***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

07.03.2017 21:24***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
157.000.000 146.712.969 -119.842.284 196.292.383 25.786.288 5.707.365 188.939.521 241.111.786 841.708.028
Diğer Düzeltmeler
-180.000 104.294 -382.451 681.672 223.515
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
157.000.000 146.712.969 -119.842.284 196.292.383 25.606.288 5.811.659 188.557.070 241.793.458 841.931.543
Transferler
8.415.904 233.377.554 -241.793.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.073.096 45.873.098 283.051.853 377.998.047
Sermaye Arttırımı
93.000.000 -93.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-600.625 -600.625
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 14.227.563 328.934.624 283.051.853 1.219.328.965 1.219.328.965
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 -600.625 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 14.227.563 328.934.624 283.051.853 1.219.328.965
Transferler
2.071.660 280.980.193 -283.051.853
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.541.372 7.541.372
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-157.052 -157.052
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000.000 -757.677 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 71.479.386 16.299.223 609.914.817 7.541.372 1.226.713.285 1.226.713.285


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.017.954 9.036.446
Dönem Karı (Zararı)
7.541.372 283.051.853
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.577.836 -233.276.559
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.584.938 2.316.638
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.007.132 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.007.132
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.277.543 1.297.364
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.853.975 29.785.936
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
35.964.785 7.257.135
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.110.537 -272.860.068
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.110.537 -272.860.068
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.073.564
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-967.564
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-106.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
51.871.093 -43.604.237
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-392.684 -4.933.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
92.432.603 19.038.871
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-50.822.362 18.089.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.489.122 -77.919.947
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.835.586 2.121.169
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
95.990.301 6.171.057
Alınan Faiz
3.005.804
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
162.166 -75.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-134.513 -64.897
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.150.395 5.641
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.847.719
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.244.822 -1.812.228
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.905.573 -1.002.350
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-27.500
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.030.925 -113.437.802
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-157.052 -600.625
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.052 -600.625
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
150.898.595 301.852.196
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-120.545.493 -366.286.669
Ödenen Faiz
-4.165.125 -48.402.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.898.484 -104.395.715
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
108.898.484 -104.395.715
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 38.906.593 143.302.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 147.805.077 38.906.593


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015 Bir Önceki Dönem 31.12.2014
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 147.805.077 38.906.593 143.302.308
Ticari Alacaklar
6.036.262 6.650.710 1.717.099
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 3.047.287 1.406.586 583.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.988.975 5.244.124 1.133.877
Diğer Alacaklar
17.511 39.190 361.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 17.511 39.190 361.901
Stoklar
7 25.841.133 41.614.987 68.024.184
Peşin Ödenmiş Giderler
9.227.293 4.588.213 7.218.674
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.420.577
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 6.806.716 4.588.213 7.218.674
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
281.268 146.755 527.601
Diğer Dönen Varlıklar
9 14.465.544 7.976.774 23.734.880
ARA TOPLAM
203.674.088 99.923.222 244.886.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
203.674.088 99.923.222 244.886.647
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 79.985.672 79.985.672 34.085.074
Diğer Alacaklar
276.983
Stoklar
7 127.989.074 40.705.811 32.156.620
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.270.654.000 1.251.506.980 985.067.837
Maddi Duran Varlıklar
12 12.841.710 11.348.857 13.520.900
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
269.595 233.474 445.996
Peşin Ödenmiş Giderler
132.439.842 235.557.907 224.703.195
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 132.439.842 235.557.907 224.703.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.624.179.893 1.619.338.701 1.290.256.605
TOPLAM VARLIKLAR
1.827.853.981 1.719.261.923 1.535.143.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 14.925.441 55.195.129
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 193.421.278 98.765.765 190.490.376
Ticari Borçlar
56.127.684 25.460.473 42.575.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 25.543.468 13.880.287 16.255.480
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 30.584.216 11.580.186 26.319.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
737.882 317.173 257.478
Diğer Borçlar
19.374.267 32.711.716 53.513.508
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 10.947.355 11.797.413 35.961.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 8.426.912 20.914.303 17.552.304
Ertelenmiş Gelirler
8 15.529.326 54.946.587 52.825.418
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.865.238 587.195 445.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
87.947
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.777.291 587.195 445.646
ARA TOPLAM
287.055.675 227.714.350 395.302.824
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
287.055.675 227.714.350 395.302.824
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 246.703.746 237.740.037 172.182.713
Ticari Borçlar
5.093.624 8.772.926 14.449.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 3.706.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 5.093.624 8.772.926 10.742.785
Diğer Borçlar
366.277 19.895.020 48.463.015
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 19.895.020 32.616.757
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 366.277 15.846.258
Ertelenmiş Gelirler
8 61.668.263 5.719.680 11.830.252
Uzun Vadeli Karşılıklar
253.111 90.945 166.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
253.111 90.945 166.463
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
50.817.257
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
314.085.021 272.218.608 297.908.885
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
601.140.696 499.932.958 693.211.709
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.226.713.285 1.219.328.965 841.931.543
Ödenmiş Sermaye
14 250.000.000 250.000.000 157.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-757.677 -600.625
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
14 146.712.969 146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479 196.292.383
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479 196.292.383
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
14 245.365.479 245.365.479 196.292.383
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.479.386 71.479.386 25.606.288
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.479.386 71.479.386 25.606.288
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
71.479.386 71.479.386 25.606.288
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16.299.223 14.227.563 5.811.659
Yasal Yedekler
14 16.299.223 14.227.563 5.811.659
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
609.914.817 328.934.624 188.557.070
Net Dönem Karı veya Zararı
7.541.372 283.051.853 241.793.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.226.713.285 1.219.328.965 841.931.543
TOPLAM KAYNAKLAR
1.827.853.981 1.719.261.923 1.535.143.252


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 91.822.302 130.149.036
Satışların Maliyeti
16 -33.098.355 -65.861.613
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
58.723.947 64.287.423
BRÜT KAR (ZARAR)
58.723.947 64.287.423
Genel Yönetim Giderleri
18 -4.763.359 -7.781.238
Pazarlama Giderleri
17 -9.773.721 -3.818.454
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 25.250.712 288.498.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -30.559.257 -5.086.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.878.322 336.099.283
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 1.073.564
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.878.322 337.172.847
Finansman Gelirleri
21 4.620.208 10.495.693
Finansman Giderleri
21 -35.957.158 -66.295.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.541.372 281.372.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.679.265
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-64.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.744.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.541.372 283.051.853
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.541.372 283.051.853
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.541.372 283.051.853
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Zarar) 22 0,03000000 1,13000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 49.073.096
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.073.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 45.873.098
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
45.873.098
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
45.873.098
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 94.946.194
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.541.372 377.998.047
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.541.372 377.998.047http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591664


BIST18:051.120
Değişim :  1,53% |  16,91
Açılış :  1.099  
Önceki Kapanış :  1.103  
En Yüksek
1.121
En Düşük
1.097
BIST En Aktif Hisseler18:05
AKMGY 70,40 3.526.336 % 10,00  
BRYAT 148,50 61.111.818 % 10,00  
CMBTN 104,50 15.703.390 % 10,00  
CRFSA 23,98 22.676.653 % 10,00  
HURGZ 2,20 7.913.974 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,6357 7,6370 % -0,83  
Euro 8,8908 8,9138 % -0,69  
Sterlin 9,6856 9,7342 % -0,92  
Frank 8,2019 8,2513 % -1,25  
Riyal 2,0310 2,0412 % -0,82  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.864 0,73  
Altın Gr. 457 457 -4,71  
Cumhuriyet 3.050 3.090 -37,00  
Tam 3.025 3.103 -42,66  
Yarım 1.462 1.501 -20,64  
Çeyrek 733 750 -10,32  
Gümüş.Ons 22,40 22,44 -0,36  
Gümüş Gr. 5,49 5,50 -0,15  
B. Petrol 41,59 41,59 -0,18