***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 18:56***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.250 -9.870.816 -10.098.066 -190 -10.098.256
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.540.417 110.959 -44.181.529 -9.870.816 24.730.260 4.333 24.734.593
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.031 -17.803.128 -17.951.159 417 -17.950.742
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.855.430 147.557.370 110.959 -52.528.583 -17.803.128 155.693.251 5.387 155.698.638


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.188.947 -5.026.580
Dönem Karı (Zararı)
-17.802.711 -9.871.006
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.396.361 -3.743.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 2.711.645 1.889.781
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.472 52.223
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.472 52.223
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
134.877 725.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 134.877 725.428
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -5.561.566 -492.644
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 442.709 -737.136
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -109.308 -5.139.245
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -20.190 -41.447
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.179.204 8.938.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 9.209.885 4.217.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.704.907 -409.923
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -6.031.098 -10.531.249
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -5.811.262 -3.711.347
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 877.686 13.218.972
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,26 -1.719.508 6.154.238
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-25.378.276 -4.675.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 189.329 -350.986
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.488.554 -444.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.488.554 -444.263
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -2.488.554 -444.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
25.154.083 4.433.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 30.715.649 4.925.644
Ödenen Faiz
23 -5.576.544 -517.351
Alınan Faiz
22 14.978 24.707
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.523.418 -1.037.590
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.523.418 -1.037.590
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.563.736 3.237.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.040.318 2.200.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.040.318 3.563.736
Ticari Alacaklar
6.402.817 15.618.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.402.817 15.618.174
Diğer Alacaklar
6.927.666 5.222.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.927.666 5.222.759
Stoklar
8 90.546.899 84.515.801
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.397.055 4.343.301
Diğer Dönen Varlıklar
17 18.666.813 17.909.305
ARA TOPLAM
132.981.568 131.173.076
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
132.981.568 131.173.076
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.905.000 11.905.000
Maddi Duran Varlıklar
12 231.708.427 230.982.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.495.738 3.307.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 54.391 61.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.163.556 246.257.149
TOPLAM VARLIKLAR
379.145.124 377.430.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 94.326.887 84.953.541
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 28.442.520 23.176.243
Ticari Borçlar
41.199.454 40.321.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 41.199.454 40.321.768
Diğer Borçlar
11.933.245 11.067.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.453.293 9.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.479.952 1.690.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.884.946 9.820.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.631.269 2.203.200
ARA TOPLAM
185.418.321 171.542.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.418.321 171.542.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.448.247 15.495.353
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.963.679 3.527.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.963.679 3.527.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 13.616.239 13.215.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.028.165 32.238.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
223.446.486 203.780.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
155.693.251 173.644.410
Ödenmiş Sermaye
18 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.701.940 145.849.971
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 145.701.940 145.849.971
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
147.557.370 147.557.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.855.430 -1.707.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-52.528.583 -44.181.529
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -17.803.128 -8.347.054
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.387 4.970
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
155.698.638 173.649.380
TOPLAM KAYNAKLAR
379.145.124 377.430.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 82.811.345 60.151.567 23.514.392 32.509.085
Satışların Maliyeti
19 -70.383.925 -52.330.303 -20.114.221 -25.641.721
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.427.420 7.821.264 3.400.171 6.867.364
BRÜT KAR (ZARAR)
12.427.420 7.821.264 3.400.171 6.867.364
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.634.123 -5.964.198 -2.875.831 -3.630.019
Pazarlama Giderleri
20 -5.030.539 -4.650.689 -2.375.768 -2.443.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.124.732 2.247.011 555.445 1.354.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.366.075 -585.997 -435.155 -176.869
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
521.415 -1.132.609 -1.731.138 1.970.810
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.234.629 1.094.264 708.141 564.320
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.756.044 -38.345 -1.022.997 2.535.130
Finansman Gelirleri
23 1.667.528 1.339.485 317.494 951.294
Finansman Giderleri
23 -20.777.674 -11.909.282 -9.262.083 -6.088.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-17.354.102 -10.608.142 -9.967.586 -2.602.189
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-448.609 737.136 -339.493 199.058
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.900 -1.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -442.709 737.136 -338.205 199.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.802.711 -9.871.006 -10.307.079 -2.403.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
-17.802.711 -9.871.006 -10.307.079 -2.403.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
417 -190 91 -177
Ana Ortaklık Payları
25 -17.803.128 -9.870.816 -10.307.170 -2.402.954
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,32020000 -0,17750000 0,18540000 -0,04320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-148.031 -227.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -189.783 -291.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.752 64.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 41.752 64.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-148.031 -227.250 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.950.742 -10.098.256 -10.307.079 -2.403.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
417 -190 91 -177
Ana Ortaklık Payları
-17.951.159 -10.098.066 -10.307.170 -2.402.954http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870081


BIST
18:051.530
Değişim :  -0,76% |  -11,71
Açılış :  1.550  
Önceki Kapanış :  1.542  
En Yüksek
1.554
En Düşük
1.527
BIST En Aktif Hisseler18:05
VKFYO 8,91 49.515.899 % 10,00  
FADE 11,55 74.342.113 % 10,00  
ISATR 250.459,00 250.459 % 10,00  
ISBTR 49.500,00 1.876.250 % 10,00  
SNKRN 30,80 1.692.337 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7637 7,7658 % 0,17  
Euro 9,2019 9,2158 % 0,22  
Sterlin 10,6670 10,7205 % 2,59  
Frank 8,2370 8,2866 % 2,22  
Riyal 2,0563 2,0667 % 2,73  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.682 1.682 1,56  
Altın Gr. 418 418 6,77  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,12 25,16 0,02  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 0,03  
B. Petrol 68,10 68,10 0,09