***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2019 21:48***NUGYO*** NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 25.104 2.398.514 -127.083.379 151.070.362 206.410.601 206.410.601
Transferler
0 0 0 0 2.404.142 148.666.220 -151.070.362 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -7.351 0 0 11.069.818 11.062.467 11.062.467
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 17.753 4.802.656 21.582.841 11.069.818 217.473.068 217.473.068
Transferler
0 0 0 0 0 11.069.818 -11.069.818 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -51.992 0 0 -235.960.059 -236.012.051 -236.012.051
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
80.000.000 0 100.000.000 -34.239 4.802.656 32.652.659 -235.960.059 -18.538.983 -18.538.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-215.912.430 13.712.796
Dönem Karı (Zararı)
-235.960.059 11.069.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
237.251.871 49.783.899
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 289.105 274.565
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.978 1.168.395
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20 166.491.399 92.876.213
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
137.360.250 31.769.831
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-66.937.361 -76.187.234
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -66.937.361 -76.187.234
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-19.500 50.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -167.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-217.142.811 -47.083.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.090.380 90.462.210
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.494.149 -6.780.466
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
128.019.905 -28.657.406
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7.626.096 58.651.733
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-292.448.903 113.232.427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-417.891 261.279
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-52.999.307 -248.723.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.481.058 -25.529.364
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-215.850.999 13.770.217
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-61.431 -57.421
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
5.493.117 -2.609.195
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.422 -561.048
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-16.422 -561.048
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.140.000 515.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.630.461 -2.563.147
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
216.501.528 -23.665.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
927.639.605 468.751.600
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-745.345.873 -407.780.408
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
209.784.832 0
Ödenen Faiz
-166.051.579 -82.601.731
Alınan Faiz
2.022.154 196.372
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.547.611 -2.231.795
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.082.215 -12.562.361
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.082.215 -12.562.361
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.278.267 15.840.628
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.360.482 3.278.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 30.099.885 12.470.059
Ticari Alacaklar
74.598.817 74.806.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,6 1.447.090 253.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 73.151.727 74.553.180
Diğer Alacaklar
23.082.084 6.019.936
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 0 10.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.082.084 6.009.371
Stoklar
7 485.370.895 770.889.478
Peşin Ödenmiş Giderler
15.237.714 19.023.818
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4,8 164.918 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.072.796 19.023.818
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 128.978 131.908
Diğer Dönen Varlıklar
14 20.988.281 12.386.807
ARA TOPLAM
649.506.654 895.728.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
649.506.654 895.728.538
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7.503.935 8.386.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.503.935 8.386.600
Diğer Alacaklar
1.696.748 1.264.747
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.696.748 1.264.747
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.005.791.000 786.845.000
Maddi Duran Varlıklar
10 3.376.422 3.649.105
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.525.302 15.365.294
Diğer Duran Varlıklar
14 101.831.448 129.771.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.131.724.855 945.281.969
TOPLAM VARLIKLAR
1.781.231.509 1.841.010.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
11 245.674.083 151.442.418
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 345.697.269 223.223.706
Ticari Borçlar
361.866.756 654.315.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4,6 328.523.659 591.227.508
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 33.343.097 63.088.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
438.763 140.060
Diğer Borçlar
209.784.832 417.891
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 209.300.317 1.531
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
484.515 416.360
Ertelenmiş Gelirler
51.295.468 94.025.114
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4,8 21.921 94.025.114
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
8 51.273.547 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.984.078 20.955.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
158.014 158.014
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.826.064 20.797.708
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 703.505 890.737
ARA TOPLAM
1.226.444.754 1.145.411.307
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.226.444.754 1.145.411.307
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 571.795.322 466.384.594
Ertelenmiş Gelirler
8 1.233.413 11.503.074
Uzun Vadeli Karşılıklar
297.003 238.464
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
297.003 238.464
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
573.325.738 478.126.132
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.799.770.492 1.623.537.439
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-18.538.983 217.473.068
Ödenmiş Sermaye
15 80.000.000 80.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.239 17.753
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -34.239 17.753
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -34.239 17.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 4.802.656 4.802.656
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.652.659 21.582.841
Net Dönem Karı veya Zararı
-235.960.059 11.069.818
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-18.538.983 217.473.068
TOPLAM KAYNAKLAR
1.781.231.509 1.841.010.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 223.951.086 351.529.209
Satışların Maliyeti
16 -159.594.301 -250.199.747
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.356.785 101.329.462
BRÜT KAR (ZARAR)
64.356.785 101.329.462
Genel Yönetim Giderleri
17 -24.560.757 -19.169.957
Pazarlama Giderleri
17 -19.052.727 -16.955.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 111.214.684 135.081.258
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -50.627.858 -62.318.550
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
81.330.127 137.967.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.500 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -50.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
81.349.627 137.917.147
Finansman Gelirleri
20 2.022.154 364.243
Finansman Giderleri
20 -319.331.840 -127.211.572
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-235.960.059 11.069.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-235.960.059 11.069.818
DÖNEM KARI (ZARARI)
-235.960.059 11.069.818
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-235.960.059 11.069.818
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 22 -2,94950000 0,13840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-51.992 -7.351
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-51.992 -7.351
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-51.992 -7.351
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-236.012.051 11.062.467
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-236.012.051 11.062.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744431


BIST18:051.418
Değişim :  -0,42% |  -5,94
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435
En Düşük
1.413
BIST En Aktif Hisseler18:05
GARFA 9,35 6.350.023 % 10,00  
TEZOL 16,77 4.390.721 % 9,97  
FRIGO 19,86 59.601.491 % 9,97  
BASCM 10,50 364.014 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.375.066 % 9,93  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5288 8,5368 % 1,30  
Euro 10,0460 10,0586 % 0,86  
Sterlin 11,7114 11,7701 % 0,70  
Frank 9,1536 9,2087 % 0,30  
Riyal 2,2651 2,2764 % 1,11  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.755 -38,87  
Altın Gr. 481 481 -5,28  
Cumhuriyet 3.192 3.240 -35,00  
Tam 3.173 3.255 -36,43  
Yarım 1.534 1.575 -17,63  
Çeyrek 769 787 -8,81  
Gümüş.Ons 22,84 22,86 -1,00  
Gümüş Gr. 6,26 6,26 -0,20  
B. Petrol 75,66 75,66 0,21