***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2021 00:03
***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor


***NTGAZ*** NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 233.430.210 184.254.974 108.235.384 98.502.967
Satışların Maliyeti
18 -175.302.818 -142.688.480 -82.541.371 -75.283.797
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.127.392 41.566.494 25.694.013 23.219.170
BRÜT KAR (ZARAR)
58.127.392 41.566.494 25.694.013 23.219.170
Genel Yönetim Giderleri
19 -14.387.048 -5.469.183 -8.507.985 -2.256.636
Pazarlama Giderleri
19 -25.915.093 -16.828.547 -12.518.622 -8.420.338
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.521.131 582.312 2.122.663 287.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.376.724 -294.305 -166.168 -145.412
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.969.658 19.556.771 6.623.901 12.684.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 584.857 144.575 181.020 259.484
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.554.515 19.701.346 6.804.921 12.944.068
Finansman Gelirleri
23 3.944.102 712.524 3.874.398 539.000
Finansman Giderleri
23 -16.399.167 -19.053.172 -4.837.583 -7.793.749
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.099.450 1.360.698 5.841.736 5.689.319
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -238.439 -214.317 -839.198 -1.114.030
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -2.472.010 0 -1.792.239
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-238.439 2.257.693 -839.198 678.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.861.011 1.146.381 5.002.538 4.575.289
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.861.011 1.146.381 5.002.538 4.575.289
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.861.011 1.146.381 5.002.538 4.575.289
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.541.189 19.297.418
Dönem Karı (Zararı)
5.861.011 1.146.381
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
30.161.354 35.050.012
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.256.162 16.463.860
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
750.505 662.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
750.505 662.230
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
12.455.065 17.813.072
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.944.102 -1.240.100
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16.399.167 19.053.172
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
238.439 214.317
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-538.817 -103.467
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.708.131 -14.881.199
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.079.949 -20.031.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
58.791 15.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.021.158 -20.047.710
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.627.572 2.024
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9.627.572 2.024
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-200.536 2.007.173
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.271.270 2.015.958
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
63.513 162.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.334.783 1.853.050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.544.823 1.248.171
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.072.407 -122.574
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.072.407 -122.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
40.730.496 21.315.194
Alınan Faiz
909.603 235.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-98.910 -45.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.207.119
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.179.862 -7.764.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.443 141.460
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
822.443 141.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.252.305 -7.656.372
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.252.305 -7.656.372
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
250.000 -250.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.786.591 16.002.117
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.282.315 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
123.282.315 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.878.603
Kredilerden Nakit Girişleri
42.878.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.065.857 -16.373.555
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.065.857 -16.373.555
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.489.154 -3.647.475
Ödenen Temettüler
-32.500.000 0
Ödenen Faiz
-5.384.815 -7.567.980
Alınan Faiz
3.944.102 712.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.147.918 27.534.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
74.147.918 27.534.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.795.794 10.116.298
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.943.712 37.650.921


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 82.967.485 8.808.168
Finansal Yatırımlar
0 250.000
Ticari Alacaklar
8 70.776.849 71.947.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 302.908 361.699
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
70.473.941 71.585.496
Diğer Alacaklar
9 2.508.595 12.136.167
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.508.595 12.136.167
Stoklar
6 12.263.052 12.062.516
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.570.539 4.846.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.570.539 4.846.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 5.407.826 7.226.849
Diğer Dönen Varlıklar
16 248.906 208.817
ARA TOPLAM
181.743.252 117.486.522
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
181.743.252 117.486.522
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
412.408 412.408
Maddi Duran Varlıklar
11 258.847.898 258.520.574
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 14.943.099 19.539.120
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 5.067.252 5.436.291
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.997 170.394
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
279.273.654 284.078.787
TOPLAM VARLIKLAR
461.016.906 401.565.309
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.792.019 42.101.902
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.792.019 42.101.902
Banka Kredileri
7 11.438.289 29.285.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 4.353.730 12.816.238
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 56.051.631 39.089.428
Ticari Borçlar
8 39.524.573 45.575.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 475.443 411.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 39.049.130 45.163.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.994.440 449.617
Diğer Borçlar
9 2.706.201 926.588
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.706.201 926.588
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.591.019 1.210.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.591.019 1.210.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
84.664 51.039
ARA TOPLAM
117.744.547 129.404.838
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
117.744.547 129.404.838
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.876.699 32.908.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.876.699 32.908.036
Banka Kredileri
7 0 27.748.954
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 6.876.699 5.159.082
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.548.915 1.277.532
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 1.548.915 1.277.532
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.276.927 4.038.488
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.702.541 38.224.056
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
130.447.088 167.628.894
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
330.569.818 233.936.415
Ödenmiş Sermaye
17 115.000.000 100.018.594
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 108.290.986
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 79.580.593 79.580.593
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 79.580.593 79.580.593
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.859.222
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.978.006 -35.861.457
Net Dönem Karı veya Zararı
5.861.011 90.198.685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
330.569.818 233.936.415
TOPLAM KAYNAKLAR
461.016.906 401.565.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 74.540.867 -65.660.253 29.798.796 138.679.410 138.679.410
Transferler
29.798.796 -29.798.796
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 1.146.381 1.146.381 1.146.381
Dönem Karı (Zararı)
1.146.381 1.146.381 1.146.381
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.979.726
Dönem Sonu Bakiyeler
17 100.000.000 79.520.593 -35.861.457 1.146.381 144.805.517 144.805.517
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.018.594 79.580.593 -35.861.457 90.198.685 233.936.415 233.936.415
Transferler
2.859.222 87.339.463 -90.198.685 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 5.861.011 5.861.011 5.861.011
Dönem Karı (Zararı)
5.861.011 5.861.011 5.861.011
Sermaye Arttırımı
17 14.981.406 14.981.406 14.981.406
Kar Payları
-32.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
108.290.986 108.290.986 108.290.986
Dönem Sonu Bakiyeler
17 115.000.000 108.290.986 79.580.593 18.978.006 5.861.011 330.569.818 330.569.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.861.011 1.146.381
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.861.011 1.146.381
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.861.011 1.146.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956628


BIST18:051.983
Değişim :  -0,73% |  -14,51
Açılış :  2.007  
Önceki Kapanış :  1.998  
En Yüksek
2.019
En Düşük
1.977
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
DOBUR 81,95 4.701.661 % 10,00  
YBTAS 23.100,00 2.679.600 % 10,00  
ULUSE 60,50 9.120.561 % 10,00  
PCILT 15,97 118.316.271 % 9,99  
UTPYA 13,79 3.505.966 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4938 13,5404 % -0,80  
Euro 15,0466 15,1030 % -0,84  
Sterlin 18,0613 18,1518 % -0,81  
Frank 14,4709 14,5581 % -0,87  
Riyal 3,5949 3,6129 % -0,89  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.789 1.790 -5,61  
Altın Gr. 778 778 -10,06  
Cumhuriyet 5.193 5.271 -54,00  
Tam 5.166 5.297 -59,09  
Yarım 2.497 2.562 -28,58  
Çeyrek 1.252 1.281 -14,29  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 -0,32  
Gümüş Gr. 9,73 9,74 -0,24  
B. Petrol 88,71 88,71 0,54