***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

31.05.2021 19:24
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 125.194.826 85.752.007
Satışların Maliyeti
18 -92.761.447 -67.404.683
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.433.379 18.347.324
BRÜT KAR (ZARAR)
32.433.379 18.347.324
Genel Yönetim Giderleri
19 -5.879.063 -3.212.547
Pazarlama Giderleri
19 -13.396.471 -8.408.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 398.468 294.512
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.210.556 -148.893
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.345.757 6.872.187
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 403.837 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -114.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.749.594 6.757.278
Finansman Gelirleri
23 69.704 173.524
Finansman Giderleri
23 -11.561.584 -11.259.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
257.714 -4.328.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 600.759 899.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -679.771
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
600.759 1.579.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
858.473 -3.428.908
DÖNEM KARI (ZARARI)
858.473 -3.428.908
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
858.473 -3.428.908
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00900000 -0,03400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00900000 -0,03400000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.496.192 11.528.547
Dönem Karı (Zararı)
858.473 -3.463.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.536.473 17.744.839
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12,13 8.415.700 7.320.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
587.449 473.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 587.449 473.907
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.491.880 10.821.496
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21,23 -69.704 -437.927
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.561.584 11.259.423
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -600.759 -865.315
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-357.797 -5.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.884.307 -1.287.264
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.777.176 6.874.645
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-29.628 -522.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.806.804 7.396.931
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.213.573 -419.585
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.213.573 -419.585
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
468.496 1.138.042
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.746.577 -8.802.982
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.511.544 92.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.235.033 -8.895.510
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
205.621 1.248.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.527.136 -1.325.555
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.527.136 -1.325.555
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
30.279.253 12.994.269
Ödenen Faiz
-610.400
Alınan Faiz
280.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -63.283 -7.745
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 0 -847.577
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.861.185 -4.475.345
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 246.425 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -8.357.610 -4.480.918
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.060.018 -4.364.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-297.592 -115.957
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000 5.573
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.619.396 34.061.139
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.341.951
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.341.951
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
37.258.759
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -17.693.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.693.975
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -3.107.637 -1.688.936
Ödenen Faiz
-1.931.013 -1.682.208
Alınan Faiz
21,23 69.704 173.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.059.634
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.254.403 41.114.341
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.254.403 41.114.341
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.795.794 10.116.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 132.050.197 51.230.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 132.068.665 8.808.168
Finansal Yatırımlar
0 250.000
Ticari Alacaklar
8 68.170.019 71.947.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 391.327 361.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
67.778.692 71.585.496
Diğer Alacaklar
9 6.682.944 12.136.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 6.682.944 12.136.167
Stoklar
6 11.594.020 12.062.516
Peşin Ödenmiş Giderler
10 10.232.578 4.846.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.232.578 4.846.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 7.379.822 7.226.849
Diğer Dönen Varlıklar
16 291.252 208.817
ARA TOPLAM
236.419.300 117.486.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
236.419.300 117.486.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
11 260.930.731 258.520.574
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 19.016.437 19.539.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.333.784 5.436.291
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.997 170.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
285.696.357 284.078.787
TOPLAM VARLIKLAR
522.115.657 401.565.309
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.806.404 42.101.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.806.404 42.101.902
Banka Kredileri
7 11.584.495 29.285.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 10.221.909 12.816.238
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 44.848.642 39.089.428
Ticari Borçlar
8 50.294.185 45.575.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.923.474 411.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 48.370.711 45.163.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 655.238 449.617
Diğer Borçlar
9 954.436 926.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 954.436 926.588
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.555.837 1.210.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.555.837 1.210.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.935 51.039
ARA TOPLAM
120.116.677 129.404.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.116.677 129.404.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.027.377 32.908.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
39.027.377 32.908.036
Banka Kredileri
7 31.405.448 27.748.954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 7.621.929 5.159.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.456.669 1.277.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.456.669 1.277.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 3.437.729 4.038.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.921.775 38.224.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
164.038.452 167.628.894
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
358.077.205 233.936.415
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 100.018.594
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 108.300.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 79.580.593 79.580.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 79.580.593 79.580.593
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.337.228 -35.861.457
Net Dönem Karı veya Zararı
858.473 90.198.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
358.077.205 233.936.415
TOPLAM KAYNAKLAR
522.115.657 401.565.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 74.540.867 -65.660.253 29.798.796 138.679.410 138.679.410
Transferler
29.798.796 -29.798.796 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 -3.428.908 -3.428.908 -3.428.908
Dönem Karı (Zararı)
-3.428.908 -3.428.908 -3.428.908
Sermaye Arttırımı
18.594 18.594 18.594
Dönem Sonu Bakiyeler
17 100.018.594 74.540.867 -35.861.457 -3.428.908 135.269.096 135.269.096
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Transferler
90.198.685 -90.198.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 858.473 858.473 858.473
Dönem Karı (Zararı)
858.473 858.473 858.473
Sermaye Arttırımı
17 14.981.406 14.981.406 14.981.406
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.300.911 108.300.911 108.300.911
Dönem Sonu Bakiyeler
17 115.000.000 108.300.911 79.580.593 54.337.228 858.473 358.077.205 358.077.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
858.473 -3.428.908
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
858.473 -3.428.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
858.473 -3.428.908http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939174


BIST
18:051.951
Değişim :  0,31% |  6,10
Açılış :  1.951  
Önceki Kapanış :  1.945  
En Yüksek
1.975
En Düşük
1.946
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 13,20 138.400.514 % 10,00  
YBTAS 19.334,70 1.488.772 % 10,00  
IDGYO 2,31 12.425.218 % 10,00  
MANAS 23,56 150.382.919 % 9,99  
TUCLK 14,32 33.461.019 % 9,98  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5369 13,5898 % 0,84  
Euro 15,2920 15,3379 % 0,63  
Sterlin 18,2395 18,3310 % 0,44  
Frank 14,6434 14,7316 % 0,11  
Riyal 3,5998 3,6178 % 0,45  
18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 796 797 -4,51  
Cumhuriyet 5.334 5.414 26,00  
Tam 5.303 5.438 25,66  
Yarım 2.563 2.630 12,41  
Çeyrek 1.286 1.315 6,21  
Gümüş.Ons 23,82 23,85 0,00