***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.04.2022 19:02
***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARININ TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 04.03.2022
Genel Kurul Tarihi 06.04.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Makine İhtisas OSB.2.Cad.No:7 Dilovası/Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
7 - 2021 yılı Kârı/Zararı hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili "Ücretlendirme Politikası'nın" Pay Sahiplerinin bilgisine sunulması,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin Bağış ve Yardım Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2021 yılında vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6.maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2021 GENEL KURUL GÜNDEM İLAN.pdf - İlan Metni
EK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 06 Nisan 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu.Müzakereye açıldı. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2021 yılı finansal tabloları okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan oylama neticesinde 2021 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
2021 yılı Kâr payı dağıtım politikasının kabul edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2021 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 9 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Alpaslan Aktuğ,Ahmet Ertuğrul, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan Basri Aktan,Atilla Zeybek,Osman Aslan'ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.
Üst Düzey Yöneticelere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 12.000 TL aylık net ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
Şirketin Bağış ve Yardım politikası oybirliğiyle kabul edildi.
Şirket tarafından genel bütçeye dahil dairelere,katma bütçeli idareler,il özel idarelerine,belediyelere,köylere,kamu yararına faaliyet gösteren derneklere,bakanlar kurulunca vergi muafiyetine tanınan vakıflara,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 1.705.212,30 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
2022 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 3.000.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.
Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 1.503.691.189 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 11:32'de sonlandırılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2022 tarihli 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 20.04.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 20.04.2022 tarih ve 10563 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir..

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022414


BIST
10:312.933
Değişim :  0,67% |  19,44
Açılış :  2.929  
Önceki Kapanış :  2.913  
En Yüksek
2.933
En Düşük
2.920
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:29
CMENT 49,84 640.942 % 9,97  
BRKO 2,14 1.263.957 % 9,74  
MMCAS 3,74 105.352 % 9,68  
ALMAD 3,49 17.002.849 % 8,72  
UTPYA 14,50 331.760 % 8,21  
10:29 Alış Satış %  
Dolar 17,9599 17,9659 % 0,29  
Euro 18,2427 18,2506 % 0,03  
Sterlin 21,6526 21,7612 % 0,29  
Frank 18,8053 18,9186 % 0,14  
Riyal 4,7700 4,7939 % 0,34  
10:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.775 -1,06  
Altın Gr. 1.024 1.025 2,69  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.886 6.942 -9,00  
Yarım 3.355 3.394 -4,00  
Çeyrek 1.683 1.696 -3,00  
Gümüş.Ons 20,04 20,06 -0,11  
Gümüş Gr. 11,60 11,61 0,00  
B. Petrol 92,68 92,68 0,34