***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 21:49
***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NATEN*** NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 81.520.384 166.558 1.013.087 635.548 67.771.333 213.742.167 213.742.167
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
39.486 67.731.848 -67.771.334 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
15.217.390 15.217.390 15.217.390
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
88.723.473 -228.788 88.494.685 88.494.685
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.433.239 0
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 37.015.413 -7.380.156 170.243.857 -62.230 1.052.573 63.934.157 15.217.389 313.021.003 313.021.003
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
33.000.000 148.055.900 -13.068.687 243.913.757 80.305 1.052.573 37.401.307 78.018.865 528.454.020 213.808.604 742.262.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
3.620.156 74.398.709 -78.018.865 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
166.822.359 166.822.359 166.822.359
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
60.341.777 86.250 -5.856.713 54.571.314 54.571.314
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
18.757.218 18.757.218 18.757.218
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
137.167.771 137.167.771 137.167.771
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
205.751.657 -5.688.531 127.348.438 31.852 -8.785.068 9.257 -117.283.120 261.249.644 462.634.129 870.463.518 1.333.097.647
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-4.518.125 -4.518.125 -4.518.125
Dönem Sonu Bakiyeler
33.000.000 490.975.328 431.603.972 198.407 -14.641.781 4.681.986 -10.001.229 428.072.003 1.363.888.686 1.084.272.122 2.448.160.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-155.553.926 -89.151.317
Dönem Karı (Zararı)
428.072.003 15.217.390
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
428.072.003 15.217.390
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-569.973.016 -12.329.033
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 30.237.411 4.758.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 5.085.584
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.085.584
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
291.151 677.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 291.151 677.456
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.690.698 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.649.553 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
15 -41.145 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -66.169.562
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-814.052.090 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.641.781 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-799.410.309 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -117.117.039 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.856 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-7.856 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
337.366.105 43.319.250
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.135.065 -92.043.639
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.317.691 -233.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-18.317.691 -233.220
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-251.942 4.087.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-251.942 4.087.982
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.482.744 -15.113.398
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.848.912 -75.729.244
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.977.907 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.977.907 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
252.737 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.857.701 -5.055.759
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
24.857.701 -5.055.759
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
5.680.077 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.700.022 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-38.190.754 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.490.732 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-159.036.078 -89.155.282
Alınan Faiz
17 6.649.553 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -70.006 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -3.097.395 3.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-78.491.506 -26.331.932
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.331.653 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 25.331.653 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-107.452.572 -26.331.932
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -107.452.572 -26.331.932
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
3.629.413 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
852.643.090 101.946.178
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
342.919.428 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
342.919.428 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
13.068.687 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
535.516.663 116.031.171
Kredilerden Nakit Girişleri
535.516.663 116.031.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
16.149.708 0
Ödenen Faiz
17 -55.061.396 -14.084.993
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
618.597.658 -13.537.071
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
618.597.658 -13.537.071
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
217.704.672 26.888.737
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
836.302.330 13.351.666


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
836.302.330 217.704.672
Ticari Alacaklar
32.170.512 13.894.492
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.170.512 13.894.492
Diğer Alacaklar
517.599 261.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
517.599 261.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
30.606.805 22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderler
5.184.535 6.933.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.184.535 6.933.447
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 3.425.706 328.311
Diğer Dönen Varlıklar
79.830.171 41.639.417
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 79.830.171 41.639.417
ARA TOPLAM
988.037.658 302.886.051
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
988.037.658 302.886.051
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 50.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 50.000
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
20.522 24.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.522 24.528
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 37.687.866 39.287.866
Maddi Duran Varlıklar
2.450.319.415 1.002.001.189
Arazi ve Arsalar
7 158.265.999 70.083.839
Binalar
7 15.726.114 7.567.307
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 2.258.921.251 911.250.292
Taşıtlar
7 13.141.659 10.479.556
Mobilya ve Demirbaşlar
7 3.479.986 1.835.789
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 784.406 784.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
216.583 266.909
Şerefiye
8 79.243
Lisanslar
8 17.118 7.468
Bilgisayar Yazılımları
8 199.465 180.198
Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.100.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 3.100.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.488.244.386 1.044.730.492
TOPLAM VARLIKLAR
3.476.282.044 1.347.616.543
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.571.025 91.976.734
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
197.571.025 91.976.734
Banka Kredileri
5 197.571.025 91.976.734
Diğer Finansal Yükümlülükler
111.675 114.201
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 111.675 114.201
Ticari Borçlar
4.940.129 3.045.038
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.940.129 3.045.038
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
750.696 497.959
Diğer Borçlar
52.979.298 11.971.889
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 28.121.597 11.971.889
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
24.857.701 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.894.864 13.214.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.894.864 13.214.787
Kısa Vadeli Karşılıklar
181.014 113.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 181.014 113.820
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12.112.581 1.621.849
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 12.112.581 1.621.849
ARA TOPLAM
287.541.282 122.556.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.541.282 122.556.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
713.493.109 338.629.607
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
713.493.109 338.629.607
Banka Kredileri
5 713.493.109 338.629.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 129.293 193.653
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 26.957.552 143.974.382
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
740.579.954 482.797.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.028.121.236 605.353.919
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.363.888.686 528.454.020
Ödenmiş Sermaye
13 33.000.000 33.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 490.975.328 148.055.900
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
13 0 -13.068.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
431.802.379 243.994.062
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
431.802.379 243.994.062
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 431.603.972 243.913.757
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 198.407 80.305
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-14.641.781 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.641.781 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -14.641.781 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.681.986 1.052.573
Yasal Yedekler
13 4.681.986 1.052.573
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.001.229 37.401.307
Net Dönem Karı veya Zararı
428.072.003 78.018.865
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.084.272.122 213.808.604
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.448.160.808 742.262.624
TOPLAM KAYNAKLAR
3.476.282.044 1.347.616.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
188.354.279 135.611.626 84.883.171 83.854.170
Satışların Maliyeti
-68.582.194 -49.801.999 -26.594.903 -39.595.414
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
119.772.085 85.809.627 58.288.268 44.258.756
BRÜT KAR (ZARAR)
119.772.085 85.809.627 58.288.268 44.258.756
Genel Yönetim Giderleri
14 -21.435.816 -8.612.646 -6.876.956 -3.654.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 68.588.407 12.522.959 3.968.853 6.345.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -21.264.747 -6.304.971 -5.029.257 -1.792.364
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
145.659.929 83.414.969 50.350.908 45.156.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 648.997.928 11.587.439 0 383.239
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -136.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
794.657.857 95.002.408 50.214.703 45.539.915
Finansman Giderleri
17 -105.444.453 -79.009.077 40.628.906 -43.324.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
689.213.404 15.993.331 90.843.609 2.215.424
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
108.243 -775.941 -2.545.098 301.735
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 108.243 -775.941 -2.545.098 301.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
689.321.647 15.217.390 88.298.511 2.517.159
DÖNEM KARI (ZARARI)
689.321.647 15.217.390 88.298.511 2.517.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
261.249.644 0 36.636.131 0
Ana Ortaklık Payları
428.072.003 15.217.390 51.662.380 2.517.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
187.858.316 63.241.005 -93.223.952 -25.483.618
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
132.837.986 88.494.236 -120.136.566 -25.253.231
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
218.311 -228.788 -66.581 -230.838
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.802.019 -25.024.443 26.979.195 451
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54.802.019 -25.024.443 26.979.195 451
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.274.171 0 2.410.339 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.641.781 0 3.130.310 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-14.641.781 0 3.130.310 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.367.610 0 -719.971 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.367.610 0 -719.971 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
176.584.145 63.241.005 -90.813.613 -25.483.618
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
865.905.792 78.458.395 -2.515.102 -22.966.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
328.174.200 0 -953.334 0
Ana Ortaklık Payları
537.731.592 78.458.395 -1.561.768 -22.966.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976668


BIST18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5142 13,5432 % -0,78  
Euro 15,0827 15,1205 % -0,72  
Sterlin 18,0796 18,1703 % -0,71  
Frank 14,4779 14,5651 % -0,82  
Riyal 3,5924 3,6105 % -0,96  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.783 -11,84  
Altın Gr. 777 777 -11,17  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,20 22,23 -0,51  
Gümüş Gr. 9,72 9,74 -0,24  
B. Petrol 89,59 89,59 1,42