***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 18:39
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.202.924 10.416.480 14.717.298 23.930.854 9.172.769 33.103.623
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -4.057.207 10.846.993 49.873.458 46.633.024 14.717.298 498.150.419 90.405.631 588.556.050
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 49.873.458 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Transferler
-3.983.354 3.983.354
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
151.479 118.173.681 13.672.554 131.997.714 1.135.774 133.133.488
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.656.584 175.127.544 49.873.458 42.649.670 13.672.554 798.709.584 96.128.998 894.838.582


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.214.526 24.881.821
Dönem Karı (Zararı)
14.808.328 23.969.594
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
14.808.328 23.969.594
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.448.310 23.586.919
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 20.791.288 15.749.849
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.021.553 -82.229
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -177.702 65.790
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -4.843.851 -148.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.973.563 3.688.049
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.151 1.931.913
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.401.412 1.756.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.998.492 7.672.688
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -814.103 -714.216
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 8.812.595 8.386.904
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
61.728.789 6.865.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -9.390.926 -6.240.784
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.371.876 -4.036.993
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.219 -29.002
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.246.928 -15.178.585
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.897.596 -25.987.195
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.897.596 -25.987.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.135.353 -3.412.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.508.812 -9.521.231
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.996.409 21.377.075
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.996.409 21.377.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.027.718 2.365.764
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.009.710 32.377.928
Alınan Faiz
814.103 714.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.684.218 -7.286.866
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.925.069 -923.457
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.720.451 -1.539.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.743 32.214
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.743 32.214
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -9.725.194 -15.430.752
Alınan Temettüler
9 0 13.859.054
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.314.698 -1.240.957
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
129.429.768 108.849.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-115.302.475 -101.703.053
Ödenen Faiz
-8.812.595 -8.386.904
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.808.773 22.101.380
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.808.773 22.101.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.615.127 13.488.035
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.423.900 35.589.415


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 25.423.900 11.615.127
Ticari Alacaklar
6 120.365.175 95.289.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 2.399.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
120.365.175 92.890.633
Stoklar
8 227.147.428 145.794.765
Peşin Ödenmiş Giderler
3.091.108 7.117.791
Diğer Dönen Varlıklar
31.818.583 40.228.553
ARA TOPLAM
407.846.194 300.046.113
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
407.846.194 300.046.113
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 66.621.297 59.614.449
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 66.175.071 59.180.191
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
446.226 434.258
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 216.274.030 205.862.310
Maddi Duran Varlıklar
10 1.292.090.670 1.178.896.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 16.487.862 13.230.510
Peşin Ödenmiş Giderler
1.624.428 1.329.976
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54.209.066 60.775.185
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.647.307.353 1.519.708.796
TOPLAM VARLIKLAR
2.055.153.547 1.819.754.909
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 98.355.161 99.722.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 229.481.885 207.238.594
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 294.451 281.813
Ticari Borçlar
6 120.232.802 111.236.393
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 86.574.019 85.435.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
33.658.783 25.801.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.266.459 3.108.019
Diğer Borçlar
7 38.304 1.016.019
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.304 1.016.019
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
943.975 780.661
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.461.419 1.925.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.501.693 6.950.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.687.674 2.538.361
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.814.019 4.412.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.096.485 1.412.806
ARA TOPLAM
467.672.634 433.673.123
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
467.672.634 433.673.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 663.400.188 596.382.235
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.396.425 18.125.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18.396.425 18.125.066
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
10.845.718 9.869.391
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
692.642.331 624.376.692
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.160.314.965 1.058.049.815
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
798.709.584 666.711.870
Ödenmiş Sermaye
13 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
444.870.500 444.719.021
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
444.870.500 444.719.021
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
448.527.084 448.527.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.656.584 -3.808.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
175.127.544 56.953.863
Yabancı Para Çevrim Farkları
175.127.544 56.953.863
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
42.649.670 46.633.024
Net Dönem Karı veya Zararı
13.672.554 -3.983.354
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
96.128.998 94.993.224
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
894.838.582 761.705.094
TOPLAM KAYNAKLAR
2.055.153.547 1.819.754.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 140.968.199 144.384.030
Satışların Maliyeti
14 -98.230.373 -109.752.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.737.826 34.631.651
BRÜT KAR (ZARAR)
42.737.826 34.631.651
Genel Yönetim Giderleri
-10.838.345 -13.213.888
Pazarlama Giderleri
-8.459.700 -9.059.421
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-465.784 -1.422.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.079.397 1.693.146
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-166.054 -839.856
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 0 -65.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.887.340 11.722.899
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3.219 29.002
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 9.390.926 6.240.784
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
33.281.485 17.992.685
Finansman Gelirleri
15 3.711.314 10.326.820
Finansman Giderleri
15 -8.812.595 -8.386.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.180.204 19.932.601
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.371.876 4.036.993
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.337.456 -2.993.210
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-11.034.420 7.030.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.808.328 23.969.594
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.808.328 23.969.594
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.135.774 9.252.296
Ana Ortaklık Payları
13.672.554 14.717.298
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / kayıp 16 0,00180000 0,00190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç / kayıp 16 0,00018000 0,00190000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.479 -1.282.451
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
194.204 -1.691.270
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-42.725 338.254
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 70.565
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
118.173.681 10.416.480
Yabancı Para Çevrim Farkları
118.173.681 10.416.480
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.325.160 9.134.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
133.133.488 33.103.623
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.135.774 9.172.769
Ana Ortaklık Payları
131.997.714 23.930.854http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850316


BIST
18:052.750
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.730  
Önceki Kapanış :  2.750  
En Yüksek
2.763
En Düşük
2.707
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
KONTR 172,70 572.798.659 % 10,00  
OBASE 13,97 5.878.604 % 10,00  
CANTE 70,40 113.847.853 % 10,00  
DAPGM 35,42 81.807.065 % 10,00  
YBTAS 26.070,00 772.172 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,9264 17,9286 % 0,09  
Euro 18,2496 18,2902 % 0,27  
Sterlin 21,5937 21,7020 % 0,17  
Frank 18,5819 18,6939 % 0,19  
Riyal 4,7598 4,7836 % 0,15  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 -2,69  
Altın Gr. 1.022 1.022 -0,52  
Cumhuriyet 6.846 6.950 -3,00  
Tam 6.844 6.944 -46,00  
Yarım 3.335 3.395 -23,00  
Çeyrek 1.673 1.697 -11,00  
Gümüş.Ons 19,88 19,92 0,01  
Gümüş Gr. 11,47 11,48 0,01  
B. Petrol 95,35 95,35 0,43