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 170.243.857 81.520.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 52.724 166.558
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.052.573 1.013.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 63.934.157 635.548
Net Dönem Karı veya Zararı
16 12.700.232 67.771.333
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.618.800 213.742.618
TOPLAM KAYNAKLAR
714.728.764 567.111.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3 51.757.456 40.210.167 22.878.461 16.779.118
Satışların Maliyeti
3 -10.206.585 -10.878.806 -5.930.635 -5.689.821
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
41.550.871 29.331.361 16.947.826 11.089.297
BRÜT KAR (ZARAR)
41.550.871 29.331.361 16.947.826 11.089.297
Genel Yönetim Giderleri
3-18 -4.957.648 -3.440.107 -2.296.601 -2.054.851
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.177.677 2.140.211 5.184.836 1.975.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -4.512.607 -1.929.778 -2.401.380 -477.105
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.258.293 26.101.687 17.434.681 10.532.881
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.219.394 463.699 156.655 419.980
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15.193 -161.147 -15.193 -141.692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.462.494 26.404.239 17.576.143 10.811.169
Finansman Gelirleri
20 809.184 498.400 501.115 0
Finansman Giderleri
21 -36.493.770 -18.354.129 -14.896.093 -6.306.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.777.908 8.548.510 3.181.165 4.504.671
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.077.676 -5.868.118 4.110.953 -2.052.108
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -83.253 0 -60.297
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -1.077.676 -5.784.865 4.110.953 -1.991.811
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.700.232 2.680.392 7.292.118 2.452.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.700.232 2.680.392 7.292.118 2.452.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16 12.700.232 2.680.392 7.292.118 2.452.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 0,38000000 0,08000000 0,22000000 0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
88.724.623 157.910 8.192 -7.888
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
113.747.467 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.050 202.448 10.502 -10.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.024.894 -44.538 -2.310 2.225
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -25.024.894 -44.538 -2.310 2.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
88.724.623 157.910 8.192 -7.888
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.424.855 2.838.302 7.300.310 2.444.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
101.424.855 2.838.302 7.300.310 2.444.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868423


BIST
18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54