***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 18:34
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 143.488.923 -8.545.522 339.342.867 564.794.480 570.249.742 1.798.882.235 3.417 1.798.885.652
Transferler
108.310.846 461.938.896 -570.249.742 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.286.228 82.115.112 -171.116 -106 -171.222
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.400.027 1.400.027 1.400.027
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-225.320.400 -225.320.400 -225.320.400
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 61.202.695 -8.545.522 447.653.713 802.813.003 82.115.112 1.574.790.746 3.311 1.574.794.057
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 99.341.944 -8.545.522 467.909.963 781.156.726 642.427.616 2.171.842.472 7.563 2.171.850.035
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
18.090.338 624.337.278 -642.427.616 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.736.596 252.011.479 320.748.075 -523 320.747.552
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-322.959.240 -322.959.240 -322.959.240
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
150.213.600 39.338.145 168.078.540 -8.545.522 486.000.301 1.082.534.764 252.011.479 2.169.631.307 7.040 2.169.638.347


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.337.346 299.737.225
Dönem Karı (Zararı)
252.010.956 82.115.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
142.992.968 131.276.597
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.290.406 20.659.840
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7.308.575 3.599.744
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 7.308.575 3.599.744
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22.182.081 11.146.425
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.041.137 9.365.714
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.944 380.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.400.028
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.742.466 -5.022.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -15.453.181 -7.945.832
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 18.195.647 2.923.171
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
41.456.026 12.075.475
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -103.124
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -103.124
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 58.662.729 13.999.164
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.517.572 -1.201.764
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 76.224.979
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-5.131.743 -101.481
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-141.537.870 114.907.899
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-195.572.815 7.851.745
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.666.164 -45.763.379
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
147.923.572 -9.813.703
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.195.044 49.846.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.582.493 112.786.719
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
253.466.054 328.299.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.941.044 -1.401.958
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
12 -529.652 -478.171
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-46.658.012 -26.682.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-103.426.722 -36.132.643
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 327.015 50.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -96.849.304 -28.751.916
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.102.565 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.014.610
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.161.140
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.006.998 -578.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-189.692.229 -246.608.585
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
136.159.386
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-27.489.567
Ödenen Temettüler
14 -322.959.240 -225.320.400
Ödenen Faiz
-18.345.556 -1.744.450
Alınan Faiz
17 15.453.181 7.945.832
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.781.605 16.995.997
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-88.781.605 16.995.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 553.884.272 464.468.206
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 465.102.667 481.464.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 465.102.667 553.884.272
Finansal Yatırımlar
5 10.876.792 7.767.675
Ticari Alacaklar
7 612.785.021 424.520.781
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 21.200 17.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
612.763.821 424.502.981
Diğer Alacaklar
8 65.269.681 54.775.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
65.269.681 54.775.851
Stoklar
9 286.377.779 434.301.351
Peşin Ödenmiş Giderler
290.969.738 109.183.396
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10.501 199.957
Diğer Dönen Varlıklar
85.309.656 63.613.731
ARA TOPLAM
1.816.701.835 1.648.247.014
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.816.701.835 1.648.247.014
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 617.210.001 528.950.900
Ticari Alacaklar
0 9.224.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 9.224.625
Diğer Alacaklar
8 3.222.353 2.039.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.222.353 2.039.034
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
188.916.458 193.887.280
Maddi Duran Varlıklar
872.765.652 804.057.072
Kullanım Hakkı Varlıkları
22.111.253 22.111.254
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.785.309 42.956.443
Şerefiye
17.348.274 17.348.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
27.437.035 25.608.169
Peşin Ödenmiş Giderler
53.330.453 31.130.998
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 160.869.069 186.196.931
Diğer Duran Varlıklar
4.367.852 4.434.466
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.967.578.400 1.824.989.003
TOPLAM VARLIKLAR
3.784.280.235 3.473.236.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 400.543.200 248.000.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.559.381 161.583.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
164.559.381 161.583.007
Banka Kredileri
6 162.615.453 159.639.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.943.928 1.943.928
Ticari Borçlar
7 381.183.621 269.988.577
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
381.183.621 269.988.577
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 22.633.545 9.527.928
Diğer Borçlar
8 47.619.287 22.389.733
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
47.619.287 22.389.733
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
33.960.809 61.355.041
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
63.116.565 46.001.093
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.060.746 25.803.966
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.510.071 5.864.583
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 19.550.675 19.939.383
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.937.982 296.427
ARA TOPLAM
1.151.615.136 844.945.772
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.151.615.136 844.945.772
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
357.645.673 335.699.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
357.645.673 335.699.744
Banka Kredileri
6 334.601.286 312.655.357
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 23.044.387 23.044.387
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
84.695.916 75.241.310
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 77.728.442 68.273.836
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 6.967.474 6.967.474
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 20.685.163 45.499.156
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
463.026.752 456.440.210
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.614.641.888 1.301.385.982
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.169.631.307 2.171.842.472
Ödenmiş Sermaye
14 150.213.600 150.213.600
Sermaye Düzeltme Farkları
14 39.338.145 39.338.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.533.018 90.796.422
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
168.078.540 99.341.944
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.545.522 -8.545.522
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
486.000.301 467.909.963
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.082.534.764 781.156.726
Net Dönem Karı veya Zararı
252.011.479 642.427.616
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.040 7.563
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.169.638.347 2.171.850.035
TOPLAM KAYNAKLAR
3.784.280.235 3.473.236.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.299.351.750 429.157.377
Satışların Maliyeti
15 -948.651.989 -313.178.025
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
350.699.761 115.979.352
BRÜT KAR (ZARAR)
350.699.761 115.979.352
Genel Yönetim Giderleri
-58.770.758 -40.977.185
Pazarlama Giderleri
-36.104.790 -16.557.402
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.760 -2.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.476.125 8.382.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-11.151.722 -14.280.064
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
267.138.856 52.545.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 31.085.010 8.615.320
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -1.513.983 -1.349.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
296.709.883 59.811.238
Finansman Gelirleri
17 77.405.259 67.278.064
Finansman Giderleri
17 -61.245.092 -23.227.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
312.870.050 103.861.317
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-60.859.094 -21.746.311
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -63.962.940 -23.060.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 3.103.846 1.313.799
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
252.010.956 82.115.006
DÖNEM KARI (ZARARI)
252.010.956 82.115.006
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-523 -106
Ana Ortaklık Payları
252.011.479 82.115.112
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 19 1,67770000 0,54670000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106.875.845 60.911.100
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
112.500.469 64.424.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -364.493
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.624.624 -3.148.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 72.898
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-5.624.624 -3.221.615
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.875.845 60.911.100
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.886.801 143.026.106
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-523 -106
Ana Ortaklık Payları
358.887.324 143.026.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028585


BIST
14:472.867
Değişim :  0,11% |  3,16
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.858
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:45
CMBTN 240,30 4.954.986 % 9,98  
CMENT 41,20 684.579 % 9,98  
TSPOR 6,73 263.565.720 % 9,97  
COSMO 22,98 5.228.134 % 9,95  
TRCAS 11,62 34.539.803 % 9,93  
14:45 Alış Satış %  
Dolar 17,9596 17,9673 % 0,20  
Euro 18,3085 18,3205 % -0,44  
Sterlin 21,6347 21,7432 % -0,28  
Frank 18,9253 19,0393 % -0,25  
Riyal 4,7687 4,7926 % 0,16  
14:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -26,70  
Altın Gr. 1.025 1.025 -14,64  
Cumhuriyet 6.853 6.957 -85,00  
Tam 6.882 6.932 -60,00  
Yarım 3.353 3.389 -29,00  
Çeyrek 1.682 1.694 -15,00  
Gümüş.Ons 20,24 20,27 -0,59  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 -0,31  
B. Petrol 93,29 93,29 -4,86